Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do


(Zobrazujú sa len dokumenty za posledných 12 mesiacov. Staršie nájdete v archíve.)
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
03/03/2015 DOD Dodatok č.1 Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb...
0 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
27/02/2015 ZML Zmluva Zmluva
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 618/2003...
160 EUR Slovgram, Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava
27/02/2015 ZML Dohoda č. 66/§52a/20 Dohoda č.66/§52a/2015/ŠR
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti...
viď. Dohoda EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 04211 Košice
25/02/2015 OBJ 10/1500038 Oprava vozidla VPP.
Objednávame u Vás opravu vozidla Strediska VPP...
80 EUR Pásztor Milan-Prima auto,IČO:17179831, Krivá 9, 04001 Košice
25/02/2015 OBJ 10/1500037 Elektrikárske práce
Objednávame si u Vás elektrikárske práce na...
2500 EUR Ing. Peter Bagi,IČO:10688684, Tolstého 25, 04001 Košice
24/02/2015 OBJ 10/1500033 Projektová dokumentácia park Astória
Objednávame u Vás spracovanie projektovej...
300 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,príspevková org, Rastislavova 79, 04001 Košice
24/02/2015 OBJ 10/1500036 Farby na náter oplotenia DI a ŠI, odpadové vrecia
Objednávame si u Vás na aktivačnú činnosť ,...
248.95 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
24/02/2015 OBJ 10/1500035 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
6270 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
23/02/2015 OBJ 10/1500032 Objednávame si u Vás časopis Sestra
Objednávame si u Vás ročné predplatné...
15 EUR ECOPRESS a.s.,IČO:31333524, Seberíniho 1, 82103 Bratislava
23/02/2015 FAD Z13/2015 Predplatné
Predplatné mesačníka Účtovníctvo Ropo a...
72 EUR Wolters Kluwer s.r.o, IČO:31348262, Mlynské nivy 48, 82105 Bratislava
23/02/2015 OBJ 10/1500034 Predplatné
Objednávame si predplatné mesačníka...
72 EUR Wolters Kluwer s.r.o, IČO:31348262, Mlynské nivy 48, 82105 Bratislava
19/02/2015 OBJ 10/1500031 Oprava plyn.kotla v SRC
Objednávame si u Vás prehliadku plyn. kotla a...
80 EUR Sinus Records s.r.o.,IČO:47101709, Kokšovská 4, 04413 Valaliky
19/02/2015 OBJ 10/1500030 Servisná prehliadka PSN 2015 v SRC
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku...
106.80 EUR CASSOTECH s.r.o.,IČO:36586838, Aténska 11, 04013 Košice
17/02/2015 OBJ 10/1500029 Pracovné odevy a rukavice pre UoZ pracujúcich na aktivačnú činnosť
Objednávame si u Vás pracovné odevy a rukavice...
31 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou
16/02/2015 ZML Zmluva o poskytovaní Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0 EUR Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
13/02/2015 ZML 34/2015 Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať...
788 EUR Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 11 Košice
13/02/2015 DOD 0 Dohoda o prevode telefónneho čísla
Dohoda o prevode telefónneho čísla
30 EUR Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
12/02/2015 OBJ 10/1500028 Toaletné kabíny
Objednávame si u Vás servis toaletných kabín...
65 EUR Toi Toi Dixi s.r.o,IČO:36383074, Stará Vajnorská 37, 83104 bra
10/02/2015 OBJ 10/1500027 Práce pri bazéne v SRC
Objednávame si u Vás bublinkovú zakrývaciu...
778 EUR MOSTPOOLS, s.r.o.,IČO:45557641, Matuškova 18, 04011 Košice
10/02/2015 OBJ 10/1500026 Kvety.
Objednávame u Vás odber rezaných kvetov na...
600 EUR KUPEČEK JAROSLAV,IČO:11999055, Pasienková 20, 04001 Košice
10/02/2015 OBJ 10/1500025 Kytice
Objednávame u Vás odber kytíc na akcie...
400 EUR Lucia Hoborová-Kvetinárstvo,IČO:46004149, Južná trieda 31, 04001 Košice
09/02/2015 OBJ 10/1500024 Kuchynská linka.
Objednávame u Vás výrobu a montáž kuchynskej...
550 EUR NABYMAX s.r.o.,IČO:36712931, Vyšný čaj 12, 04416 Vyšný Čaj
09/02/2015 OBJ 10/1500023 Oprava žalúzií.
Objednávame si u Vás opravu vertikálnych...
40 EUR Stanislav Macák - ATYP,IČO:32481586, Ulica výstavby 2, 04011 Košice
06/02/2015 FAD 53/2015 Prenájom časti pozemku
Prenájom časti pozemku za 02/2015.
59.50 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,príspevková org, Rastislavova 79, 04001 Košice
05/02/2015 FAD 52/2015 SRC-odber z. plynu
SRC-odber z. plynu za 02/2015.
18 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/02/2015 FAD 50/2015 VPP-odber zemného plynu
VPP-odber zemného plynu za 02/2015.
401 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/02/2015 FAD 51/2015 SRC-odber z. plynu
SRC-odber z. plynu za 02/2015.
998 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/02/2015 FAD 49/2015 Ihrisko Milosrdenstva-odber z. plynu
Ihrisko Milosrdenstva-odber z. plynu za 02/2015.
110 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/02/2015 FAD 48/2015 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu za 02/2015.
4 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/02/2015 FAD 47/2015 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu za 02/2015.
16 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/02/2015 FAD 46/2015 ŠZA-odber zemného plynu
ŠZA-odber zemného plynu za 2/2015.
200 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/02/2015 FAD 45/2015 SRC-oprava plynového kotla
SRC-oprava plynového kotla / výmena riadiacej...
150 EUR Sinus Records s.r.o.,IČO:47101709, Kokšovská 4, 04413 Valaliky
05/02/2015 OBJ 10/1500022 Objednávka publikácie
Objednávame u Vás publikáciu \"Kontrola v...
15 EUR Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR.,IČ, Hviezdoslavaova 33, 05921 Svit
05/02/2015 FAD P29/2015 Prevádzkové náklady za referendum
Prevádzkové náklady za referendum dňa...
100 EUR Základná škola,IČO:31263071, Užhorodská 39, 0400 ko
05/02/2015 FAD P28/2015 Prevádzkové náklady za referendum
Prevádzkové náklady za referendum dňa...
59.05 EUR PENET, s.r.o, IČO:31659896, Vojvodská 5, 0400 Košice
05/02/2015 FAD P27/2015 Prevádzkové náklady za referendum
Prevádzkové náklady za referendum dňa...
103 EUR Základná škola,IČO:31263089, Staničná 13, 04001 Košice
05/02/2015 ZML Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ...
EUR Základná škola,IČO:31263071, Užhorodská 39, 04001 Košice
05/02/2015 FAD P26/2015 Prevádzkové náklady za referendum
Prevádzkové náklady za referendum dňa...
164.33 EUR Základná škola,IČO:31263097 , Požiarnická 3, 04001 Košice
05/02/2015 FAD P24/2015 Prevádzkové náklady za referendum
Prevádzkové náklady za referendum dňa...
84.30 EUR Stredná zdravotnícka škola,IČO:00606758, Kukučínova , 04001 Košice
05/02/2015 FAD P25/2015 Prevádzkové náklady za referendum
Prevádzkové náklady za referendum dňa...
100 EUR Základná škola,IČO:31263119, Gemerská 2, 04001 Košice
05/02/2015 FAD P23/2015 Prevádzkové náklady za referendum
Prevádzkové náklady za referendum dňa...
43.51 EUR Stredná odborná škola,IČO:17078423, Gemerská 1, 04001 Košice
05/02/2015 ZML Zmluva o krátkodobom Zmluva o krátkodobom podnájme nebyt. priest.
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ...
59.05 EUR PENET, s.r.o, IČO:31659896, Komenského 52, 04001 Košice
05/02/2015 ZML Zmluva o výpožičke č Zmluva o výpožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ...
43.51 EUR Stredná odborná škola , Gemerská 1, 04001 Košice
05/02/2015 ZML Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ...
164.33 EUR Základná škola,IČO:31263097 , Požiarnická 3, 04001 Košice
05/02/2015 ZML Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ...
103 EUR Základná škola,IČO:31263089, Staničná 13, 04001 Košice
05/02/2015 ZML Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ...
84.30 EUR Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 04001 Košice
05/02/2015 ZML Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ...
100 EUR Základná škola,IČO:31263119, Gemerská 2, 04001 Košice
04/02/2015 FAD 44/2015 Vertikálne žalúzie
Vertikálne žalúzie do podateľne MÚ,...
138.70 EUR Stanislav Macák - ATYP,IČO:32481586, Ulica výstavby 2, 04011 Košice
04/02/2015 FAD 43/2015 SRC,MÚ-pranie prádla
SRC,MÚ-pranie prádla za 1/2015.Obj.8/1400417
97.74 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 ko
04/02/2015 FAD 42/2015 Toner
REFERENDUM 2015-toner HP LJ 1300 pre potreby...
84 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Barde, 04011 Košice
04/02/2015 FAD 41/2015 MÚ-pripojenie k sieti internet
MÚ-pripojenie k sieti internet za 1/2015.Zmluva...
142.08 eur/rok EUR Antik Telecom, s.r.o,IČO:36191400, Čárskeho 10, 04001 Košice
04/02/2015 FAD 40/2015 Revízna prehliadka
Revízna prehliadka schodiskovej plošiny V 65 na...
96 EUR VELCON s.r.o,IČO:36056677, Továrenská 40, 97631 Vlkanová
03/02/2015 OBJ 10/1500021 Ročný prístup
Objednávame si ročný prístup na...
84 EUR Poradca podnikateľa s.r.o,IČO:31592503, Martina Rázusa 23, 01001 Žilina
03/02/2015 FAD 39/2015 ŠZA-strážna služba
ŠZA-strážna služba za 1/2015.Zmluva...
1090.60 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 ko
03/02/2015 FAD 38/2015 MÚ-strážna služba
MÚ-strážna služba za 01/2015.zmluva...
2135.28 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
03/02/2015 FAD Z8/2015 ŠZA-elektrina za 02/2015-záloha.
ŠZA-elektrina za 02/2015-záloha.Zmluva...
4000 EUR Energetika-Jumi, s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 ko
03/02/2015 FAD Z7/2015 Ročný prístup na špecializovaný portál Verejná správa SR.
Ročný prístup na špecializovaný portál...
84 EUR Poradca podnikateľa s.r.o,IČO:31592503, Martina Rázusa 23, 01001 Žilina
02/02/2015 OBJ 10/1500020 Objednávka toneru na referendum
Objednávame u Vás toner HP LJ 1300 pre potreby...
84 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
02/02/2015 FAD 36/2015 SRC,ŠZA-ročná uzávierka.
SRC,ŠZA-ročná uzávierka.Obj.8/1400391
168 EUR Matrom s.r.o.,IČO:44490461, Drabova 14, 04001 Košice
02/02/2015 FAD 35/2015 Účelový fin. príspevok
Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania...
302.10 EUR PENET, s.r.o, IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
02/02/2015 FAD 34/2015 Účelový fin. príspevok
Účelový fin. príspevok na zabezp. stravovania...
1326.12 EUR PENET, s.r.o, IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
31/01/2015 FAD Z12/2015 MÚ-elektrina záloha za 2/2015.
MÚ-elektrina záloha za 2/2015.
1140 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
30/01/2015 FAD 33/2015 Materiál
REFERENDUM-materiál podľa priloženej prílohy...
37.99 EUR ASC, spol. s r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
30/01/2015 FAD 32/2015 SRC-oprava sadrokartónovej steny
SRC-oprava sadrokartónovej steny v masírovni...
100 EUR Želinský Marek MŽ,IČO:46714081, Trieda SNP 50, 04011 Košice
30/01/2015 FAD 31/2015 ŠZA-oprava svietidla
ŠZA-oprava svietidla - havária pri MĽP na T...
85 EUR JT-SOLITER, s.r.o,IČO:47463601, Lesnícka 21, 04011 Košice
30/01/2015 FAD 29/2015 ŠZA-toner
ŠZA-toner - Lexmark E 206 na prevádzku T...
105.80 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04001 Košice
29/01/2015 OBJ 10/1500019 Revízna prehliadka plošiny V 65.
Objednávame u Vás revíznu prehliadku...
100 EUR VELCON s.r.o,IČO:36056677, Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica
29/01/2015 OBJ 10/1500018 Montážna plošina
Objednávame si u Vás montážnu plošinu na...
40 EUR Matyáš Ľudovít, Liesková 2, 04001 Košice
29/01/2015 ZML č. 01/2015/SM Nájomná zmluva č. 01/2015/SM
Nájomca preberá do užívania nebytový...
169.05 EUR MaŠ klíma s.r.o., Hlavná 18, 04413 Valaliky
28/01/2015 FAD 28/2015 Jedálne kupóny pre zamestnancov
Jedálne kupóny pre zamestnancov na mesiac...
5940 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
27/01/2015 OBJ 10/1500017 Objednávka materiálu na referendum
Objednávame u Vás materiál podľa priloženej...
38 EUR ASC, spol. s r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
27/01/2015 OBJ 10/1500016 ertikálne žalúzie.
Objednávame u Vás vertikálne žalúzie do...
140 EUR Stanislav Macák - ATYP,IČO:32481586, uli, 04011 Košice
27/01/2015 FAD 27/2015 Občerstvenie na MZ na 27.1.2015
Občerstvenie na MZ na 27.1.2015.Obj.10/1500008
30 EUR PENET, s.r.o, IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
27/01/2015 FAD 26/2015 Aktivačná činnosť -farby, štetce, odpadové vrecia a riedidlo
Aktivačná činnosť -farby, štetce, odpadové...
243.80 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 0400 Košice
27/01/2015 FAD 24/2015 Mobily-telefónne hovory
Mobily-telefónne hovory za 17.1 do 16.2.2015.
583.47 EUR Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
26/01/2015 OBJ 10/1500015 Oprava žalúzií.
Objednávame u Vás opravu vertikálnych...
60 EUR Stanislav Macák - ATYP,IČO:32481586, Ulica výstavby 2, 04011 Košice
26/01/2015 OBJ 10/1500014 Toner
Objednávame si u Vás toner - Lexmark E 206 na...
110 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04011 Košice
26/01/2015 OBJ 10/1500013 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
5940 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
26/01/2015 FAD 25/2015 Pracovné odevy a pracovnú obuv
Aktiv. činnosť-pracovné odevy a pracovnú...
133.75 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou
26/01/2015 FAD 23/2015 ŠZA- oprava osvetlenia pri mobilnej ľadovej ploche
ŠZA- oprava osvetlenia pri mobilnej ľadovej...
95.81 EUR Matyáš-cestná svetelná signalizácia,IČO:32519397, lu, 04001 Košice
26/01/2015 FAD 22/2015 Oprava vertikálnych žalúzií
Oprava vertikálnych žalúzií v KSC - Južan,...
58.56 EUR Stanislav Macák - ATYP,IČO:32481586, Ulica výstavby 2, 04011 Košice
23/01/2015 OBJ 10/1500012 Farby, štetce odpadové vrecia na aktivačnú činnosť
Objednávame si u Vás na aktivačnú činnosť...
243.80 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
23/01/2015 OBJ 10/1500011 Oprava svietidla
Objednávame si u Vás opravu svietidla -...
85 EUR JT-SOLITER, s.r.o,IČO:47463601, Lesnícka 21, 04011 Košice
23/01/2015 FAD 21/2015 ŠZA-odber zemného plynu
ŠZA-odber zemného plynu za 1/2015.
200 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
23/01/2015 FAD 20/2015 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu za 1/2015.
16 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 br
23/01/2015 FAD 18/2015 VPP-odber zemného plynu
VPP-odber zemného plynu za 1/2015.
413 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
23/01/2015 FAD 19/2015 SRC-odber zemného plynu
SRC-odber zemného plynu za 1/2015.
1030 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
23/01/2015 FAD 17/2015 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu za 1/2015.
4 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 bra
22/01/2015 OBJ 10/1500010 Pracovné odevy a obuv pre UoZ pracujúcich na aktivačnú činnosť
Objednávame si u Vás pracovné odevy a...
133.80 EUR Wintex s.r.o,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
22/01/2015 FAD 16/2015 Oprava vodovodného potrubia v objekte SRC
Oprava vodovodného potrubia v objekte SRC na...
48.92 EUR R.O.B.I -Martončík Róbert, IČO:40259196, Oblá 21, 04001 Košice
22/01/2015 FAD 14/2015 Ihrisko Milosrdenstva-odber z. plynu
Ihrisko Milosrdenstva-odber z. plynu za 1/2015.
113 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
22/01/2015 FAD 15/2015 SRC-odber z. plynu
SRC-odber z. plynu za 1/2015.
18 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
22/01/2015 FAD 13/2015 Tlačiarenské služby-manipulačný poplatok
Tlačiarenské služby-manipulačný...
48.47 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
21/01/2015 OBJ 10/1500009 Oprava steny v masírovni SRC
Objednávame si u Vás opravu sadrokartónovej...
100 EUR Želinský Marek MŽ,IČO:46714081, Trieda SNP 50, 04011 Košice
21/01/2015 OBJ 10/1500008 Objednávka občerstvenia
Objednávame u Vás občerstvenie na MZ na...
30 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Komenského 52, 04001 Košice
21/01/2015 FAD 12/2015 Ihrisko Milosrdenstva-vyúčtovanie zemného plynu
Ihrisko Milosrdenstva-vyúčtovanie zemného...
456.98 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
21/01/2015 FAD 11/2015 SRC-vyúčtovanie zemného plynu
SRC-vyúčtovanie zemného plynu od 19.11. do...
70.66 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
21/01/2015 FAD 10/2015 SRC-vyúčtovanie zemného plynu
SRC-vyúčtovanie zemného plynu od 19.11. do...
891.29 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
21/01/2015 FAD 8/2015 ŠZA-vyúčtovanie zemného plynu
ŠZA-vyúčtovanie zemného plynu od 19.11. do...
500.64 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
21/01/2015 FAD 9/2015 VPP-vyúčtovanie zemného plynu
VPP-vyúčtovanie zemného plynu od 19.11. do...
636.42 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
21/01/2015 FAD 7/2015 ZOS-vyúčtovanie zemného plynu
ZOS-vyúčtovanie zemného plynu od 19.12. do...
16.20 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
21/01/2015 FAD 6/2015 ZOS-vyúčtovanie zemného plynu
ZOS-vyúčtovanie zemného plynu od 19.12. do...
1.44 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
21/01/2015 FAD 5/2015 ŠZA-základný balík
ŠZA-základný balík za 2/2015.Suma 9,60 eur sa...
115.20/rok EUR Digi Slovakia, s.r.o,IČO:35701722, Rontgenova 26, 85101 Bratislava
21/01/2015 FAD 4/2015 Oprava osvetlenia
ŠZA-Výbojka 1000W a zapaľovač Z 1000 S na...
168.41 EUR Proli-svetelná a zvuková technika,IČO:31417965, Komínová 11, 95804 Partizánske
21/01/2015 DOD Dodatok k zmluve č. Dodatok č. 2/2014
Dodatok č. 2/2014 k zmluve č. 1050050716 o...
0 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
21/01/2015 DOD Dodatok k zmluve č. Dodatok č. 2/2014
Dodatok č. 2/2014 k zmluve č. 1010050716 o...
0 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
21/01/2015 DOD Dodatok k zmluve č. Dodatok č. 2/2014
Dodatok č. 2/2014 k zmluve č. 1180080316 o...
0 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
19/01/2015 OBJ 10/1500007 Oprava osvetlenie mobilnej ľadovej plochy
Objednávame si u Vás Výbojku 1000W a...
190 EUR Proli-svetelná a zvuková technika,IČO:31417965, Komínová 11, 95804 Partizánske
19/01/2015 OBJ 10/1500006 Oprava osvetlenia pri mobilnej ľadovej ploche
Objednávame si u Vás opravu osvetlenia pri...
100 EUR Matyáš-cestná svetelná signalizácia,IČO:32519397, Ludmanská 5, 04001 Košice
19/01/2015 FAD 3/2015 ŠZA-víťazné poháre, medaile, diplomy
ŠZA-víťazné poháre, medaile, diplomy -...
102.01 EUR MAAD - Adamčík Martin,IČO:41452534, Obecná 22, 04410 Geča
19/01/2015 FAD 884/2014 AB(VŠA)-dodávka a distribúcia elektriny
AB(VŠA)-dodávka a distribúcia elektriny za...
103.19 EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
19/01/2015 FAD 883/2014 ŠZA-hangár-dodávka a distribúcia elektriny
ŠZA-hangár-dodávka a distribúcia elektriny za...
60.80 EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
19/01/2015 FAD 882/2014 Elektrina
Elektrina od 1.1. do 31.12.2014-vyúčtov. za...
1913.11 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
16/01/2015 FAD 878/2014 Teplo MÚ 12/2014
Teplo MÚ 12/2014
415.55 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/01/2015 ZML 0 Zmluva o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna
Účelom tejto Zmluvy je upraviť práva a...
42 EUR ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10,, 040 01 Košice
16/01/2015 FAD 881/2014 AB(VŠA)-studená voda
AB(VŠA)-studená voda za 12/2014.
23.87 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/01/2015 FAD 879/2014 Teplo AB VŠA
Teplo AB VŠA 12/2014
65.78 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
15/01/2015 FAD 876/2014 ZOS-strava pre klientov
ZOS-strava pre klientov za 12/2014. Zmluva...
1964.60 EUR Stredisko soc. pomoci mesta Košice, IČO:00696871, Garbiarska 4, 04001 Košice
15/01/2015 OBJ 10/1500005 Oprava vodovodného potrubia
Objednávame si u Vás opravu vodovodného...
50 EUR R.O.B.I -Martončík Róbert, IČO:40259196, Oblá 21, 04001 Košice
15/01/2015 OBJ 10/1500004 Oprava plynového kotla v byt.jednotke v SRC
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla /...
150 EUR Sinus Records s.r.o.,IČO:47101709, Kokšovská 4, 04413 Valaliky
14/01/2015 FAD 875/2014 ZOS-odvoz kuchynského odpadu
ZOS-odvoz kuchynského odpadu za 12/2014.Zmluva...
18 EUR Kosit, a.s.,IČO:36205214, Rastislavova 98, 04001 Košice
14/01/2015 FAD 874/2014 Letáky do schránky, výplatné úver
Letáky do schránky, výplatné úver za...
809.40 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
13/01/2015 FAD 873/2014 SRC,MÚ-pranie prádla
SRC,MÚ-pranie prádla za 12/2014.
63.41 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
13/01/2015 FAD 872/2014 SRC-vodné, stočné
SRC-vodné, stočné od 12.09. do 19.12.2014.
3529.26 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
13/01/2015 FAD 871/2014 Aspi Internet
Aspi Internet od 1.10 do 3011.2014.Zmluva...
121.20 EUR Wolters Kluwer s.r.o, IČO:31348262, Mlynské nivy 48, 82105 Bratislava
13/01/2015 FAD Z6/2015 Systémová údržba
Systémová údržba Human Klasik, Human Časový...
1338.24 EUR HOUR s.r.o,IČO:31586163, Veľký Diel 3323, 01008 Žilina
13/01/2015 FAD Z5/2015 ŠZA-elektrina za 01/2015-záloha.
ŠZA-elektrina za...
4000 EUR Energetika-Jumi, s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice
12/01/2015 FAD 870/2014 MÚ-pripojenie k sieti internet
MÚ-pripojenie k sieti internet za 12/2014.
11.85 EUR Antik Telecom, s.r.o,IČO:36191400, Čárskeho 10, 04001 Košice
12/01/2015 FAD 869/2014 Smetanova 4,SRC-voda z povrchového odtoku
Smetanova 4,SRC-voda z povrchového odtoku od...
418.70 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
12/01/2015 FAD 868/2014 Servisné služby a ON-Site podpora
Servisné služby a ON-Site podpora za 12/2014.
372 EUR Datalan, a.s.,IČO:35810734, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
12/01/2015 OBJ 10/1500003 Periodikum CO
Objednávam(e) si na rok 2015 1 ks z každého...
7.80 EUR CBTC Soňa Mačkovičová,IČO:00151866, Príboj 559, 97613 Slovenská Ľupča
09/01/2015 FAD 867/2014 ŠZA-vyúčtovanie elektriny
ŠZA-vyúčtovanie elektriny od 1.10. do...
1494.91 EUR Energetika-Jumi, s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice
09/01/2015 FAD 866/2014 MÚ-telefónne hovory
MÚ-telefónne hovory za 12/2014.
387.98 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 91762 Bratislava
09/01/2015 FAD 865/2014 SRC,ŠZA-telefónne hovory
SRC,ŠZA-telefónne hovory za 12/2014.
44.41 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
09/01/2015 FAD 864/2014 ZOS-telefónne hovory
ZOS-telefónne hovory za 12/2014.
41.14 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
09/01/2015 FAD 863/2014 ZOS-vstupná prehliadka nového zamestnanca.
ZOS-vstupná prehliadka nového zamestnanca....
42.16 EUR Ergomed poliklinika, IČO:36751103, Moldavská cesta 21, 04001 Košice
09/01/2015 FAD Z4/2015 MÚ-elektrina záloha
MÚ-elektrina záloha za 1/2015.
1250 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
08/01/2015 OBJ 10/1500002 Víťazné poháre, medaile, diplomy
Objednávame si u Vás víťazné poháre,...
110 EUR MAAD - Adamčík Martin,IČO:41452534, Obecná 22, 04410 Geča
08/01/2015 FAD Z3/2015 KVT(VŠA) -zálohová platba za dodávku a odber tepla a túv
KVT(VŠA) -zálohová platba za dodávku a odber...
5979.-/rok EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Kuzmányho 8, 04001 Košice
08/01/2015 FAD Z2/2015 AB (VŠA) -zálohová platba za dodávku a odber tepla a túv
AB (VŠA)-zálohová platba za dodávku a odber...
13893.-/rok EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
08/01/2015 FAD Z1/2015 AB MÚ-zálohová platba za dodávku a odber tepla a túv .
AB MÚ-zálohová platba za dodávku a odber...
34024.-/rok EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
08/01/2015 FAD 2/2015 Prenájom časti pozemku
Prenájom časti pozemku za 1/2015.Zmluva...
59.50 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,príspevková org, Rastislavova 79, 04001 Košice
08/01/2015 FAD P14/2015 Cena prenosovej cesty
SRC-poskytnutie služby technickej ochrany za...
47.76/rok EUR Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Košice, Kuzmányho 8, 04001 Košice
08/01/2015 FAD P13/2015 Služby technickej ochrany
SRC-poskytnutie služby technickej ochrany za...
108.24/rok EUR Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Košice, Kuzmányho 8, 04001 Košice
07/01/2015 FAD P11/2015 VPP-preverovanie spustenia poplašného systému
VPP-preverovanie spustenia poplašného systému...
956.16 eur/rok EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
07/01/2015 FAD P10/2015 Vojvodska č. 4-práčovňa - nájomné a služby za užívanie priestorov za 1/2015.
Vojvodska č. 4-práčovňa - nájomné a služby...
1517.16/rok EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
07/01/2015 FAD P9/2015 Vojvodska č. 4-sušiareň - nájomné a služby za užívanie priestorov za 1/2015.
Vojvodská č. 4-sušiareň nájomné a služby...
506.40/rok EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Trieda SNP 48, 04001ko Košice
07/01/2015 FAD P8/2015 Detské ihrisko Žižkova ul.- nájomné za rok 2015.
Detské ihrisko Žižkova ul.- nájomné za rok...
1 EUR Mesto Košice, IČO:00691135, Trieda SNP 48, 0400 Košice
07/01/2015 FAD P7/2015 Parkovisko Krakovská ul.-nájomné za rok 2015
Parkovisko Krakovská ul.-nájomné za rok 2015
1 EUR Mesto Košice, IČO:00691135, Trieda SNP 48, 0400 Košice
07/01/2015 FAD P6/2015 Športové ihriská Jantárova-Ludmanská ul.-nájomné za rok 2015.
Športové ihriská Jantárova-Ludmanská...
1 EUR Mesto Košice, IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04001 Košice
07/01/2015 FAD P5/2015 Parkovacie plochy Oštepova ul.-nájomné za rok 2015.
Parkovacie plochy Oštepova ul.-nájomné za rok...
1 EUR Mesto Košice, IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04001 Košice
07/01/2015 FAD P4/2015 Parkovisko Palárikova ul.-nájomné za rok 2015.
Parkovisko Palárikova ul.-nájomné za rok 2015.
25.87 EUR Mesto Košice, IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04001 Košice
07/01/2015 FAD P3/2015 ZOS-sklad-nájomné a služby
ZOS-sklad-nájomné a služby za užívanie...
318.84/rok EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
07/01/2015 FAD P2/2015 ZOS-prízemie,nájomné
ZOS-prízemie, nájomné a služby za užívanie...
7476/rok EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 0400 Košice
07/01/2015 FAD P1/2015 ZOS-práčovňa,nájomné a služby za užívanie priestorov
ZOS-práčovňa, nájomné a služby za...
1090.08/rok EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
07/01/2015 FAD P15/2015 Služby verejnosti
Úhrada za služby verejnosti poskytované Sl....
955.92 EUR Rozhlas a televízia Slovenska. IČO:47232480, Mlynská dolina, 84545 Bratislava
05/01/2015 FAD 862/2014 SRC-vyšetrenie vzorky bazénovej vody
SRC-vyšetrenie vzorky bazénovej vody za...
58.60 EUR Region. úrad verejného zdravotníctva, IČO:00606723, Ipeľská 1, 04011 ko
05/01/2015 FAD P12/2015 Nájomné za rok 2015.
Trhovisko Južná trieda.- nájomné za rok 2015.
664 EUR Mesto Košice, IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04011 Košice
02/01/2015 OBJ 10/1500001 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
6930 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
02/01/2015 FAD 1/2015 Jedálne kupóny
Jedálne kupóny pre zamestnancov na mesiac...
EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
31/12/2014 FAD 861/2014 ZOS-vyúčtovanie plynu
ZOS-vyúčtovanie plynu od 19.12.2013. do...
EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
31/12/2014 FAD 859/2014 MÚ-strážna služba
MÚ-strážna služba za 12/2014.Zmluva č....
2135.28 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
31/12/2014 FAD 858/2014 ŠZA-strážna služba
ŠZA-strážna služba za 12/2014.Zmluva...
1130.78 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
31/12/2014 FAD 857/2014 Náplne do tlačiarne
Náplne do tlačiarne. Obj. č. 8/1400423
261 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04001 Košice
31/12/2014 FAD 856/2014 Oprava podlahy MÚ
Oprava podlahy MÚ. Obj. č. 8/1400428
949.54 EUR Z a Z PARKETY s.r.o.,IČO:31683380, JUŽNÁ TRIEDA 121, 04001 Košice
31/12/2014 FAD 855/2014 ŠZA-servisná prehliadka a skúšku tesnosti chladiaceho stroja
ŠZA-servisná prehliadka a skúšku tesnosti...
481 EUR REFRI Slovensko s.r.o.,IČO:45659451, Mikovíniho 11, 91701 Trnava
31/12/2014 FAD 854/2014 Polep vrátnice MÚ.
Polep vrátnice MÚ. Objednávka č. 8/1400421
241.20 EUR JES SK s.r.o.,IČO:45918732, BULHARSKÁ 5, 04001 Košice
31/12/2014 FAD 853/2014 Kvety.
Kvety na akciu.
258.36 EUR Lucia Hoborová-Kvetinárstvo,IČO:46004149, Južná trieda 31, 04001 Košice
31/12/2014 FAD 852/2014 Čistiace potreby -OS
Čistiace potreby- OS. Obj. č. 8/1400426
110.45 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 0400 Košice
31/12/2014 FAD 851/2014 Čistiace potreby ZOS
Čistiace potreby ZOS. Obj. č. 8/1400427
324.68 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 0400 Košice
31/12/2014 DOD Dodatok č. 11 Dodatok č. 11
Dodatok č. 11 ku Kolektívnej zmluve na rok 2009.
0 EUR Základná organizácia odborového zväzu Sloves pri M, Smetanova 4, 04079 Košice
30/12/2014 ZML 1 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2000 EUR Ing. Daša Polončáková, Juhoslovanská 5,, 04013 Košice
30/12/2014 FAD p282/2014 Finančné prostriedky-bežný transfér
Finančné prostriedky-bežný transfér na...
14000 EUR Miestny podnik služieb, s.r.o, IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
30/12/2014 FAD 850/2014 Materiál ŠZA
Materiál ŠZA. Obj. č. 8/1400424
232.63 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
30/12/2014 FAD 849/2014 Čistiace potreby -správa
Čistiace potreby- správa. Obj.č. 8/1400422
105.43 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
30/12/2014 FAD 848/2014 Kancelársky materiál ŠZA
Kancelársky materiál ŠZA. Obj. č. 8/1400425
65.10 EUR ASC, spol. s r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
30/12/2014 FAD 847/2014 Oprava kop.stroja
Oprava kop. stroja. Obj. č. 8/1500429
228.08 EUR Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
30/12/2014 FAD 846/2014 2 ks kancel. skrine-správa
2 ks kancel. skrine-správa. Objednávka č....
816 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04413 Valaliky
30/12/2014 OBJ 8/1400428 Dodávka a montáž podlahy.
Objednávame u Vás dodávku a montáž podlahy v...
950 EUR Z a Z PARKETY s.r.o.,IČO:31683380, JUŽNÁ TRIEDA 121, 04001 Košice
30/12/2014 ZML Zmluva o poskytnutí Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2014
0 EUR Záhradníctvo JŠK, s.r.o,IČO:36598178, Zombova 43, 04011 Košice
30/12/2014 ZML Zmluva o dielo Zmluva o dielo
Zhotovenie zámočníckych výrobkov a služieb v...
0 EUR Remoza s.r.o.,IČO:36763764, Ličartovce 227, 0 Ličartovce
30/12/2014 OBJ 8/1500430 Kancelársky nábytok.
Objednávame u Vás kancelárske skrine 2 ks...
816 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04413 Valaliky
30/12/2014 ZML Zmluva o poskytovaní Zmluva o poskytnutí služieb
Predmetom zmluvy je vykonanie odborných...
9000 EUR HA-GAS, s.r.o., Hrašovík 87, 0 Hrašovík
30/12/2014 DOD Dodatok k zmluve Dodatok k zmluva č. 04 A. B./2013/EL o dodávke a distribúcii elektriny
Dodatok k zmluva č. 04 A. B./2013/EL o dodávke...
0 EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
30/12/2014 OBJ 8/1400427 Objednávka čistiacého materiálu
Objednávame u Vás čistiaci materiál podľa...
326 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
30/12/2014 OBJ 8/1400426 Objednávka čistiacého materiálu
Objednávame u Vás čistiaci materiál podľa...
115 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
30/12/2014 OBJ 8/1400425 Kancelársky tovar
Objednávame si u Vás kancelársky tovar pre T -...
65.10 EUR ASC , s.r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
30/12/2014 OBJ 8/1400424 Kancelárske potreby
Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre T...
235 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
29/12/2014 FAD 845/2014 Predplatné Pravda
Predplatné Pravda na rok 2015.Objednávka č....
151.50 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
29/12/2014 OBJ 8/1500429 Čítačka kariet pre Konica Minolta 421
Objednávame si u Vás čítačku kariet pre...
228.08 EUR Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
29/12/2014 FAD 844/2014 Diagnostika kopírovacieho stroja
Diagnostika kopírovacieho stroja Konica Minolta...
30 EUR Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Galvaniho 17, 82107 Bratislava
29/12/2014 FAD 843/2014 Geometrické zameranie parkoviska
Geometrické zameranie parkoviska na...
200 EUR Geodézia Košice, s.r.o,IČO:46956948, Barčianska 68, 04001 Košice
29/12/2014 FAD 842/2014 Pripojenie a užívanie 2 párov žíl optických vlákien-inštalačný poplatok.
Pripojenie a užívanie 2 párov žíl ...
1524 EUR Antik Telecom, s.r.o,IČO:36191400, Čárskeho 10, 04001 Košice
29/12/2014 FAD 840/2014 Telefónne hovory-mobily
Telefónne hovory-mobily od 17.12.2014 do...
495.33 EUR Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
29/12/2014 OBJ 8/1400423 Objednávka tonerov
Objednávame u Vás náplne do tlačiarní.
261 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04011 Košice
29/12/2014 OBJ 8/1400422 Objednávka čistiacého materiálu
Objednávame u Vás čistiaci materiál pre...
110 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
29/12/2014 OBJ 8/1400421 Fólie pre MÚ.
Objednávame u Vás polep vrátnice MÚ...
241.20 EUR JES SK s.r.o.,IČO:45918732, BULHARSKÁ 5, 04079 Košice
29/12/2014 OBJ 8/1400420 Revízia prenosných elektrických zariadení
Objednávame u Vás revíziu elektrických...
1680 EUR KAMEL-Kandalík Mikuláš,IČO:30679061, Bystrická 43, 04011 Košice
23/12/2014 FAD 839/2014 Príprava vianočného a detského punču
Príprava vianočného a detského punču na...
120 EUR PENET, s.r.o, IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
23/12/2014 FAD 838/2014 Digitálny IP kamerový systém
Digitálny IP kamerový systém -2 ks.
12363.33 EUR Galarmtech s.r.o.,IČO:31727590, Pod šiancom 4, 04001 Košice
23/12/2014 FAD p286/2014 Hudobný program
Hudobný program pri Immaculate dňa 22.12.2014.
120 EUR PaedDr. Ján Pavelčák, 0, 0 0
23/12/2014 FAD p285/2014 Účelové finančné prostriedky
Účelové finančné prostriedky poukázané...
1910 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
23/12/2014 FAD 836/2014 ZOS-Zdravotné pracovné oblečenie a obuv
ZOS-Zdravotné pracovné oblečenie a obuv...
414.50 EUR 5D Trade, s.r.o.,IČO:47093668, Donská 4, 04001 Košice
23/12/2014 FAD 834/2014 ŠZA- servis toaletných kabín
ŠZA- servis toaletných kabín na T - Systems...
63.60 EUR Toi Toi Dixi s.r.o,IČO:36383074, Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava
23/12/2014 FAD 832/2014 Fotoaparát
ŠZA-fotoaparát , kartu a brašňu na T Systems...
504.98 EUR Datard International,a.s.,IČO:46112766, Moldavská cesta 32, 04011 Košice
22/12/2014 FAD 831/2014 Ihrisko Milosrd. vodné, stočné
Ihrisko Milosrd. vodné, stočné od 20.9.2014 do...
63.65 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
22/12/2014 FAD 830/2014 Príprava občasníka Južan.
Príprava občasníka Južan.
199.20 EUR Yudiny vydavateľstvo,IČO:33695679, Lesná 25, 04001 Košice
22/12/2014 FAD 829/2014 ŠZA-základný balík
ŠZA-základný balík za 1/2015.
9.60 EUR Digi Slovakia, s.r.o,IČO:35701722, Rontgenova 26, 85101 Bratislava
22/12/2014 FAD p284/2014 Majetok a zodpovednosť podnikateľov
Majetok a zodpovednosť podnikateľov za 1.1.2015...
82.98 EUR Uniqa poisťovňa a.s.,IČO:00653501, Lazaretská 15, 82007 Bratislava
22/12/2014 FAD p283/2014 Poistenie priemyselných rizík
Poistenie priemyselných rizík-majetok od...
5268.13 EUR Uniqa poisťovňa a.s.,IČO:00653501, Lazaretská 15, 82007 Bratislava
22/12/2014 ZML Zmluva o dielo č. 05 Zmluva o dielo č. 05/2014/D
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre...
264 EUR Stanislav Matyáš-Cestná svetelná signalizácia, Ludmanská 5, 04001 Košice
22/12/2014 FAD 837/2014 Náplne do tlačiarní
Náplne do tlačiarní pre ŠFRB. Objednávka č....
281.90 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04001 Košice
22/12/2014 FAD 835/2014 MÚ-vyúčtovanie elektriny
MÚ-vyúčtovanie elektriny za 11/2014.
13.76 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
22/12/2014 FAD 833/2014 Vodné, stočné
ŠZA-skate park, dielne, amfiteater,...
1030.90 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
22/12/2014 ZML č.05/2014/KZ Kúpna zmluva č. 05/2014/KZ
Predmetom je predaj a dodávka vybraných druhov...
0 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
22/12/2014 OBJ 8/1400419 Fotoaparát
Objednávame si u Vás fotoaparát , kartu a...
504.98 EUR Datard International,a.s.,IČO:46112766, Moldavská cesta 32, 04011 Košice
19/12/2014 FAD 828/2014 Tlač občasníka Južan.
Tlač občasníka Južan.
528 EUR FLM Košice, s.r.o.,IČO:45890684, Idanská 5, 04001 Košice
19/12/2014 FAD 821/2014 Igelitové a papierové tašky.
Igelitové a papierové tašky. Objednávka č....
309 EUR JES Košice,s.r.o,IČO:46455523, BULHARSKÁ 5, 04001 Košice
19/12/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Zmluva o uskutočnení vystúpenia na Hlavnej...
120 EUR PaedDr. Ján Pavelčák, 0, 0 0
19/12/2014 OBJ 8/1400418 Diagnostika Konica Minolta bizhub 421
Objednávame si u Vás diagnostiku kopírovacieho...
30 EUR Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
19/12/2014 OBJ 8/1400417 Pranie prádla
Objednávame u Vás pranie prádla v kalendárnom...
900 EUR Miestny podnik služieb, s.r.o, IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
19/12/2014 OBJ 8/1400416 Rozbory bazénovej vody
Objednávame u Vás odber vzoriek a laboratórne...
800 EUR Region. úrad verejného zdravotníctva, IČO:00606723, Ipeľská 1, 04011 Košice
18/12/2014 FAD 827/2014 ZOS-kancelársky materiál
ZOS-kancelársky materiál podľa priloženého...
24.78 EUR ASC, spol. s r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
18/12/2014 FAD 826/2014 ŠFRB- kancelársky materiál
ŠFRB- kancelársky materiál podľa...
52.90 EUR ASC, spol. s r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
18/12/2014 FAD 825/2014 ZOS-čistiaci materiál
ZOS-čistiaci materiál podľa priloženej...
868.77 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
18/12/2014 FAD 824/2014 OS-kreslo
OS-kreslo Stilo T , farba C 31.Objednávka č....
116 EUR Datas-VT, s.r.o,IČO:36197963, Toryská 3, 04011 Košice
18/12/2014 FAD 823/2014 OS-2 parapetné dosky s montážou
OS-2 parapetné dosky s montážou , 2,80x0,55m,...
108.40 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04413 Valaliky
18/12/2014 FAD 822/2014 Aktiv. činnosť-pracovné odevy a obuv
Aktiv. činnosť-pracovné odevy a obuv v...
104.09 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, Južná trieda 74, 0400 Košice
18/12/2014 FAD p281/2014 Vystúpenie na Adventnom koncerte
Vystúpenie na Adventnom koncerte v kostole...
200 EUR Súkromná základná umelecká škola,IČO:42105927, Breziny 289, 05562 Prakovce
18/12/2014 FAD p280/2014 Vystúpenie zboru sv. Cecílie
Vystúpenie zboru sv. Cecílie na Adventnom...
360 EUR Zbor sv. Cecílie, OZ, Alžbetina 14, 04001 Košice
18/12/2014 FAD p279/2014 Trhovisko Južná trieda
Trhovisko Južná trieda -nájomné za pozemok na...
128.25 EUR mesto Košice, IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04001 Košice
18/12/2014 OBJ 8/1400415 Pracovné oblečenie a obuv
Objednávame si u Vás zdravotné pracovné...
414.50 EUR 5D Trade, s.r.o.,IČO:47093668, Donská 4, 04012 Košice
18/12/2014 OBJ 8/1400414 Vianočný punč
Objednávame si u Vás prípravu vianočného a...
150 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 0400 Košice
17/12/2014 FAD p278/2014 Účelové finančné prostriedky
Účelové finančné prostriedky poukázané...
1909 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
17/12/2014 FAD 820/2014 ZOS-Nábytok
ZOS-Nábytok pre zariadenie opatrovateľskej...
605.30 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04411 Košice
17/12/2014 FAD 819/2014 ZOS-Skrine
ZOS-Skrine pre Zariadenie opatrovateľskej...
EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04411 Valaliky
17/12/2014 FAD 818/2014 ZOS-stoličky a kreslá
ZOS-stoličky a kreslá pre Zariadenie...
1263.98 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04413 Valaliky
17/12/2014 FAD 817/2014 AB(VŠA)-dodávka a distribúcia elektriny
AB(VŠA)-dodávka a distribúcia elektriny za...
92.64 EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
17/12/2014 FAD 816/2014 ŠZA-hangár-dodávka a distribúcia elektriny
ŠZA-hangár-dodávka a distribúcia elektriny za...
24.68 EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
17/12/2014 OBJ 8/1500431 Tlač poštových poukazov.
Objednávame u Vás tlač poštových poukazov...
50 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
17/12/2014 OBJ 8/1400413 Igelitové a papierové tašky.
Objednávame si u Vás igelitové a papierové...
309 EUR JES Košice,s.r.o,IČO:46455523, BULHARSKÁ 5, 04001 Košice
17/12/2014 OBJ 8/1400412 Objednávka kancelárského materiálu pre ŠFRB
Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa...
55 EUR ASC , s.r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
17/12/2014 OBJ 8/1400411 Objednávka kancelárského tovaru pre ZOS
Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa...
30 EUR ASC , s.r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
17/12/2014 OBJ 8/1400410 Parapetné dosky
Objednávame si u Vás 2 parapetné dosky s...
108.40 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04413 Valaliky
17/12/2014 OBJ 8/1400409 Kreslo Stilo T ,farba C31
Objednávame si u Vás kreslo Stilo T , farba C 31
116 EUR Datas-VT, s.r.o,IČO:36197963, Toryská 3, 04001 Košice
16/12/2014 FAD 815/2014 OS-KOBERCE
OS-KOBERCE 2 kusy-2x rozmer 3 x 5m.Objednávka...
209 EUR DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.,IČO:36590487, Južná trieda 48, 04001 Košice
16/12/2014 FAD 814/2014 Aktivačná činnosť-pracovné náradie
Aktivačná činnosť-pracovné náradie....
145.50 EUR SCA Market s.r.o.,IČO:17176999, Južná trieda 7, 04001 Košice
16/12/2014 FAD 813/2014 VPP Pri bitúnku 5 AB sklady
VPP Pri bitúnku 5 AB sklady -vodné od 20.9. do...
17.29 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
16/12/2014 FAD 812/2014 AB(VŠA)-studená voda
AB(VŠA)-studená voda za 11/2014.
37.13 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/12/2014 FAD p277/2014 Aktiv. činnosť-Úrazové poistenie UoZ dohoda.
Aktiv. činnosť-Úrazové poistenie UoZ dohoda.
48.75 EUR Komunálna poisťovňa, a.s.,IČO:31595545, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
16/12/2014 FAD p276/2014 Aktiv. činnosť-Úrazové poistenie UoZ dohoda.
Aktiv. činnosť-Úrazové poistenie UoZ dohoda.
33.20 EUR Komunálna poisťovňa, a.s.,IČO:31595545, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
16/12/2014 FAD p275/2014 VPP-Úrazové poistenie UoZ-MoS.
VPP-Úrazové poistenie UoZ-MoS. Zmluva...
9.75 EUR Komunálna poisťovňa, a.s.,IČO:31595545, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
16/12/2014 OBJ 8/1400408 Objednávka tonerov
Objednávame u Vás náplne do tlačiarní pre...
281.90 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
16/12/2014 ZML 5190015772 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie...
33.20 EUR Komunálna poisťovňa, a.s.,IČO:31595545, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
16/12/2014 OBJ 8/1400407 Geometrický plán zameranie parkoviska Rastislavová 28-32
Objednávame si u Vás geometrické zameranie...
200 EUR Geodézia Košice, s.r.o,IČO:46956948, Barčianska 68, 04017 Košice
16/12/2014 ZML 5190015773 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie...
9.75 EUR Komunálna poisťovňa, a.s.,IČO:31595545, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
16/12/2014 ZML 5190015771 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie...
48.75 EUR Komunálna poisťovňa, a.s.,IČO:31595545, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
15/12/2014 FAD 811/2014 MÚ- kancelársky materiál
MÚ- kancelársky materiál na doplnenie skladu...
629.69 EUR ASC, spol. s r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
15/12/2014 FAD 810/2014 Služby BTS(BOZP a PO).
Služby BTS(BOZP a PO).Zmluva ZPS016/2013
140 EUR Safety Management, s.r.o,IČO:46747397, Kostolianska cesta 131, 04001 Košice
15/12/2014 FAD p274/2014 MÚ-elektrina
MÚ-elektrina za 12/2014-záloha.
1310 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
15/12/2014 FAD 809/2014 Vypracovanie PD pre zlúčené územné a stavebné konanie
Vypracovanie PD pre zlúčené územné a...
3000 EUR Simko Pavel, Ing. arch.,IČO:35552999, Člnkova 13, 04001 Košice
15/12/2014 FAD 805/2014 Chlebíčky na zasadnutie MZ
Chlebíčky na zasadnutie MZ dňa...
30 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
15/12/2014 FAD 804/2014 Finančný príspevok vo výške 0,10 eur
Účelový fin. príspevok na zabezp. stravovania...
373.80 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 0400 Košice
15/12/2014 FAD 803/2014 Účelový fin. príspevok
Účelový fin. príspevok na zabezp. stravovania...
1250.18 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
15/12/2014 OBJ 8/1400406 Objednávka čistiacého materiálu
Objednávame u Vás čistiaci materiál podľa...
870 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 0400 Košice
12/12/2014 FAD 802/2014 Výplatné-úver UNS
Výplatné-úver UNS-za 11/2014.Zmluva ZPS001/2011
500.70 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
12/12/2014 FAD 801/2014 Tonery
OS-tonery do tlačiarní pre odd. OS. Objednávka...
381.90 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04001 Košice
12/12/2014 FAD 799/2014 AB Smetanova 4-vodné a stočné
AB Smetanova 4-vodné a stočné od 12.9.2014 do...
437.58 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
12/12/2014 FAD 798/2014 10ks počítačov do Denného centra.
10ks počítačov do Denného centra. Zmluva...
10 EUR Východoslovenská energetika Holding a.s.,IČO:36211, Mlynská 31, 04001 Košice
12/12/2014 FAD 797/2014 Externý HDD 1TB.
Na základe Vašej ponuky si u Vás objednávame...
62.86 EUR Datacomp s.r.o.,IČO:36212466, Moldavská cesta 49, 04001 Košice
12/12/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Zmluva o uskutočnení vystúpenia-hudobného...
200 EUR Súkromná základná umelecká škola, Breziny 289, 05562 Prakovce
12/12/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Zmluva o uskutočnení vystúpenia-hudobného...
360 EUR Zbor sv. Cecílie, OZ, Alžbetina 14, 04001 Košice
12/12/2014 OBJ 8/1400405 Pracovné náradie
Objednávame si u Vás pracovné náradie....
145.30 EUR SCA Market s.r.o.,IČO:17176999, Južná trieda 7, 04001 Košice
12/12/2014 OBJ 8/1400404 Pracovná obuv a odevy
Objednávame si u Vás zakúpenie pracovnej obuvi...
170 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
12/12/2014 OBJ 8/1400403 Koberce
OBJEDNÁVAME SI U VÁS KOBERCE 2 kusy 2x ...
209 EUR DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.,IČO:36590487, JUŽNÁ TRIEDA 1573/48, 04001 Košice
11/12/2014 FAD 795/2014 Prenájom vianočných stromčekov
Prenájom vianočných stromčekov (3 ks) pod č....
75 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,príspevková org, Rastislavova 79, 04001 Košice
11/12/2014 FAD 793/2014 ZOS-telefónne hovory
ZOS-telefónne hovory -pevné linky za 11/2014.
30.56 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
11/12/2014 FAD 792/2014 MÚ-telefónne hovory -pevné linky
MÚ-telefónne hovory -pevné linky za 11/2014.
595.99 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
11/12/2014 FAD 791/2014 Cisco Router
Cisco Router, Objednávka č. 8/1400400
134.40 EUR Euronet Košicw s.r.o,IČO:31689141, Bačikova 10, 04001 Košice
11/12/2014 FAD 800/2014 Vypracovanie znaleckého posudku
Vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie...
299.68 EUR doc. Ing. Ondrej Líška, Csc.,IČO:10820248, Krmanova 7, 04001 Košice
11/12/2014 FAD 796/2014 ZOS-kuchynský odpad.
ZOS-kuchynský odpad. Zmluva č. ZPS003/2014
7.20 EUR Kosit, a.s.,IČO:36205214, Rastislavova 98, 04001 Košice
11/12/2014 OBJ 8/1400402 Externý HDD
Na základe Vašej ponuky si u Vás objednávame...
62.86 EUR Datacomp s.r.o.,IČO:36212466, Moldavská cesta 49, 04011 Košice
10/12/2014 FAD p266/2014 ŠZA-animačné programy pre deti na akcii Mikuláš na ľade
ŠZA-animačné programy pre deti na akcii...
30 EUR Gargalik Tomáš, 0, 0 0
10/12/2014 ZML Licenčná zmluva č. M Licenčná zmluva č. M-041/2014
Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi...
598.80 EUR Wolters Kluwer s.r.o, IČO:31348262, Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava
10/12/2014 OBJ 8/1400401 Objednávka Pravda
Objednávame u Vás predplatné novín Pravda na...
151.50 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
09/12/2014 FAD 790/2014 Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky el. zariadení
Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky el....
1942.80 EUR KAMEL-Kandalík Mikuláš,IČO:30679061, Bystrická 43, 04011 Košice
09/12/2014 FAD 789/2014 Výroba pečiatok
Výroba pečiatok pre MČ Košice - Juh v počte...
349.73 EUR Sagitta pečiatky-tlačiareň s.r.o,IČO:36586579, Študenská 1, 04001 Košice
09/12/2014 FAD 788/2014 ZOS-preventívna prehliadka
ZOS-preventívna prehliadka pre opatrovateľku....
39.16 EUR Ergomed poliklinika, IČO:36751103, Moldavská cesta 21, 04011 Košice
09/12/2014 FAD 787/2014 ZOS-strava pre klientov
ZOS-strava pre klientov za 11/2014.Zmluva...
2096.20 EUR Stredisko soc. pomoci mesta Košice, IČO:00696871, Garbiarska 4, 04001 Košice
09/12/2014 OBJ 8/1400399 Objednávka občerstvenia
Objednávame u Vás chlebíčky na zasadnutie MZ...
30 EUR PENET s.r.o., Komenského 52, 040 01 Košice-Staré Mesto
08/12/2014 FAD 786/2014 VPP-odber zemného plynu
VPP-odber zemného plynu od 19.11. do 31.12.2014.
277 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
08/12/2014 FAD 785/2014 Ihrisko-odber zemného plynu
Ihrisko-odber zemného plynu od 19.11. do...
27 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
08/12/2014 FAD 784/2014 ŠZA-odber zemného plynu
ŠZA-odber zemného plynu od 19.11. do 31.12.2014.
272 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
08/12/2014 OBJ 8/1400400 Cisco Router
Cisco Router
134.4 EUR EURONET Košice, s.r.o., Bačikova 10, 040 01 Košice-Staré Mesto
08/12/2014 OBJ 8/1400398 Objednávka kancelárského tovaru
Objednávame u Vás kancelársky materiál na...
640 EUR ASC spol. s r.o., Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
08/12/2014 OBJ 8/1400397 Servis toaletných kabín
Objednávame si u Vás servis toaletných kabín...
64 EUR TOI TOI DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava-Nové Mest
08/12/2014 FAD 770/2014 2 ks výtlačkov knižnej publikácie pre potreby Južanskej knižnice.
2 ks výtlačkov knižnej publikácie pre potreby...
30 EUR Marcinko Ján JUDr.,IČO:440710147, Turgenevova 10, 04001 Košice
08/12/2014 FAD 783/2014 SRC-odber zemného plynu
SRC-odber zemného plynu od 19.11. do 31.12.2014.
16 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 bra
08/12/2014 FAD 782/2014 SRC-odber zemného plynu
SRC-odber zemného plynu od 19.11. do 31.12.2014.
782 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
08/12/2014 FAD 781/2014 OS-čistiaci a hygienický materiál
OS-čistiaci a hygienický materiál podľa...
107.86 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
08/12/2014 FAD 780/2014 Prenájom časti pozemku
Prenájom časti pozemku za 12/2014.Zmluva...
59.50 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,príspevková org, Rastislavova 79, 04001 Košice
08/12/2014 FAD 779/2014 Servisné služby a On - Site podpora
Servisné služby a On - Site podpora za 11/2014.
372 EUR Datalan, a.s.,IČO:35810734, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
08/12/2014 FAD 778/2014 Zabezpečenie vianočnej kapustnice
Zabezpečenie vianočnej kapustnice v priestoroch...
749.97 EUR P&R Trade, IČO: 47689277, Dominikánske námestie 23, 04001 Košice
05/12/2014 OBJ 8/1400394 Knihy
Objednávame u Vás 2ks výtlačkov knižnej...
30 EUR MARCINKO JÁN, JUDR, TURGENEVOVA 1706/5, 04079 Košice-Juh
05/12/2014 FAD 777/2014 SRC-laborat.skúšky bazénovej vody
SRC-laborat. skúšky bazénovej vody...
58.60 EUR Region. úrad verejného zdravotníctva, IČO:00606723, Ipeľská 1, 04001 Košice
05/12/2014 FAD 776/2014 ZOS-elektrické polohovateľné postele
ZOS-elektrické polohovateľné postele na...
2812.77 EUR 5D Trade, s.r.o.,IČO:47093668, Donská 4, 04001 Košice
05/12/2014 FAD 763/2014 OS-kancelársky materiál
OS-kancelársky materiál podľa priloženého...
224.40 EUR ASC, spol. s r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
05/12/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Zmluva o uskutočnení vystúpenia v KSC Južan...
120 EUR Gejza Tóth, 0, 0 0
05/12/2014 ZML Zmluva Zmluva
Zmluva o pripojení a užívaní dvoch párov...
1524 EUR Antik Telecom, s.r.o,IČO:36191400, Čárskeho 10, 04001 Košice
04/12/2014 OBJ 8/1400392 Dámske korčule
Objednávame si u Vás dámske korčule worker...
100.4 EUR InSPORTline s.r.o., Trieda arm. gen. Svobodu 6, 04022 Košice-Dargovských h
04/12/2014 OBJ 8/1400391 Ročná uzávierka
Objednávame si u Vás ročnú uzávierku...
168 EUR MATROM s.r.o., Drabova 14, 04023 Košice-Sídlisko KVP
04/12/2014 OBJ 8/1400390 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny na mesiac...
49.5 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava-Ružinov
04/12/2014 FAD 775/2014 MÚ-pripojenie na internet
MÚ-pripojenie na internet za 11/2014.
11.85 EUR Antik Telecom, s.r.o,IČO:36191400, Čárskeho 10, 04001 Košice
04/12/2014 FAD 774/2014 Jedálne kupóny na mesiac december 2014.
Jedálne kupóny na mesiac december...
49.50 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Košice
04/12/2014 FAD 773/2014 Dodávka, osadenie, odstránenie a likvidáciu vianočného stromu
Dodávka, osadenie, odstránenie a likvidáciu...
409.54 EUR MESTSKÉ LESY Košice a.s.,IČO:31672981, JUŽNÁ TRIEDA 1546/11, 04001 Košice
04/12/2014 FAD 771/2014 SRC-služby
SRC-služby od 1.7.2014 do 31.12.2014.Zmluva...
25.08 EUR Schindler výťahy a eskalátory a.s.,IČO:31402828, Karadžičova 8, 82108 Bratislava
04/12/2014 FAD p258/2014 ŠZA-elektrina
ŠZA-elektrina za 12/2014-záloha.Zmluva...
4000 EUR Energetika-Jumi, s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice
04/12/2014 ZML Zmluva o dielo č. 20 Zmluva o dielo č. 20141125001
Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: Dodanie a...
12363.32 EUR Galarmtech s.r.o, Pod šiancom 4, 04001 Košice
04/12/2014 ZML Zmluva č. 13556/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho...
4000 EUR Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Košice, Komenského 52, 04126 Košice
04/12/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Zmluva o uskutočnení vystúpenia na T-Systems...
30 EUR Gargalik Tomáš, 0, 0 0
03/12/2014 OBJ 8/1400389 Náplne do tlačiarni pre OS
Objednávame u Vas tonery do tlačieni pre odd. OS
381.90 EUR AutoCont SK a.s , Bardejovská 1, 04011 Košice-Západ
03/12/2014 OBJ 8/1400388 Objednávka kancelárského materiálu pre OS
Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa...
230 EUR ASC spol. s r.o., Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
03/12/2014 OBJ 8/1400387 Objednávka materiálu pre OS
Objednávame u Vás čistiaci a hygienický...
110 EUR D a D Dzurňák , Južná trieda 78, 040 01 Košice-Juh
03/12/2014 OBJ 8/1400386 Prenájom vianočných stromčekov
Objednávame si u Vás prenájom vianočných...
75 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach, RASTISLAVOVA 1617/79, 04079 Košice-Juh
03/12/2014 FAD 772/2014 ŠZA-náhradné diely na autíčko
ŠZA-náhradné diely na autíčko JEEP PEG...
500 EUR Samba lighting systém - patyi Štefan, IČO:11648562, Športová 7, 83103 Bratislava
03/12/2014 FAD 769/2014 ŠZA-generálna oprava
ŠZA-generálna oprava programovej jednotky v...
236 EUR Matyáš-cestná svetelná signalizácia,IČO:32519397, BULHARSKÁ 5, 0400 Košice
02/12/2014 OBJ 8/1400393 Objednávka novín
Objednávame u Vás Obecné noviny od čísla 1...
67.60 EUR INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 81105 Bratislava-Staré Mes
02/12/2014 OBJ 8/1400385 Náhradné diely na autíčko
Objednávame si u Vás náhradné diely na...
500 EUR Samba lighting systém-Patyi Štefan , Hattalova 4, 83103 Bratislava-Nové Mest
02/12/2014 OBJ 8/1400384 Výroba pečiatok
Objednávame u Vás výrobu pečiatok pre MČ...
350 EUR SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r.o., Študentská 1, 040 01 Košice
02/12/2014 FAD 768/2014 Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania dôchodcom.
Účelový fin. príspevok na zabezp. stravovania...
266.80 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
02/12/2014 FAD 767/2014 Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania dôchodcom
Účelový fin. príspevok na zabezp. stravovania...
1164.42 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
02/12/2014 FAD 766/2014 SRC,MÚ-pranie prádla
SRC,MÚ-pranie prádla za 11/2014.
42.23 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
02/12/2014 FAD 765/2014 ŠZA-svetelná reťaz
ŠZA-svetelná reťaz viacfarebná 20 m , LED +...
237.56 EUR MK Illumination, s.r.o,IČO:45501246, Solivarská 1, 08005 Prešov
02/12/2014 FAD 764/2014 ŠZA-servis mechanickej bránky
ŠZA-servis mechanickej bránky. Objednávka...
78 EUR ARBE s.r.o.,IČO:36056553, Pekná cesta 19, 85110 Bratislava
02/12/2014 FAD 760/2014 ŠZA- náhradné diely na autíčko
ŠZA- náhradné diely na autíčko PROFI QUAD...
93 EUR Beneo, s.r.o.,IČO:45414742, Hlavná 292, 92592 Topoľnica
02/12/2014 FAD 759/2014 Predplatné: Obecné noviny na rok 2015.
Predplatné: Obecné noviny na rok...
67.60 EUR Inprost, s.r.o.,IČO:31363091, Smrečianska 29, 81105 Bratislava
02/12/2014 FAD 762/2014 ŠZA- zimné pracovné odevy a obuv
ŠZA- zimné pracovné odevy a obuv pre...
172 EUR Gobako, s.r.o,IČO:36197870, HOLUBYHO 12, 04001 Košice
02/12/2014 FAD 761/2014 Montáž a demontáž vianočného osvetlenia
Montáž a demontáž vianočného osvetlenia na...
432 EUR ELTODO OSVETLENIE s.r.o.,IČO:36170151, Rampová 5, 04001 Košice
01/12/2014 OBJ 8/1400383 Náhradné diely na autíčko PROFI QUAD 800 W
Objednávame si u Vás náhradné diely na...
93 EUR BENEO s.r.o., Topoľnica 292, 92592 Topoľnica
01/12/2014 OBJ 8/1400382 Generálna oprava
Objednávame si u Vás generálnu opravu...
236 EUR MATYÁŠ-cestná svetelná signalizácia , LUDMANSKÁ 5, 04001 Košice
01/12/2014 ZML Dohoda č. 319/52a/20 Dohoda č.319/paragraf 52a/2014/ŠR
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti...
816 EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 04211 Košice
01/12/2014 ZML Dohoda č. 327/52/201 Dohoda číslo 327/paragraf 52/2014/ŠR
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti...
4563 EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 04211 Košice
01/12/2014 OBJ 8/1400381 Montážna plošina
Objednávame si u Vás montážnu plošinu ZED 19...
100 EUR Matyáš Ľudovít, Liesková 2, 040 Košice
01/12/2014 FAD 758/2014 MÚ-strážna služba
MÚ-strážna služba za 11/2014. Zmluva...
2066.40 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
01/12/2014 FAD 757/2014 ŠZA-strážna služba
ŠZA-strážna služba za 11/2014.Zmluva...
1096.34 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
28/11/2014 OBJ 8/1400380 Nábytok
Objednávame si u Vás \"Nábytok pre zariadenie...
605.30 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04413 Valaliky
28/11/2014 OBJ 8/1400379 Stoličky a kreslá
Objednávame si u Vás \"Stoličky a kreslá pre...
1264 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04413 v
28/11/2014 OBJ 8/1400378 Skrine
Objednávame si u Vás \"Skrine pre Zariadenie...
2783.80 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04413 Valaliky
28/11/2014 FAD 756/2014 Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky bleskozvodového zar.
Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky...
1872 EUR KAMEL-Kandalík Mikuláš,IČO:30679061, Bystrická 43, 04011 Košice
28/11/2014 FAD 755/2014 Plastové žalúzie a ochranné siete
SRC-servis a opravu vonkajších plastových...
338.40 EUR Horizont-žalúzie, s.r.o.,IČO:46965785, Rožňavská 16, 04011 Košice
28/11/2014 FAD 754/2014 Plastové tabule
2 ks plastových tabúľ \"Najkrajší strom v...
26.40 EUR LVC s.r.o.,IČO:46979689, NIŽNÉ KAPUSTNÍKY 3, 04001 Košice
27/11/2014 FAD 753/2014 ZOS-čistiaci materiál
ZOS-čistiaci materiál pre ZOS podľa...
111.18 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
27/11/2014 FAD 749/2014 Ihrisko-vyúčtovanie plynu
Ihrisko-vyúčtovanie plynu od 19.11.2013 do...
89.02 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
27/11/2014 FAD 747/2014 ŠZA-paletový vozík
ŠZA-paletový vozík NV2500 ALG/PUR Tandem na T...
288 EUR Echon, s.r.o.,IČO:44257201, Alžbetina 20, 05801 Poprad
27/11/2014 FAD 746/2014 Aktiv. činnosť-farby, štetce a odpadové vrecia
Aktiv. činnosť-farby, štetce a odpadové...
178.60 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
27/11/2014 FAD 745/2014 ŠZA-správa skateparku
ŠZA-správa skateparku za 10/2014.Zmluva...
141.75 EUR O.Z. Ťahanovská skate crew,IČO:42319200, Varšavská 4, 04013 Košice
27/11/2014 FAD 744/2014 Výroba a montáž nájazdov na kočiare
Výroba a montáž nájazdov na kočiare v...
194.40 EUR Molokač Pavol - PAMO,IČO:37523724, Pekinská 18, 04013 Košice
27/11/2014 FAD 743/2014 Jedálne kupóny
Jedálne kupóny pre zamestnancov na mesiac...
5709 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
27/11/2014 FAD 740/2014 Telefónne hovory
Telefónne hovory za 17.11. do 16.12.2014-mobily
540.08 EUR Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
27/11/2014 OBJ 8/1400377 Objednávka čistiacého materiálu pre ZOS
Objednávame u Vás čistiaci materiál pre ZOS...
112 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
26/11/2014 OBJ 8/1400376 Polohovateľné postele
Objednávame si u Vás elektrické...
2812.77 EUR 5D Trade, s.r.o.,IČO:47093668, Donská 4, 04012 Košice
26/11/2014 OBJ 8/1400375 Znalecký posudok
Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého...
300 EUR doc. Ing. Ondrej Líška, Csc.,IČO:10820248, Krmanova 7, 04001 Košice
26/11/2014 OBJ 8/1400374 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
5709 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
26/11/2014 OBJ 8/1400373 Farby , štetce a odpadové vrecia - aktivačnná činnosť
Objednávame si u Vás farby, štetce a odpadové...
179.95 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
26/11/2014 FAD 738/2014 Siete
ŠZA-dodanie sietí na ihriská podľa rozpisu,...
494.28 EUR Coman s.r.o.,IČO:31357881, Lovinského 43, P.O.Box 1, 81104 Bratislava
26/11/2014 FAD p257/2014 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné...
2713.10 EUR mesto Košice, IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04011 Košice
26/11/2014 FAD 736/2014 Výroba košov na psie exkrementy
Výroba košov na psie exkrementy v celkovej cene...
1075.20 EUR Remoza-Ňakat s.r.o.,IČO:36763764, Ličartovce 227, 08203 li
26/11/2014 FAD 739/2014 Odber rezaných kvetov a kytíc
Odber rezaných kvetov a kytíc na obdobie...
40.99 EUR Átrium zahradníctvo-Kupeček Jaroslav,IČO:11999055, Pasienková 20, 04018 Košice
26/11/2014 FAD 742/2014 Náplne do tlačiarne
Náplne do tlačiarne OKI MC 352 na T - Systems...
312.41 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04011 Košice
26/11/2014 FAD 741/2014 Náplň do tlačiarne.
Náplň do tlačiarne. Objednávka č.8/1400356
118.50 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04011 Košice
25/11/2014 OBJ 8/1400372 Koše na psie exkrementy
Objednávame u Vás výrobu košov na psie...
1075.20 EUR Remoza-Ňakat s.r.o.,IČO:36763764, Ličartovce 227, 08203 Ličartovce
25/11/2014 OBJ 8/1400371 Svetelná reťaz
Objednávame si u Vás svetelnú reťaz...
240 EUR MK Illumination, s.r.o,IČO:45501246, Solivarská 1, 08005 Prešov
25/11/2014 OBJ 8/1400370 Tabule - \"Najkrajší strom v MČ\"
Objednávame si u Vás 2 ks plastových tabúľ...
26.40 EUR LAVACOM SK, s.r.o.,IČO:44755686, Prešovská cesta 57, 04001 Košice
25/11/2014 OBJ 8/1400369 Revízia elektr. zar. a bleskozvodu
Objednávame u Vás prevedenie odbornej...
1944 EUR KAMEL-Kandalík Mikuláš,IČO:30679061, Bystrická 43, 04011 Košice
25/11/2014 OBJ 8/1400395 Objednávame u Vás dennú tlač pre MČ - Juh
Objednávame u Vás dennú tlač pre MČ - Juh
361 EUR PETIT PRESS a.s., Letná 47, 040 01 Košice-Sever
25/11/2014 FAD 737/2014 Pouličné svietidlo + výbojky
T- Sytems Športovo - zábavný areál, Alejová...
140.60 EUR Proli-svetelná a zvuková technika,IČO:31417965, Komínová 11, 95804 Partizánske
25/11/2014 FAD 735/2014 Pracovné odevy pre MÚ
Pracovné odevy pre MÚ: monterková blúza 1 ks,...
47.99 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, Južná trieda 74, 04001 Košice
25/11/2014 FAD 734/2014 Aktivačná činnosť- motorový vysávač na lístie a fúkar
Aktivačná činnosť- motorový vysávač na...
300 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 trs
25/11/2014 FAD 733/2014 Aktivačná činnosť-štartér na kosačku
Aktivačná činnosť-štartér na kosačku STIHL...
60 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 Trstené pri Hornáde
24/11/2014 OBJ 8/1400368 Štartér na kosačku
Objednávame si u Vás štartér na kosačku...
100 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 Trstené pri Hornáde
24/11/2014 OBJ 8/1400367 Vysávač na lístie
Objednávame si u Vás motorový vysávač na...
300 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, ti, 04411 Trstené pri Hornáde
24/11/2014 OBJ 8/1400366 Nájazdy na kočiare
Objednávame si u Vás výrobu a montáž...
194.40 EUR Molokač Pavol - PAMO,IČO:37523724, Pekinská 18, 04013 Košice
24/11/2014 OBJ 8/1400365 Vianočný strom
Objednávame si u Vás dodávku, osadenie,...
600 EUR MESTSKÉ LESY Košice a.s.,IČO:31672981, JUŽNÁ TRIEDA 1546/11, 04001 Košice
24/11/2014 OBJ 8/1400364 Svietidlo
Objednávame si u Vás pre T- Systems Športovo -...
140.60 EUR Proli-svetelná a zvuková technika,IČO:31417965, Komínová 11, 95804 Partizánske
24/11/2014 OBJ 8/1400363 Vianočné osvetlenie
Objednávame si u Vás montáž a demontáž...
432 EUR ELTODO OSVETLENIE s.r.o.,IČO:36170151, Rampová 5, 04001 Košice
24/11/2014 OBJ 8/1400396 Servis mechanickej bránky
Objednávame si u Vás servis mechanickej bránky...
80 EUR ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, 85110 Bratislava-Staré Mes
21/11/2014 OBJ 8/1400362 Pracovné odevy a obuv
Objednávame si u Vás zimné pracovné odevy a...
172 EUR Gobako, s.r.o,IČO:36197870, HOLUBYHO 12, 0400 Košice
21/11/2014 FAD 732/2014 ŠZA-výroba a montáž oplotenia
ŠZA-výroba a montáž oplotenia pre T - Systems...
632.40 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
20/11/2014 OBJ 8/1400361 Montážna plošina
Objednávame si u Vás montážnu plošinu ZED 19...
40 EUR Matyáš Ľudovít, Liesková 2, 04001 Košice
20/11/2014 OBJ 8/1400360 Servis a opravu vonkajších plastových žalúzií
Objednávame si u Vás servis a opravu...
350 EUR Horizont-žalúzie, s.r.o.,IČO:46965785, Rožňavská 16, 04011 Košice
20/11/2014 OBJ 8/1400359 Náplne do tlačiarne
Objednávame si u Vás náplne do tlačiarne OKI...
312.42 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04011 Košice
20/11/2014 FAD 730/2014 ŠZA-oprava svietidla na mob. ľadovej ploche.
ŠZA-oprava svietidla na mob. ľadovej ploche....
95.81 EUR Matyáš-cestná svetelná signalizácia,IČO:32519397, Ludmanská 5, 04001 Košice
20/11/2014 FAD 729/2014 ŠZA-údržba a opravy svetelnej signalizácie-Dopravná výchova.
ŠZA-údržba a opravy svetelnej...
264 EUR Matyáš-cestná svetelná signalizácia,IČO:32519397, Ludmanská 5, 04001 Košice
20/11/2014 FAD 727/2014 Čistiaci a hygienický materiál pre SRC a doplnenie skladu MČ
Čistiaci a hygienický materiál pre SRC a...
920.66 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
19/11/2014 OBJ 8/1400358 Zabezpečenie vianočnej kapustnice
Objednávame si u Vás zabezpečenie vianočnej...
750 EUR Imrich Šoltés - MIMI,IČO:36997536, Dominikánske námestie 23, 04001 Košice
19/11/2014 FAD p255/2014 MÚ-elektrina za 11/2014-záloha.
MÚ-elektrina za 11/2014-záloha.
1200 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
18/11/2014 FAD p256/2014 Odborný seminár zamestnanca
Odborný seminár zamestnanca
32 EUR Ekona SK,IČO:46745564, Madridská 2, 0400 Košice
18/11/2014 FAD 724/2014 AB(VŠA)-studená voda
AB(VŠA)-studená voda za 10/2014.
29.17 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
18/11/2014 OBJ 8/1400357 Výroba a montáž
Objednávame si u Vás výrobu a montážne...
632.40 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
18/11/2014 FAD 723/2014 Oprava kamerového a zabezpečovacieho systému
Oprava kamerového a zabezpečovacieho systému...
506.40 EUR KAMTEL s.r.o.,IČO:36660990, Kendice 117, 08201 Kendice
18/11/2014 FAD 722/2014 Oprava kopírovacieho stroja
Oprava kopírovacieho stroja Konica 163...
135.53 EUR Miroslav Sokol - OPTIMAX,IČO:14394979, Tokajícka 4, 04022 Košice
14/11/2014 OBJ 8/1400356 Náplň do tlačiarne
Objednávame u Vás náplň do tlačiarne
118.50 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
14/11/2014 FAD 721/2014 ŠZA-bilboardy,tabule
ŠZA-bilboardy,tabule
195 EUR JES Košice,s.r.o,IČO:46455523, BULHARSKÁ 5, 04001 Košice
14/11/2014 FAD 716/2014 ZOS-strava pre klientov
ZOS-strava pre klientov za 10/2014.
2011.60 EUR Stredisko soc. pomoci mesta Košice, IČO:00696871, Garbiarska 4, 04001 Košice
14/11/2014 FAD 715/2014 MÚ-vyúčtovanie elektriny
MÚ-vyúčtovanie elektriny za 10/2014.
128.31 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
14/11/2014 ZML Zmluva Zmluva o krátkodobom podnájme nebyt. priestorov
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v...
59.51 EUR PENET, s.r.o, Komenského 52, 04001 Košice
14/11/2014 ZML Zmluva o vypožičke č Zmluva o vypožičke č. 0320143253
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v...
121.16 EUR Základná škola , Užhorodská 39, 04001 Košice
14/11/2014 FAD p254/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za voľby do samosprávy...
59.51 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
14/11/2014 FAD p253/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za voľby do samosprávy...
121.16 EUR Základná škola,IČO:31263071, Užhorodská 39, 04001 Košice
13/11/2014 OBJ 8/1400355 Oprava osvetlenia
Objednávame si u Vás opravu osvetlenia pri...
100 EUR Matyáš-cestná svetelná signalizácia,IČO:32519397, Ludmanská 5, 04001 Košice
13/11/2014 OBJ 8/1400354 Paletový vozík
Objednávame si u Vás paletový vozík NV2500...
288 EUR Echon, s.r.o.,IČO:44257201, Alžbetina 20, 05801 Poprad
13/11/2014 FAD 714/2014 Farby, štetce a odpadové vrecia
Farby, štetce a odpadové vrecia v celkovej cene...
316.45 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
13/11/2014 FAD 713/2014 ŠZA-detská prilba
ŠZA-detská prilba zn. Longus Entry pre...
11.70 EUR CYKLOSPORT-Makeľ Kamil, IČO:17304784, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce
13/11/2014 FAD 712/2014 Náhradné diely na bicykle
ŠZA-DV-náhradné diely na bicykle pre dopravnú...
666.20 EUR CYKLOSPORT-Makeľ Kamil, IČO:17304784, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce
12/11/2014 ZML Zmluva o vypožičke č Zmluva o vypožičke č. 4/2014
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v...
54.56 EUR Stredná odborná škola , Gemerská 1, 0400 Košice
12/11/2014 ZML Zmluva o vypožičke č Zmluva o vypožičke č. 246 2b 2014
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v...
171.72 EUR Základná škola , Požiarnická 3, 04001 Košice
12/11/2014 ZML Zmluva o vypožičke č Zmluva o vypožičke č. 3248142014
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v...
114 EUR Základná škola , Staničná 13, 04001 Košice
12/11/2014 ZML Zmluva o vypožičke Zmluva o vypožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v...
113 EUR Základná škola , Gemerská 2, 04001 Košice
12/11/2014 OBJ 8/1400352 Objednávka čistiacého materiálu
Objednávame u Vás čistiaci a hygienický...
925 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
12/11/2014 OBJ 8/1400351 Detská prilba
Objednávame si u Vás detskú prilbu zn.Longus...
11.70 EUR CYKLOSPORT-Makeľ Kamil, IČO:17304784, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce
12/11/2014 FAD 720/2014 Výplatné-úver
Výplatné-úver za 10/2014.
935.80 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
12/11/2014 FAD 711/2014 Nemrznúca kvapalina
ŠZA-nemrznúca kvapalina NGL - COOLSTAR 20 v...
548.40 EUR Unichterm SK, s.r.o,IČO:35928271, Vrbovská cesta 123, 92101 Piešťany
12/11/2014 FAD 710/2014 Výroba a montáž trhových stolov.
Výroba a montáž trhových stolov.
8800.92 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
12/11/2014 FAD 709/2014 Servisné služby. On-Site podpora
Servisné služby. On-Site podpora za 10/2014.
372 EUR Datalan, a.s.,IČO:35810734, Galvaniho 17, 0 Bratislava
12/11/2014 FAD p252/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za voľby do samosprávy...
114 EUR Základná škola,IČO:31263089, Staničná 13, 04001 Košice
12/11/2014 FAD p251/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za voľby do samosprávy...
113 EUR Základná škola,IČO:31263119, Gemerská 2, 04001 Košice
12/11/2014 FAD p250/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za voľby do samosprávy...
171.72 EUR Základná škola,IČO:31263097 , Požiarnická 3, 04001 Košice
12/11/2014 FAD p249/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za voľby do samosprávy...
54.56 EUR Stredná odborná škola , Gemerská 1, 04001 Košice
11/11/2014 FAD 728/2014 ZOS-odvoz kuchynského odpadu.
ZOS-odvoz kuchynského odpadu. Zmluva ZPS003/2014
10.80 EUR Kosit, a.s.,IČO:36205214, Rastislavova 98, 04001 Košice
11/11/2014 OBJ 8/1400350 Farby a štetce náter oplotenia ŠI
Objednávame si u Vás farby, štetce a odpadové...
316.55 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
11/11/2014 OBJ 8/1400349 Oprava EZS.
Objednávame u Vás opravu kamerového a...
506.40 EUR KAMTEL s.r.o.,IČO:36660990, Kendice 117, 08201 Kendice
11/11/2014 FAD 708/2014 MÚ-telefónne hovory
MÚ-telefónne hovory za 10/2014.
260.92 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 0 Bratislava
11/11/2014 FAD 707/2014 ZOS-telefónne hovory
ZOS-telefónne hovory za 10/2014.
31.73 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 0 Bratislava
11/11/2014 FAD 706/2014 SRC,ŠZA-telefónne hovory
SRC,ŠZA-telefónne hovory za 10/2014.
50.22 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
11/11/2014 FAD 705/2014 Doména kosicejuh.sk
Doména kosicejuh.sk
14.76 EUR Websupport, s.r.o.,IČO:36421928, Staré grunty 12, 84104 Bratislava
11/11/2014 FAD 704/2014 ŠZA- nákup kancelárskych potrieb.
ŠZA- nákup kancelárskych potrieb.
150.07 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 91105 Trenčín
11/11/2014 ZML Zmluva o vypožičke č Zmluva o výpožičke č. 4/2014
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v...
103.14 EUR Základná umelecká škola , Jantárová 6, 04001 Košice
11/11/2014 ZML Zmluva Zmluva o vypožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v...
85.98 EUR Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 04137 Košice
10/11/2014 OBJ 8/1400348 Doména kosicejuh.sk
Doména kosicejuh.sk
14.76 EUR Websupport, s.r.o.,IČO:36421928, Staré grunty 12, 84104 Bratislava
10/11/2014 OBJ 8/1400346 Prehliadka bleskozvodu
Objednávame prevedenie odbornej prehliadky a...
1875.60 EUR KAMEL-Kandalík Mikuláš,IČO:30679061, Bystrická 43, 04011 Košice
10/11/2014 FAD 703/2014 Prepieranie pieskovísk
Prepieranie pieskovísk za 10/2014.
75 EUR Záhradníctvo JŠK, s.r.o,IČO:36598178, Zombova 43, 04001 Košice
10/11/2014 FAD 702/2014 Prenájom časti pozemku
Prenájom časti pozemku za...
59.50 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,príspevková org, Rastislavova 79, 04001 Košice
10/11/2014 FAD 701/2014 Deratizácia objektov MČ Košice - Juh
Deratizácia objektov MČ Košice - Juh v rámci...
834 EUR ASANARATES s.r.o.,IČO:36606693, Park Angelinum 4, 04001 Košice
07/11/2014 OBJ 8/1400353 Oprava kopírovacieho stroja Konica 163
Oprava kopírovacieho stroja Konica 163...
135.53 EUR Miroslav Sokol - OPTIMAX,IČO:14394979, Tokajícka 4, 04022 Košice
07/11/2014 FAD 699/2014 Dostavba parkovacích miest
Dostavba parkovacích miest na Rastislavovej ul....
1986.72 EUR Akvaplast-Plus, s.r.o., Kavečianska cesta 8, 04001 Košice
07/11/2014 FAD 698/2014 Skrutky
ŠZA- skrutky do rolby na uchytenie noža v...
90 EUR AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY s.r.o.,IČO:36564532, Hronská 8, 93401 Levice
06/11/2014 FAD 697/2014 PVC podlahovina + lepidlo
ŠZA-PVC podlahovina + lepidlo do šatní v...
434.26 EUR DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.,IČO:36590487, Južná trieda 48, 04001 Košice
06/11/2014 FAD 696/2014 Komunálne voľby-kancelársky materiál
Komunálne voľby-kancelársky materiál na...
97.39 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 91105 Trenčín
06/11/2014 FAD 695/2014 SRC-vyšetrenie vzorky bazénovej vody
SRC-vyšetrenie vzorky bazénovej vody dňa...
58.60 EUR Region. úrad verejného zdravotníctva, IČO:00606723, Ipeľská 1, 04001 Košice
06/11/2014 FAD 694/2014 Elektrina
Elektrina od 1.9. do 30.11.2014-záloha za...
3374 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
06/11/2014 FAD 693/2014 Vytýčenie sieti
Vytýčenie sieti pre kontajnerovisko -...
58.84 EUR Východoslovenská distribučná, a.s.IČO:36599361, Mlynská 31, 040 Košice
06/11/2014 FAD 692/2014 Rekonštrukcia povrchu športového ihriska
Rekonštrukcia povrchu športového ihriska...
19000 EUR Astrium, s.r.o.,IČO:44269161, Hlavná 73, 97101 Šaľa
06/11/2014 FAD 691/2014 Rekonštrukcia povrchu športového ihriska
Rekonštrukcia povrchu športového ihriska na...
19000 EUR Astrium, s.r.o.,IČO:44269161, Hlavná 73, 92701 Šaľa
06/11/2014 FAD 690/2014 Detské prilby
ŠZA-detské prilby pre dopravnú výchovu na T ...
200 EUR CYKLOSPORT-Makeľ Kamil, IČO:17304784, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce
05/11/2014 FAD 689/2014 Obedy
Obedy pre hostí z Budapešti v počte 45...
99 EUR Arcus,IČO:35538562, Skladná 4, 04001 Košice
05/11/2014 FAD 688/2014 ŠZA-dámske a pánske zimné korčule
ŠZA-dámske a pánske zimné korčule na T -...
330.40 EUR InSPORTline,s.r.o,IČO:36311723, Električná 1, 91101 Trenčín
05/11/2014 FAD p246/2014 ŠZA-elektrina
ŠZA-elektrina za 11/2014-záloha.Zmluva...
4000 EUR Energetika-Jumi, s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice
04/11/2014 FAD 687/2014 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu od 1.11. do 18.12.2014.
5 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/11/2014 FAD 685/2014 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu od 1.11. do 18.12.2014.
16 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 825 Bratislava
04/11/2014 FAD 684/2014 Kancelárske potreby
ŠZA- kancelárske potreby ( viď. príloha )pre...
117.31 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
04/11/2014 FAD 683/2014 Čistiace potreby
ŠZA- čistiace potreby ( viď. príloha ) na...
383.41 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
04/11/2014 FAD 682/2014 ŠZA-správa skateparku
ŠZA-správa skateparku za 10/2014.
270 EUR O.Z. Ťahanovská skate crew,IČO:42319200, Varšavská 4, 04001 Košice
04/11/2014 FAD 681/2014 Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania dôchodcom
Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania...
1320.05 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
04/11/2014 FAD 680/2014 Účelový fin. príspevok
Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania...
324.60 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
04/11/2014 FAD 679/2014 Prenájom časti pozemku
Prenájom časti pozemku od 23.10. do...
17.28 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,príspevková org, Rastislavova 79, 04001 Košice
04/11/2014 FAD 678/2014 Denné centrum-preprava seniorov autobusom
Denné centrum-preprava seniorov autobusom na...
330 EUR JK Tour spol. s r.o.,IČO:46079238, Na Ortášoch 22, 04413 Valaliky
04/11/2014 FAD 677/2014 Herné zariadenia
Detské centrum Stonožka-dodávka a montáž...
2000 EUR PLAYSYSTEM s.r.o,IČO:36601411, L. Novomeského 1, 04001 Košice
04/11/2014 OBJ 8/1400344 Skrutky na nože
Objednávame si u Vás skrutky do rolby na...
100 EUR AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY s.r.o.,IČO:36564532, Hronská 8, 93401 Levice
04/11/2014 OBJ 8/1400343 Kancelársky materiál -voľby komunálne
Objednávame u Vás kancelársky materiál na...
110 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 0 Trenčín
04/11/2014 OBJ 8/1400342 Náhradné diely na bicykle
Objednávame si u Vás náhradné diely na...
666.20 EUR CYKLOSPORT-Makeľ Kamil, IČO:17304784, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce
03/11/2014 FAD 676/2014 MÚ-strážna služba
MÚ-strážna služba za 10/2014.Zmluva...
2138.15 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Starozagorská 39, 04001 Košice
03/11/2014 OBJ 8/1400341 Technické zabezpečenie akcie
Objednávame u Vás technické zabezpečenie /...
250 EUR Tolfi Sound Servis,IČO:40915492, Mokrance 334, 04501 Mokrance
31/10/2014 FAD 675/2014 ŠZA-strážna služba
ŠZA-strážna služba za 10/2014.Zmluva...
1096.34 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
31/10/2014 FAD 674/2014 Náplň do kopírovacieho stroja
Náplň do kopírovacieho stroja Konica Minolta...
60 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04001 Košice
31/10/2014 FAD 673/2014 Náplne do tlačiarne
Náplne do tlačiarni pre odd....
252 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04001 Košice
31/10/2014 FAD 672/2014 Náplne do tlačiarní
Náplne do tlačiarní na doplnenie...
154.01 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04001 Košice
31/10/2014 FAD 671/2014 ŠZA-príprava kotla
ŠZA-príprava kotla na vykurovaciu sezónu na T...
150 EUR HA-GAS s.r.o.,IČO:44284152, Hrašovík 87, 0 Hrašovík
31/10/2014 OBJ 8/1400340 Čistiace potreby
Objednávame si u Vás čistiace potreby ( viď....
383.41 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
31/10/2014 OBJ 8/1400339 Kancelárske potreby
Objednávame si u Vás kancelárske potreby (...
150.07 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 0 Trenčín
31/10/2014 OBJ 8/1400338 Korčule
Objednávame si u Vás dámske a pánske zimné...
330.40 EUR InSPORTline,s.r.o,IČO:36311723, Trieda arm. gen. Svobodu 6, 04022 Košice
31/10/2014 FAD 670/2014 Dobudovanie oporného múrika
Dobudovanie oporného múrika a doplnenie...
722.90 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
30/10/2014 FAD 669/2014 Kalendáre na rok 2015
Kalendáre na rok 2015.Objednávka 8/1400334.
96.06 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
30/10/2014 FAD p233/2014 Odmena
Odmena za hudobné popoludnie a vystúpenie s...
260 EUR Pavelčák Ján PaedDr., 0, 0 0
30/10/2014 FAD p232/2014 Odmena za vystúpenie
Odmena za vystúpenie na akcii: Úcta k starším...
260 EUR Pavelčák Ján PaedDr., 0, 0 0
30/10/2014 FAD 638/2014 Kopírovací stroj
Kopírovací stroj Konica Minolta Bizhub 4050 na...
1495.18 EUR Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
29/10/2014 OBJ 8/1400337 PVC do šatní
Objednávame si u Vás PVC podlahovinu + lepidlo...
434.38 EUR DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.,IČO:36590487, JUŽNÁ TRIEDA 1573/48, 04001 Košice
29/10/2014 OBJ 8/1400336 Objednávka spoločenskej sály
Objednávame u Vás veľkú spoločenskú sálu...
400 EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
29/10/2014 OBJ 8/1400345 Autobusová preprava
Objednávame u Vás autobusovú prepravu seniorov...
330 EUR JK Tour spol. s r.o.,IČO:46079238, Na Ortášoch 22, 04413 Valaliky
29/10/2014 FAD 668/2014 Jedálne kupóny
Jedálne kupóny pre zamestnancov MÚ na mesiac...
5940 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
28/10/2014 OBJ 8/1400335 Detské prilby
Objednávame si u Vás detské prilby ( viď...
200 EUR CYKLOSPORT-Makeľ Kamil, IČO:17304784, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce
28/10/2014 OBJ 8/1400334 Objednávka kalendárov
Objednávame u Vás kalendáre na rok 2015
96.26 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
28/10/2014 OBJ 8/1400333 Dobudovanie oporného múrika a prídavnej dlažby
Objednávame si u Vás dobudovanie oporného...
722.90 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
28/10/2014 FAD 667/2014 Spevnenie plochy kontajneroviska
Odpady-spevnenie plochy kontajneroviska a...
1662.47 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
28/10/2014 FAD 666/2014 Aktivačná činnosť-farby a valčeky
Aktivačná činnosť-farby a valčeky na...
EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
27/10/2014 OBJ 8/1400332 Servisná prehliadka a skúška tesnosti chladiaceho stroja
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a...
481 EUR REFRI Slovensko s.r.o.,IČO:45659451, Mikovíniho 11, 91701 Trnava
27/10/2014 OBJ 8/1400331 Farby na náter oplotenia
Objednávame si u Vás farby a valčeky na...
127.25 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
27/10/2014 FAD 665/2014 ŠZA-ručná fréza na ľadovú plochu
ŠZA-ručná fréza na ľadovú plochu SILESIA...
2967.60 EUR B. R. A. Company, s.r.o.,IČO:46006001, Čečínska Potôň 198, 93036 Horná Potôň
27/10/2014 FAD 664/2014 Matričné tlačivá pre Matriku
Matričné tlačivá pre Matriku + poštovné...
628.40 EUR ce, Sklabinská 1, 83106 Bratislava
27/10/2014 FAD 663/2014 ŠZA-tlakové hadice
ŠZA-tlakové hadice 2110 - 3 ks a 930 - 6 ks...
143.50 EUR Hydraflex Slovakia, s.r.o,IČO:36699420, Beladice 620, 95175 Beladice
27/10/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie...
260 EUR PaedDr. Ján Pavelčák, 0, 0 0
24/10/2014 OBJ 8/1400330 Strava
Objednávame u Vás obedy pre hostí z Budapešti...
99 EUR Arcus,IČO:35538562, Skladná 4, 04001 Košice
24/10/2014 OBJ 8/1400329 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
5940 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
23/10/2014 OBJ 8/1400327 Posilňovacie zariadenie
Objednávame u Vás opravu posilňovacieho...
30 EUR Myška František,IČO:41427807, Hronská 9, 04011 Košice
23/10/2014 FAD 662/2014 SRC-výroba a montáž nájazdovej plošiny
SRC-výroba a montáž nájazdovej plošiny pre...
399.25 EUR Štefan Kubacka - K.U.B.A.C.K.A.,IČO:14300028, Komenského 58, 04001 Košice
23/10/2014 FAD 661/2014 Aktiov. činnosť- pracovná obuv a odevy
Aktiov. činnosť- pracovná obuv a odevy podľa...
347.82 EUR Wintex s.r.o,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
23/10/2014 FAD 660/2014 ŠZA-základný balík
ŠZA-základný balík za 11/2014.
9.60 EUR Digi Slovakia, s.r.o,IČO:35701722, Rontgenova 26, 85101 Bratislava
23/10/2014 FAD 659/2014 Telefónne hovory
Telefónne hovory cez mobilné telefóny, od...
562.57 EUR Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
23/10/2014 FAD 658/2014 SRC-oprava posilňovacieho zariadenia
SRC-oprava posilňovacieho zariadenia zn. Kettler...
30 EUR Myška František,IČO:41427807, Hronská 9, 04001 Košice
23/10/2014 FAD 656/2014 ZOS-strava pre klientov
ZOS-strava pre klientov za 9/2014.Zmluva...
1433.50 EUR Stredisko soc. pomoci mesta Košice, IČO:00696871, Garbiarska 4, 04001 Košice
22/10/2014 OBJ 8/1400326 Dostavba parkovacích miest Rastuislavova ul.
Objednávame si u Vás dostavbu parkovacích...
1986.72 EUR Akvaplast-Plus, s.r.o., Kavečianska cesta 8, 04001 Košice
22/10/2014 ZML Nájomná zmluva č. 20 Nájomná zmluva
Predmetom zmluvy je prenájom majetku Mesta...
664.-eur/rok EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
22/10/2014 OBJ 8/1400325 Objednávka náplní do tlačiarni
Objednávame u Vás náplne do tlačiarní pre...
252.03 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04011 Košice
22/10/2014 FAO 8/1400324 Dezinfekcia vody v bazéne
Objednávame u Vás 2 x 50 kg chlórnanu...
132.72 EUR Brenntag Slovakia, s.r.o.,IČO:31336884, Glejovka 15, 90203 Pezinok
22/10/2014 OBJ 8/1400323 Ručná fréza
Objednávame si u Vás ručnú frézu na ľadovú...
2968 EUR B. R. A. Company, s.r.o.,IČO:46006001, Čečínska Potôň 198, 93036 Horná Potôň
22/10/2014 OBJ 8/1400322 Chladiaca zmes
Objednávame si u Vás nemrznúcu kvapalinu NGL -...
550 EUR Unichterm SK, s.r.o,IČO:35928271, I. Széchényiho 3, 94110 Tvrdošovce
22/10/2014 FAD p222/2014 Ročné predplatné časopisu Záhradkár
Ročné predplatné časopisu Záhradkár 2 ks na...
34.80 EUR Spoločnosť 7 Plus,a.s.,IČO:31347291, Panónska cesta 9, 83252 Bratislava
22/10/2014 ZML Nájomná zmluva Nájomná zmluva
Predmetom zmluvy je prenájom majetku mesta...
714 eur/rok EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,príspevková org, Rastislavova 79, 04001 Košice
22/10/2014 OBJ 8/1400324 Dezinfekcia vody v bazéne
Objednávame u Vás 2 x 50 kg chlórnanu...
132.72 EUR Brenntag Slovakia, s.r.o.,IČO:31336884, Glejovka 15, 90203 Pezinok
22/10/2014 FAD 655/2014 Vytýčenie sieti
Vytýčenie sieti k dostavbe parkoviska na...
27 EUR ELTODO OSVETLENIE s.r.o.,IČO:36170151, Rampová 5, 04001 Košice
22/10/2014 FAD 654/2014 Športové trofeje
Športové trofeje-prijatie účastníkov MMM...
107.54 EUR MAAD - Adamčík Martin,IČO:41452534, Tichá 58, 0 Geča
22/10/2014 FAD 653/2014 ŠZA-autorská odmena
ŠZA-autorská odmena za licenciu na verejné...
120 EUR Slovenský ochranný zväz pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
22/10/2014 FAD 652/2014 Odborná kontrola komínov
Odborná kontrola komínov v celkovej cene...
260 EUR Mrázko František - FMHV, KE-Krásna , Kladenská 57, 04018 Košice-Krásna
21/10/2014 OBJ 8/1400321 Siete na ihriská
Objednávame si u Vás dodanie sietí na ihriská...
500 EUR Coman s.r.o.,IČO:31357881, Lovinského 43, P.O.Box 1, 81104 Bratislava
20/10/2014 FAD 649/2014 ŠZA- pomôcka pre deti na korčuľovanie
ŠZA- pomôcka pre deti na korčuľovanie - PANDA...
1595.52 EUR Chladenie a klimatizácia, s.r.o.,IČO:35876166, Martinčekova 5, 82109 Bratislava
20/10/2014 FAD p231/2014 ŠZA-vystúpenie skupiny
ŠZA-vystúpenie skupiny After crow dňa...
200 EUR Gmuca Marek Ing., 0, 0 0
20/10/2014 FAD p230/2014 ŠZA-prezentačné vystúpenie
ŠZA-prezentačné vystúpenie maskota na...
25 EUR Gargalik Tomáš, 0, 0 0
17/10/2014 OBJ 8/1400320 Objednávka náplní do tlačiarní
Objednávame u Vás náplň do kopírovacieho...
61 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
17/10/2014 OBJ 8/1400319 Objednávka náplní do tlačiarní
Objednávame u Vás náplne do tlačiarní na...
154.70 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
17/10/2014 FAD 648/2014 Aktivačná činnosť-spotrebný materiál
Aktivačná činnosť-spotrebný materiál k...
89.50 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 0 Trstené pri Hornáde
16/10/2014 OBJ 8/1400318 Cena pre výhercov - Najkrajší balkón a predzáhradka
Objednávame si u Vás ročné predplatné...
34.80 EUR Spoločnosť 7 Plus,a.s.,IČO:31347291, Panónska cesta 9, 85232 Bratislava
16/10/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Zmluva o uskutočnení vystúpenia na...
25 EUR Tomáš Gargalík, 0, 0 0
16/10/2014 FAD 647/2014 AB(VŠA)-spotreba studenej vody
AB(VŠA)-spotreba studenej vody za 9/2014.
29.17 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/10/2014 FAD 646/2014 AB(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv
AB(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv za 9/2014.
50.10 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/10/2014 FAD 645/2014 KVT(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv
KVT(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv za 9/2014.
16.10 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/10/2014 FAD 644/2014 MÚ-vyúčtovanie tepla a túv
MÚ-vyúčtovanie tepla a túv za 9/2014.
95.30 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/10/2014 FAD 643/2014 MÚ- oprava klimatizácie a vzduchotechniky
MÚ- oprava klimatizácie a vzduchotechniky v...
100 EUR COLTBURG, s.r.o.,IČO:36200760, Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice
16/10/2014 FAD 642/2014 ŠZA-náhradné diely
ŠZA-náhradné diely na rolbu Zamboni 100 - MĽP...
429.85 EUR AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY s.r.o.,IČO:36564532, Hronská 8, 93401 Levice
15/10/2014 OBJ 8/1400328 Športové trofeje
Objednávame u Vás športové trofeje bežcov aj...
108 EUR MAAD - Adamčík Martin,IČO:41452534, Obecná 22, 04410 Geča
15/10/2014 OBJ 8/1400317 Spotrebný materiál
objednávame si u Vás spotrebný materiál k...
89.50 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 Trstené pri Hornáde
15/10/2014 OBJ 8/1400316 Pracovná obuv a odevy
Objednávame si u Vás pracovnú obuv a odevy...
350 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, Južná trieda 74, 04001 Košice
15/10/2014 FAD 640/2014 Vytýčenie sieti
Vytýčenie sieti pre kontajnerovisko Turgenevova...
27 EUR ELTODO OSVETLENIE s.r.o.,IČO:36170151, Rampová 5, 04001 Košice
15/10/2014 FAD 639/2014 ŠZA-poháre, medaile, diplomy na akciu
ŠZA-poháre, medaile, diplomy na akciu -...
54.94 EUR MAAD - Adamčík Martin,IČO:41452534, Obecná 22, 0 Geča
15/10/2014 FAD p229/2014 MÚ-záloha za elektrinu
MÚ-záloha za elektrinu za 10/2014.
1180 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
14/10/2014 OBJ 8/1400315 Odber rezaných kvetov a kytíc
Objednávame u Vás odber rezaných kvetov a...
300 EUR Átrium zahradníctvo-Kupeček Jaroslav,IČO:11999055, Pasienková 20, 04018 Košice-Krásna
14/10/2014 OBJ 8/1400313 Tlakové hadice
Objednávame si u Vás tlakové hadice 2110 - 3...
150 EUR Hydraflex Slovakia, s.r.o,IČO:36699420, Beladice 620, 95175 Beladice
14/10/2014 ZML Hromadná licenčná zm Hromadná licenčná zmluva
Hromadná licenčná zmluva o použití hud. diel...
0 EUR Slovenský ochranný zväz pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
14/10/2014 ZML Zmluva Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Zmluva o uskutočnení vystúpenia na T-Systems...
200 EUR Ing. Marek Gmuca, 0, 0 0
14/10/2014 FAD 637/2014 Letáky do schránky, vyplatné-úver
Letáky do schránky, vyplatné-úver za 9/2014.
692.07 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
14/10/2014 FAD 636/2014 DC-autobusová preprava
DC-autobusová preprava členov Denného centra...
700 EUR PROMET Trans s.r.o.,IČO:31696651, Južná trieda 48, 04001 Košice
14/10/2014 FAD p227/2014 ŠZA-elektrina
ŠZA-elektrina za 10/2014-záloha.Zmluva...
4000 EUR Energetika-Jumi, s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice
13/10/2014 OBJ 8/1400312 Konica Minolta Bizhub 4050
Objednávame si u Vás kopírovací stroj Konica...
1495.18 EUR Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
13/10/2014 FAD 635/2014 Servisné služby a ON-Site podpora
Servisné služby a ON-Site podpora za 9/2014.
372 EUR Datalan, a.s.,IČO:35810734, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
13/10/2014 FAD 634/2014 MÚ,SRC-voda z povrchového odtoku
MÚ,SRC-voda z povrchového odtoku od 1.7. do...
418.70 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
10/10/2014 OBJ 8/1400311 Deratizácia.
Objednávame u Vás deratizáciu objektov MČ...
834 EUR ASANARATES s.r.o.,IČO:36606693, Park Angelinum 4, 04001 Košice
10/10/2014 FAD p224/2014 Účelové finančné prostriedky
Účelové finančné prostriedky poukázané...
1909 EUR Miestny podnik služieb, s.r.o, IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
10/10/2014 FAD 657/2014 Custom hosting kosicejuh.sk
Custom hosting kosicejuh.sk od 18.10.2014 do...
72.14 EUR Websupport, s.r.o.,IČO:36421928, Staré grunty 12, 84104 Bratislava
10/10/2014 FAD 633/2014 SRC-napojenie plyn.kotla
SRC-napojenie plyn.kotla v objekte SRC,...
EUR HA-GAS s.r.o.,IČO:44284152, Hrašovík 87, 0 Hrašovík
10/10/2014 FAD 632/2014 SRC-montáž plyn.kotla
SRC-montáž plyn.kotla v SRC, Milosrdenstva 4 v...
1000 EUR HA-GAS s.r.o.,IČO:44284152, Hrašovík 87, 0 Hrašovík
10/10/2014 FAD 631/2014 ŠZA-záhradné nožnice
ŠZA-záhradné nožnice STIHL 45 60 cm na T -...
279 EUR Novátor spol.s.r.o.,IČO:36575950, Trolejbusová 2, 04001 Košice
10/10/2014 FAD 630/2014 Predplatné
Predplatné dvojmesačníka -Územna samospráva ...
18 EUR Municipalia,a.s.,IČO:36436160, Hodžova 11, 0100 Žilina
10/10/2014 FAD 629/2014 ZOS-odvoz kuchynskeho odpadu
ZOS-odvoz kuchynskeho odpadu.Zmluva ZPS003/2014.
14.40 EUR Kosit, a.s.,IČO:36205214, Rastislavova 98, 04001 Košice
10/10/2014 FAD 628/2014 Refundácia mzdy
Refundácia mzdy poslanca za účasť na MZ a MR.
107.28 EUR UN L. Pasteura Košice, IČO:00606707, Rastislavova 43, 04001 Košice
10/10/2014 FAD 626/2014 ZOS-telefónne hovory
ZOS-telefónne hovory za 9/2014.
26.36 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
10/10/2014 FAD 625/2014 MÚ-telefónne hovory
MÚ-telefónne hovory za 9/2014.
332.86 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
10/10/2014 FAD 624/2014 SRC,ŠZA-telefónne hovory
SRC,ŠZA-telefónne hovory za 9/2014.
52.28 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
10/10/2014 FAD p226/2014 Zabezpečenie a realizácia podujatí
Zabezpečenie a realizácia podujatí v zmysle...
70 EUR OZ Loďka nádeje,IČO:42328373, Južná trieda 83, 04001 Košice
10/10/2014 FAD p225/2014 Účastnícky poplatok
Účastnícky poplatok za informačný...
12 EUR Združenie miest a obcí Slovenska, IČO:584614, Bezručova 9, 81109 Bratislava
09/10/2014 OBJ 8/1400310 Oprava klimatizácie.
Objednávame u Vás opravu klimatizácie a...
100 EUR COLTBURG, s.r.o.,IČO:36200760, Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice
09/10/2014 FAD 627/2014 Sáčky a vrecia na psie exkrementy
Sáčky a vrecia na psie exkrementy v celkovej...
849 EUR Lumax s.r.o.,IČO:36675148, Železničná 4745, 90 Senec
08/10/2014 FAD 623/2014 VPP-Syntetická farba a riedidlo
VPP-Syntetická farba a riedidlo v celkovej cene...
257.75 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 k
08/10/2014 FAD 622/2014 ŠZA-ročný servis - údržbu kotla
ŠZA-ročný servis - údržbu kotla HOVAL TG 45...
EUR Gasservis-Igor Oravec,IČO:17100046, Strakova 3, 04001 Košice
08/10/2014 FAD p223/2014 Jednorázová dávka
Jednorázová dávka v HN-úhrada poplatku za...
30 EUR Rodičovská rada pri ZŠ sv. Košických mučeníkov,IČO, Čordákova 50, 04001 Košice
08/10/2014 FAD 621/2014 ZOS-preventívna prehliadka
ZOS-preventívna prehliadka u opatrovateľky.
39.16 EUR Ergomed poliklinika, IČO:36751103, Moldavská cesta 21, 04001 Košice
08/10/2014 OBJ 8/1400308 Kontrola komínov
Objednávame u Vás odbornú kontrolu komínov v...
260 EUR Mrázko František - FMHV, KE-Krásna , Kladenská 57, 04018 Košice-Krásna
08/10/2014 OBJ 8/1400307 Vytýčnie sieti - parkovisko Rastislavova
Objednávame si u Vás vytýčenie sieti k...
50 EUR ELTODO OSVETLENIE s.r.o.,IČO:36170151, Rampová 5, 04001 Košice
07/10/2014 FAD 620/2014 Rozšírenie kamerového systému
Rozšírenie kamerového systému na budove MÚ...
1383.60 EUR KAMTEL s.r.o.,IČO:36660990, Kendice 117, 08201 Kendice
07/10/2014 FAD 619/2014 Aspi Internet
Aspi Internet od 1.7 do 30.9.2014.
180 EUR Wolters Kluwer s.r.o, IČO:31348262, Mlynské nivy 48, 82105 Bratislava
07/10/2014 FAD 618/2014 Aktivačná činnosť-Batéria
Aktivačná činnosť-Batéria Bosh (náhrada,...
129.90 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 Trstené pri Hornáde
07/10/2014 OBJ 8/1400304 Poháre, medaile, diplomy na akciu - FUTBALOVÝ TURNAJ
Objednávame si u Vás poháre, medaile, diplomy...
70 EUR MAAD - Adamčík Martin,IČO:41452534, Obecná 22, 04410 Geča