Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do


(Zobrazujú sa len dokumenty za posledných 12 mesiacov. Staršie nájdete v archíve.)
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
03/03/2015 DOD Dodatok č.1 Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb...
0 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
27/02/2015 ZML Zmluva Zmluva
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 618/2003...
160 EUR Slovgram, Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava
27/02/2015 ZML Dohoda č. 66/§52a/20 Dohoda č.66/§52a/2015/ŠR
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti...
viď. Dohoda EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 04211 Košice
25/02/2015 OBJ 10/1500038 Oprava vozidla VPP.
Objednávame u Vás opravu vozidla Strediska VPP...
80 EUR Pásztor Milan-Prima auto,IČO:17179831, Krivá 9, 04001 Košice
25/02/2015 OBJ 10/1500037 Elektrikárske práce
Objednávame si u Vás elektrikárske práce na...
2500 EUR Ing. Peter Bagi,IČO:10688684, Tolstého 25, 04001 Košice
24/02/2015 OBJ 10/1500033 Projektová dokumentácia park Astória
Objednávame u Vás spracovanie projektovej...
300 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,príspevková org, Rastislavova 79, 04001 Košice
24/02/2015 OBJ 10/1500036 Farby na náter oplotenia DI a ŠI, odpadové vrecia
Objednávame si u Vás na aktivačnú činnosť ,...
248.95 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
24/02/2015 OBJ 10/1500035 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
6270 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
23/02/2015 OBJ 10/1500032 Objednávame si u Vás časopis Sestra
Objednávame si u Vás ročné predplatné...
15 EUR ECOPRESS a.s.,IČO:31333524, Seberíniho 1, 82103 Bratislava
23/02/2015 FAD Z13/2015 Predplatné
Predplatné mesačníka Účtovníctvo Ropo a...
72 EUR Wolters Kluwer s.r.o, IČO:31348262, Mlynské nivy 48, 82105 Bratislava
23/02/2015 OBJ 10/1500034 Predplatné
Objednávame si predplatné mesačníka...
72 EUR Wolters Kluwer s.r.o, IČO:31348262, Mlynské nivy 48, 82105 Bratislava
19/02/2015 OBJ 10/1500031 Oprava plyn.kotla v SRC
Objednávame si u Vás prehliadku plyn. kotla a...
80 EUR Sinus Records s.r.o.,IČO:47101709, Kokšovská 4, 04413 Valaliky
19/02/2015 OBJ 10/1500030 Servisná prehliadka PSN 2015 v SRC
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku...
106.80 EUR CASSOTECH s.r.o.,IČO:36586838, Aténska 11, 04013 Košice
17/02/2015 OBJ 10/1500029 Pracovné odevy a rukavice pre UoZ pracujúcich na aktivačnú činnosť
Objednávame si u Vás pracovné odevy a rukavice...
31 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou
16/02/2015 ZML Zmluva o poskytovaní Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0 EUR Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
13/02/2015 ZML 34/2015 Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať...
788 EUR Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská 1, 040 11 Košice
13/02/2015 DOD 0 Dohoda o prevode telefónneho čísla
Dohoda o prevode telefónneho čísla
30 EUR Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
12/02/2015 OBJ 10/1500028 Toaletné kabíny
Objednávame si u Vás servis toaletných kabín...
65 EUR Toi Toi Dixi s.r.o,IČO:36383074, Stará Vajnorská 37, 83104 bra
10/02/2015 OBJ 10/1500027 Práce pri bazéne v SRC
Objednávame si u Vás bublinkovú zakrývaciu...
778 EUR MOSTPOOLS, s.r.o.,IČO:45557641, Matuškova 18, 04011 Košice
10/02/2015 OBJ 10/1500026 Kvety.
Objednávame u Vás odber rezaných kvetov na...
600 EUR KUPEČEK JAROSLAV,IČO:11999055, Pasienková 20, 04001 Košice
10/02/2015 OBJ 10/1500025 Kytice
Objednávame u Vás odber kytíc na akcie...
400 EUR Lucia Hoborová-Kvetinárstvo,IČO:46004149, Južná trieda 31, 04001 Košice
09/02/2015 OBJ 10/1500024 Kuchynská linka.
Objednávame u Vás výrobu a montáž kuchynskej...
550 EUR NABYMAX s.r.o.,IČO:36712931, Vyšný čaj 12, 04416 Vyšný Čaj
09/02/2015 OBJ 10/1500023 Oprava žalúzií.
Objednávame si u Vás opravu vertikálnych...
40 EUR Stanislav Macák - ATYP,IČO:32481586, Ulica výstavby 2, 04011 Košice
06/02/2015 FAD 53/2015 Prenájom časti pozemku
Prenájom časti pozemku za 02/2015.
59.50 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,príspevková org, Rastislavova 79, 04001 Košice
05/02/2015 FAD 52/2015 SRC-odber z. plynu
SRC-odber z. plynu za 02/2015.
18 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/02/2015 FAD 50/2015 VPP-odber zemného plynu
VPP-odber zemného plynu za 02/2015.
401 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/02/2015 FAD 51/2015 SRC-odber z. plynu
SRC-odber z. plynu za 02/2015.
998 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/02/2015 FAD 49/2015 Ihrisko Milosrdenstva-odber z. plynu
Ihrisko Milosrdenstva-odber z. plynu za 02/2015.
110 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/02/2015 FAD 48/2015 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu za 02/2015.
4 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/02/2015 FAD 47/2015 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu za 02/2015.
16 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/02/2015 FAD 46/2015 ŠZA-odber zemného plynu
ŠZA-odber zemného plynu za 2/2015.
200 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/02/2015 FAD 45/2015 SRC-oprava plynového kotla
SRC-oprava plynového kotla / výmena riadiacej...
150 EUR Sinus Records s.r.o.,IČO:47101709, Kokšovská 4, 04413 Valaliky
05/02/2015 OBJ 10/1500022 Objednávka publikácie
Objednávame u Vás publikáciu \"Kontrola v...
15 EUR Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR.,IČ, Hviezdoslavaova 33, 05921 Svit
05/02/2015 FAD P29/2015 Prevádzkové náklady za referendum
Prevádzkové náklady za referendum dňa...
100 EUR Základná škola,IČO:31263071, Užhorodská 39, 0400 ko
05/02/2015 FAD P28/2015 Prevádzkové náklady za referendum
Prevádzkové náklady za referendum dňa...
59.05 EUR PENET, s.r.o, IČO:31659896, Vojvodská 5, 0400 Košice
05/02/2015 FAD P27/2015 Prevádzkové náklady za referendum
Prevádzkové náklady za referendum dňa...
103 EUR Základná škola,IČO:31263089, Staničná 13, 04001 Košice
05/02/2015 ZML Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ...
EUR Základná škola,IČO:31263071, Užhorodská 39, 04001 Košice
05/02/2015 FAD P26/2015 Prevádzkové náklady za referendum
Prevádzkové náklady za referendum dňa...
164.33 EUR Základná škola,IČO:31263097 , Požiarnická 3, 04001 Košice
05/02/2015 FAD P24/2015 Prevádzkové náklady za referendum
Prevádzkové náklady za referendum dňa...
84.30 EUR Stredná zdravotnícka škola,IČO:00606758, Kukučínova , 04001 Košice
05/02/2015 FAD P25/2015 Prevádzkové náklady za referendum
Prevádzkové náklady za referendum dňa...
100 EUR Základná škola,IČO:31263119, Gemerská 2, 04001 Košice
05/02/2015 FAD P23/2015 Prevádzkové náklady za referendum
Prevádzkové náklady za referendum dňa...
43.51 EUR Stredná odborná škola,IČO:17078423, Gemerská 1, 04001 Košice
05/02/2015 ZML Zmluva o krátkodobom Zmluva o krátkodobom podnájme nebyt. priest.
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ...
59.05 EUR PENET, s.r.o, IČO:31659896, Komenského 52, 04001 Košice
05/02/2015 ZML Zmluva o výpožičke č Zmluva o výpožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ...
43.51 EUR Stredná odborná škola , Gemerská 1, 04001 Košice
05/02/2015 ZML Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ...
164.33 EUR Základná škola,IČO:31263097 , Požiarnická 3, 04001 Košice
05/02/2015 ZML Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ...
103 EUR Základná škola,IČO:31263089, Staničná 13, 04001 Košice
05/02/2015 ZML Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ...
84.30 EUR Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 04001 Košice
05/02/2015 ZML Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ...
100 EUR Základná škola,IČO:31263119, Gemerská 2, 04001 Košice
04/02/2015 FAD 44/2015 Vertikálne žalúzie
Vertikálne žalúzie do podateľne MÚ,...
138.70 EUR Stanislav Macák - ATYP,IČO:32481586, Ulica výstavby 2, 04011 Košice
04/02/2015 FAD 43/2015 SRC,MÚ-pranie prádla
SRC,MÚ-pranie prádla za 1/2015.Obj.8/1400417
97.74 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 ko
04/02/2015 FAD 42/2015 Toner
REFERENDUM 2015-toner HP LJ 1300 pre potreby...
84 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Barde, 04011 Košice
04/02/2015 FAD 41/2015 MÚ-pripojenie k sieti internet
MÚ-pripojenie k sieti internet za 1/2015.Zmluva...
142.08 eur/rok EUR Antik Telecom, s.r.o,IČO:36191400, Čárskeho 10, 04001 Košice
04/02/2015 FAD 40/2015 Revízna prehliadka
Revízna prehliadka schodiskovej plošiny V 65 na...
96 EUR VELCON s.r.o,IČO:36056677, Továrenská 40, 97631 Vlkanová
03/02/2015 OBJ 10/1500021 Ročný prístup
Objednávame si ročný prístup na...
84 EUR Poradca podnikateľa s.r.o,IČO:31592503, Martina Rázusa 23, 01001 Žilina
03/02/2015 FAD 39/2015 ŠZA-strážna služba
ŠZA-strážna služba za 1/2015.Zmluva...
1090.60 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 ko
03/02/2015 FAD 38/2015 MÚ-strážna služba
MÚ-strážna služba za 01/2015.zmluva...
2135.28 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
03/02/2015 FAD Z8/2015 ŠZA-elektrina za 02/2015-záloha.
ŠZA-elektrina za 02/2015-záloha.Zmluva...
4000 EUR Energetika-Jumi, s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 ko
03/02/2015 FAD Z7/2015 Ročný prístup na špecializovaný portál Verejná správa SR.
Ročný prístup na špecializovaný portál...
84 EUR Poradca podnikateľa s.r.o,IČO:31592503, Martina Rázusa 23, 01001 Žilina
02/02/2015 OBJ 10/1500020 Objednávka toneru na referendum
Objednávame u Vás toner HP LJ 1300 pre potreby...
84 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
02/02/2015 FAD 36/2015 SRC,ŠZA-ročná uzávierka.
SRC,ŠZA-ročná uzávierka.Obj.8/1400391
168 EUR Matrom s.r.o.,IČO:44490461, Drabova 14, 04001 Košice
02/02/2015 FAD 35/2015 Účelový fin. príspevok
Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania...
302.10 EUR PENET, s.r.o, IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
02/02/2015 FAD 34/2015 Účelový fin. príspevok
Účelový fin. príspevok na zabezp. stravovania...
1326.12 EUR PENET, s.r.o, IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
31/01/2015 FAD Z12/2015 MÚ-elektrina záloha za 2/2015.
MÚ-elektrina záloha za 2/2015.
1140 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
30/01/2015 FAD 33/2015 Materiál
REFERENDUM-materiál podľa priloženej prílohy...
37.99 EUR ASC, spol. s r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
30/01/2015 FAD 32/2015 SRC-oprava sadrokartónovej steny
SRC-oprava sadrokartónovej steny v masírovni...
100 EUR Želinský Marek MŽ,IČO:46714081, Trieda SNP 50, 04011 Košice
30/01/2015 FAD 31/2015 ŠZA-oprava svietidla
ŠZA-oprava svietidla - havária pri MĽP na T...
85 EUR JT-SOLITER, s.r.o,IČO:47463601, Lesnícka 21, 04011 Košice
30/01/2015 FAD 29/2015 ŠZA-toner
ŠZA-toner - Lexmark E 206 na prevádzku T...
105.80 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04001 Košice
29/01/2015 OBJ 10/1500019 Revízna prehliadka plošiny V 65.
Objednávame u Vás revíznu prehliadku...
100 EUR VELCON s.r.o,IČO:36056677, Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica
29/01/2015 OBJ 10/1500018 Montážna plošina
Objednávame si u Vás montážnu plošinu na...
40 EUR Matyáš Ľudovít, Liesková 2, 04001 Košice
29/01/2015 ZML č. 01/2015/SM Nájomná zmluva č. 01/2015/SM
Nájomca preberá do užívania nebytový...
169.05 EUR MaŠ klíma s.r.o., Hlavná 18, 04413 Valaliky
28/01/2015 FAD 28/2015 Jedálne kupóny pre zamestnancov
Jedálne kupóny pre zamestnancov na mesiac...
5940 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
27/01/2015 OBJ 10/1500017 Objednávka materiálu na referendum
Objednávame u Vás materiál podľa priloženej...
38 EUR ASC, spol. s r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
27/01/2015 OBJ 10/1500016 ertikálne žalúzie.
Objednávame u Vás vertikálne žalúzie do...
140 EUR Stanislav Macák - ATYP,IČO:32481586, uli, 04011 Košice
27/01/2015 FAD 27/2015 Občerstvenie na MZ na 27.1.2015
Občerstvenie na MZ na 27.1.2015.Obj.10/1500008
30 EUR PENET, s.r.o, IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
27/01/2015 FAD 26/2015 Aktivačná činnosť -farby, štetce, odpadové vrecia a riedidlo
Aktivačná činnosť -farby, štetce, odpadové...
243.80 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 0400 Košice
27/01/2015 FAD 24/2015 Mobily-telefónne hovory
Mobily-telefónne hovory za 17.1 do 16.2.2015.
583.47 EUR Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
26/01/2015 OBJ 10/1500015 Oprava žalúzií.
Objednávame u Vás opravu vertikálnych...
60 EUR Stanislav Macák - ATYP,IČO:32481586, Ulica výstavby 2, 04011 Košice
26/01/2015 OBJ 10/1500014 Toner
Objednávame si u Vás toner - Lexmark E 206 na...
110 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04011 Košice
26/01/2015 OBJ 10/1500013 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
5940 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
26/01/2015 FAD 25/2015 Pracovné odevy a pracovnú obuv
Aktiv. činnosť-pracovné odevy a pracovnú...
133.75 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, Budovateľská 1290, 09301 Vranov nad Topľou
26/01/2015 FAD 23/2015 ŠZA- oprava osvetlenia pri mobilnej ľadovej ploche
ŠZA- oprava osvetlenia pri mobilnej ľadovej...
95.81 EUR Matyáš-cestná svetelná signalizácia,IČO:32519397, lu, 04001 Košice
26/01/2015 FAD 22/2015 Oprava vertikálnych žalúzií
Oprava vertikálnych žalúzií v KSC - Južan,...
58.56 EUR Stanislav Macák - ATYP,IČO:32481586, Ulica výstavby 2, 04011 Košice
23/01/2015 OBJ 10/1500012 Farby, štetce odpadové vrecia na aktivačnú činnosť
Objednávame si u Vás na aktivačnú činnosť...
243.80 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
23/01/2015 OBJ 10/1500011 Oprava svietidla
Objednávame si u Vás opravu svietidla -...
85 EUR JT-SOLITER, s.r.o,IČO:47463601, Lesnícka 21, 04011 Košice
23/01/2015 FAD 21/2015 ŠZA-odber zemného plynu
ŠZA-odber zemného plynu za 1/2015.
200 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
23/01/2015 FAD 20/2015 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu za 1/2015.
16 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 br
23/01/2015 FAD 18/2015 VPP-odber zemného plynu
VPP-odber zemného plynu za 1/2015.
413 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
23/01/2015 FAD 19/2015 SRC-odber zemného plynu
SRC-odber zemného plynu za 1/2015.
1030 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
23/01/2015 FAD 17/2015 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu za 1/2015.
4 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 bra
22/01/2015 OBJ 10/1500010 Pracovné odevy a obuv pre UoZ pracujúcich na aktivačnú činnosť
Objednávame si u Vás pracovné odevy a...
133.80 EUR Wintex s.r.o,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
22/01/2015 FAD 16/2015 Oprava vodovodného potrubia v objekte SRC
Oprava vodovodného potrubia v objekte SRC na...
48.92 EUR R.O.B.I -Martončík Róbert, IČO:40259196, Oblá 21, 04001 Košice
22/01/2015 FAD 14/2015 Ihrisko Milosrdenstva-odber z. plynu
Ihrisko Milosrdenstva-odber z. plynu za 1/2015.
113 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
22/01/2015 FAD 15/2015 SRC-odber z. plynu
SRC-odber z. plynu za 1/2015.
18 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
22/01/2015 FAD 13/2015 Tlačiarenské služby-manipulačný poplatok
Tlačiarenské služby-manipulačný...
48.47 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
21/01/2015 OBJ 10/1500009 Oprava steny v masírovni SRC
Objednávame si u Vás opravu sadrokartónovej...
100 EUR Želinský Marek MŽ,IČO:46714081, Trieda SNP 50, 04011 Košice
21/01/2015 OBJ 10/1500008 Objednávka občerstvenia
Objednávame u Vás občerstvenie na MZ na...
30 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Komenského 52, 04001 Košice
21/01/2015 FAD 12/2015 Ihrisko Milosrdenstva-vyúčtovanie zemného plynu
Ihrisko Milosrdenstva-vyúčtovanie zemného...
456.98 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
21/01/2015 FAD 11/2015 SRC-vyúčtovanie zemného plynu
SRC-vyúčtovanie zemného plynu od 19.11. do...
70.66 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
21/01/2015 FAD 10/2015 SRC-vyúčtovanie zemného plynu
SRC-vyúčtovanie zemného plynu od 19.11. do...
891.29 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
21/01/2015 FAD 8/2015 ŠZA-vyúčtovanie zemného plynu
ŠZA-vyúčtovanie zemného plynu od 19.11. do...
500.64 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
21/01/2015 FAD 9/2015 VPP-vyúčtovanie zemného plynu
VPP-vyúčtovanie zemného plynu od 19.11. do...
636.42 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
21/01/2015 FAD 7/2015 ZOS-vyúčtovanie zemného plynu
ZOS-vyúčtovanie zemného plynu od 19.12. do...
16.20 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
21/01/2015 FAD 6/2015 ZOS-vyúčtovanie zemného plynu
ZOS-vyúčtovanie zemného plynu od 19.12. do...
1.44 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
21/01/2015 FAD 5/2015 ŠZA-základný balík
ŠZA-základný balík za 2/2015.Suma 9,60 eur sa...
115.20/rok EUR Digi Slovakia, s.r.o,IČO:35701722, Rontgenova 26, 85101 Bratislava
21/01/2015 FAD 4/2015 Oprava osvetlenia
ŠZA-Výbojka 1000W a zapaľovač Z 1000 S na...
168.41 EUR Proli-svetelná a zvuková technika,IČO:31417965, Komínová 11, 95804 Partizánske
21/01/2015 DOD Dodatok k zmluve č. Dodatok č. 2/2014
Dodatok č. 2/2014 k zmluve č. 1050050716 o...
0 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
21/01/2015 DOD Dodatok k zmluve č. Dodatok č. 2/2014
Dodatok č. 2/2014 k zmluve č. 1010050716 o...
0 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
21/01/2015 DOD Dodatok k zmluve č. Dodatok č. 2/2014
Dodatok č. 2/2014 k zmluve č. 1180080316 o...
0 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
19/01/2015 OBJ 10/1500007 Oprava osvetlenie mobilnej ľadovej plochy
Objednávame si u Vás Výbojku 1000W a...
190 EUR Proli-svetelná a zvuková technika,IČO:31417965, Komínová 11, 95804 Partizánske
19/01/2015 OBJ 10/1500006 Oprava osvetlenia pri mobilnej ľadovej ploche
Objednávame si u Vás opravu osvetlenia pri...
100 EUR Matyáš-cestná svetelná signalizácia,IČO:32519397, Ludmanská 5, 04001 Košice
19/01/2015 FAD 3/2015 ŠZA-víťazné poháre, medaile, diplomy
ŠZA-víťazné poháre, medaile, diplomy -...
102.01 EUR MAAD - Adamčík Martin,IČO:41452534, Obecná 22, 04410 Geča
19/01/2015 FAD 884/2014 AB(VŠA)-dodávka a distribúcia elektriny
AB(VŠA)-dodávka a distribúcia elektriny za...
103.19 EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
19/01/2015 FAD 883/2014 ŠZA-hangár-dodávka a distribúcia elektriny
ŠZA-hangár-dodávka a distribúcia elektriny za...
60.80 EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
19/01/2015 FAD 882/2014 Elektrina
Elektrina od 1.1. do 31.12.2014-vyúčtov. za...
1913.11 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
16/01/2015 FAD 878/2014 Teplo MÚ 12/2014
Teplo MÚ 12/2014
415.55 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/01/2015 ZML 0 Zmluva o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna
Účelom tejto Zmluvy je upraviť práva a...
42 EUR ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10,, 040 01 Košice
16/01/2015 FAD 881/2014 AB(VŠA)-studená voda
AB(VŠA)-studená voda za 12/2014.
23.87 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/01/2015 FAD 879/2014 Teplo AB VŠA
Teplo AB VŠA 12/2014
65.78 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
15/01/2015 FAD 876/2014 ZOS-strava pre klientov
ZOS-strava pre klientov za 12/2014. Zmluva...
1964.60 EUR Stredisko soc. pomoci mesta Košice, IČO:00696871, Garbiarska 4, 04001 Košice
15/01/2015 OBJ 10/1500005 Oprava vodovodného potrubia
Objednávame si u Vás opravu vodovodného...
50 EUR R.O.B.I -Martončík Róbert, IČO:40259196, Oblá 21, 04001 Košice
15/01/2015 OBJ 10/1500004 Oprava plynového kotla v byt.jednotke v SRC
Objednávame si u Vás opravu plynového kotla /...
150 EUR Sinus Records s.r.o.,IČO:47101709, Kokšovská 4, 04413 Valaliky
14/01/2015 FAD 875/2014 ZOS-odvoz kuchynského odpadu
ZOS-odvoz kuchynského odpadu za 12/2014.Zmluva...
18 EUR Kosit, a.s.,IČO:36205214, Rastislavova 98, 04001 Košice
14/01/2015 FAD 874/2014 Letáky do schránky, výplatné úver
Letáky do schránky, výplatné úver za...
809.40 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
13/01/2015 FAD 873/2014 SRC,MÚ-pranie prádla
SRC,MÚ-pranie prádla za 12/2014.
63.41 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
13/01/2015 FAD 872/2014 SRC-vodné, stočné
SRC-vodné, stočné od 12.09. do 19.12.2014.
3529.26 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
13/01/2015 FAD 871/2014 Aspi Internet
Aspi Internet od 1.10 do 3011.2014.Zmluva...
121.20 EUR Wolters Kluwer s.r.o, IČO:31348262, Mlynské nivy 48, 82105 Bratislava
13/01/2015 FAD Z6/2015 Systémová údržba
Systémová údržba Human Klasik, Human Časový...
1338.24 EUR HOUR s.r.o,IČO:31586163, Veľký Diel 3323, 01008 Žilina
13/01/2015 FAD Z5/2015 ŠZA-elektrina za 01/2015-záloha.
ŠZA-elektrina za...
4000 EUR Energetika-Jumi, s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice
12/01/2015 FAD 870/2014 MÚ-pripojenie k sieti internet
MÚ-pripojenie k sieti internet za 12/2014.
11.85 EUR Antik Telecom, s.r.o,IČO:36191400, Čárskeho 10, 04001 Košice
12/01/2015 FAD 869/2014 Smetanova 4,SRC-voda z povrchového odtoku
Smetanova 4,SRC-voda z povrchového odtoku od...
418.70 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
12/01/2015 FAD 868/2014 Servisné služby a ON-Site podpora
Servisné služby a ON-Site podpora za 12/2014.
372 EUR Datalan, a.s.,IČO:35810734, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
12/01/2015 OBJ 10/1500003 Periodikum CO
Objednávam(e) si na rok 2015 1 ks z každého...
7.80 EUR CBTC Soňa Mačkovičová,IČO:00151866, Príboj 559, 97613 Slovenská Ľupča
09/01/2015 FAD 867/2014 ŠZA-vyúčtovanie elektriny
ŠZA-vyúčtovanie elektriny od 1.10. do...
1494.91 EUR Energetika-Jumi, s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice
09/01/2015 FAD 866/2014 MÚ-telefónne hovory
MÚ-telefónne hovory za 12/2014.
387.98 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 91762 Bratislava
09/01/2015 FAD 865/2014 SRC,ŠZA-telefónne hovory
SRC,ŠZA-telefónne hovory za 12/2014.
44.41 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
09/01/2015 FAD 864/2014 ZOS-telefónne hovory
ZOS-telefónne hovory za 12/2014.
41.14 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
09/01/2015 FAD 863/2014 ZOS-vstupná prehliadka nového zamestnanca.
ZOS-vstupná prehliadka nového zamestnanca....
42.16 EUR Ergomed poliklinika, IČO:36751103, Moldavská cesta 21, 04001 Košice
09/01/2015 FAD Z4/2015 MÚ-elektrina záloha
MÚ-elektrina záloha za 1/2015.
1250 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
08/01/2015 OBJ 10/1500002 Víťazné poháre, medaile, diplomy
Objednávame si u Vás víťazné poháre,...
110 EUR MAAD - Adamčík Martin,IČO:41452534, Obecná 22, 04410 Geča
08/01/2015 FAD Z3/2015 KVT(VŠA) -zálohová platba za dodávku a odber tepla a túv
KVT(VŠA) -zálohová platba za dodávku a odber...
5979.-/rok EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Kuzmányho 8, 04001 Košice
08/01/2015 FAD Z2/2015 AB (VŠA) -zálohová platba za dodávku a odber tepla a túv
AB (VŠA)-zálohová platba za dodávku a odber...
13893.-/rok EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
08/01/2015 FAD Z1/2015 AB MÚ-zálohová platba za dodávku a odber tepla a túv .
AB MÚ-zálohová platba za dodávku a odber...
34024.-/rok EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
08/01/2015 FAD 2/2015 Prenájom časti pozemku
Prenájom časti pozemku za 1/2015.Zmluva...
59.50 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,príspevková org, Rastislavova 79, 04001 Košice
08/01/2015 FAD P14/2015 Cena prenosovej cesty
SRC-poskytnutie služby technickej ochrany za...
47.76/rok EUR Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Košice, Kuzmányho 8, 04001 Košice
08/01/2015 FAD P13/2015 Služby technickej ochrany
SRC-poskytnutie služby technickej ochrany za...
108.24/rok EUR Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Košice, Kuzmányho 8, 04001 Košice
07/01/2015 FAD P11/2015 VPP-preverovanie spustenia poplašného systému
VPP-preverovanie spustenia poplašného systému...
956.16 eur/rok EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
07/01/2015 FAD P10/2015 Vojvodska č. 4-práčovňa - nájomné a služby za užívanie priestorov za 1/2015.
Vojvodska č. 4-práčovňa - nájomné a služby...
1517.16/rok EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
07/01/2015 FAD P9/2015 Vojvodska č. 4-sušiareň - nájomné a služby za užívanie priestorov za 1/2015.
Vojvodská č. 4-sušiareň nájomné a služby...
506.40/rok EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Trieda SNP 48, 04001ko Košice
07/01/2015 FAD P8/2015 Detské ihrisko Žižkova ul.- nájomné za rok 2015.
Detské ihrisko Žižkova ul.- nájomné za rok...
1 EUR Mesto Košice, IČO:00691135, Trieda SNP 48, 0400 Košice
07/01/2015 FAD P7/2015 Parkovisko Krakovská ul.-nájomné za rok 2015
Parkovisko Krakovská ul.-nájomné za rok 2015
1 EUR Mesto Košice, IČO:00691135, Trieda SNP 48, 0400 Košice
07/01/2015 FAD P6/2015 Športové ihriská Jantárova-Ludmanská ul.-nájomné za rok 2015.
Športové ihriská Jantárova-Ludmanská...
1 EUR Mesto Košice, IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04001 Košice
07/01/2015 FAD P5/2015 Parkovacie plochy Oštepova ul.-nájomné za rok 2015.
Parkovacie plochy Oštepova ul.-nájomné za rok...
1 EUR Mesto Košice, IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04001 Košice
07/01/2015 FAD P4/2015 Parkovisko Palárikova ul.-nájomné za rok 2015.
Parkovisko Palárikova ul.-nájomné za rok 2015.
25.87 EUR Mesto Košice, IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04001 Košice
07/01/2015 FAD P3/2015 ZOS-sklad-nájomné a služby
ZOS-sklad-nájomné a služby za užívanie...
318.84/rok EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
07/01/2015 FAD P2/2015 ZOS-prízemie,nájomné
ZOS-prízemie, nájomné a služby za užívanie...
7476/rok EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 0400 Košice
07/01/2015 FAD P1/2015 ZOS-práčovňa,nájomné a služby za užívanie priestorov
ZOS-práčovňa, nájomné a služby za...
1090.08/rok EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
07/01/2015 FAD P15/2015 Služby verejnosti
Úhrada za služby verejnosti poskytované Sl....
955.92 EUR Rozhlas a televízia Slovenska. IČO:47232480, Mlynská dolina, 84545 Bratislava
05/01/2015 FAD 862/2014 SRC-vyšetrenie vzorky bazénovej vody
SRC-vyšetrenie vzorky bazénovej vody za...
58.60 EUR Region. úrad verejného zdravotníctva, IČO:00606723, Ipeľská 1, 04011 ko
05/01/2015 FAD P12/2015 Nájomné za rok 2015.
Trhovisko Južná trieda.- nájomné za rok 2015.
664 EUR Mesto Košice, IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04011 Košice
02/01/2015 OBJ 10/1500001 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
6930 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
02/01/2015 FAD 1/2015 Jedálne kupóny
Jedálne kupóny pre zamestnancov na mesiac...
EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
31/12/2014 FAD 861/2014 ZOS-vyúčtovanie plynu
ZOS-vyúčtovanie plynu od 19.12.2013. do...
EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
31/12/2014 FAD 859/2014 MÚ-strážna služba
MÚ-strážna služba za 12/2014.Zmluva č....
2135.28 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
31/12/2014 FAD 858/2014 ŠZA-strážna služba
ŠZA-strážna služba za 12/2014.Zmluva...
1130.78 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
31/12/2014 FAD 857/2014 Náplne do tlačiarne
Náplne do tlačiarne. Obj. č. 8/1400423
261 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04001 Košice
31/12/2014 FAD 856/2014 Oprava podlahy MÚ
Oprava podlahy MÚ. Obj. č. 8/1400428
949.54 EUR Z a Z PARKETY s.r.o.,IČO:31683380, JUŽNÁ TRIEDA 121, 04001 Košice
31/12/2014 FAD 855/2014 ŠZA-servisná prehliadka a skúšku tesnosti chladiaceho stroja
ŠZA-servisná prehliadka a skúšku tesnosti...
481 EUR REFRI Slovensko s.r.o.,IČO:45659451, Mikovíniho 11, 91701 Trnava
31/12/2014 FAD 854/2014 Polep vrátnice MÚ.
Polep vrátnice MÚ. Objednávka č. 8/1400421
241.20 EUR JES SK s.r.o.,IČO:45918732, BULHARSKÁ 5, 04001 Košice
31/12/2014 FAD 853/2014 Kvety.
Kvety na akciu.
258.36 EUR Lucia Hoborová-Kvetinárstvo,IČO:46004149, Južná trieda 31, 04001 Košice
31/12/2014 FAD 852/2014 Čistiace potreby -OS
Čistiace potreby- OS. Obj. č. 8/1400426
110.45 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 0400 Košice
31/12/2014 FAD 851/2014 Čistiace potreby ZOS
Čistiace potreby ZOS. Obj. č. 8/1400427
324.68 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 0400 Košice
31/12/2014 DOD Dodatok č. 11 Dodatok č. 11
Dodatok č. 11 ku Kolektívnej zmluve na rok 2009.
0 EUR Základná organizácia odborového zväzu Sloves pri M, Smetanova 4, 04079 Košice
30/12/2014 ZML 1 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2000 EUR Ing. Daša Polončáková, Juhoslovanská 5,, 04013 Košice
30/12/2014 FAD p282/2014 Finančné prostriedky-bežný transfér
Finančné prostriedky-bežný transfér na...
14000 EUR Miestny podnik služieb, s.r.o, IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
30/12/2014 FAD 850/2014 Materiál ŠZA
Materiál ŠZA. Obj. č. 8/1400424
232.63 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
30/12/2014 FAD 849/2014 Čistiace potreby -správa
Čistiace potreby- správa. Obj.č. 8/1400422
105.43 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
30/12/2014 FAD 848/2014 Kancelársky materiál ŠZA
Kancelársky materiál ŠZA. Obj. č. 8/1400425
65.10 EUR ASC, spol. s r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
30/12/2014 FAD 847/2014 Oprava kop.stroja
Oprava kop. stroja. Obj. č. 8/1500429
228.08 EUR Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
30/12/2014 FAD 846/2014 2 ks kancel. skrine-správa
2 ks kancel. skrine-správa. Objednávka č....
816 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04413 Valaliky
30/12/2014 OBJ 8/1400428 Dodávka a montáž podlahy.
Objednávame u Vás dodávku a montáž podlahy v...
950 EUR Z a Z PARKETY s.r.o.,IČO:31683380, JUŽNÁ TRIEDA 121, 04001 Košice
30/12/2014 ZML Zmluva o poskytnutí Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2014
0 EUR Záhradníctvo JŠK, s.r.o,IČO:36598178, Zombova 43, 04011 Košice
30/12/2014 ZML Zmluva o dielo Zmluva o dielo
Zhotovenie zámočníckych výrobkov a služieb v...
0 EUR Remoza s.r.o.,IČO:36763764, Ličartovce 227, 0 Ličartovce
30/12/2014 OBJ 8/1500430 Kancelársky nábytok.
Objednávame u Vás kancelárske skrine 2 ks...
816 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04413 Valaliky
30/12/2014 ZML Zmluva o poskytovaní Zmluva o poskytnutí služieb
Predmetom zmluvy je vykonanie odborných...
9000 EUR HA-GAS, s.r.o., Hrašovík 87, 0 Hrašovík
30/12/2014 DOD Dodatok k zmluve Dodatok k zmluva č. 04 A. B./2013/EL o dodávke a distribúcii elektriny
Dodatok k zmluva č. 04 A. B./2013/EL o dodávke...
0 EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
30/12/2014 OBJ 8/1400427 Objednávka čistiacého materiálu
Objednávame u Vás čistiaci materiál podľa...
326 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
30/12/2014 OBJ 8/1400426 Objednávka čistiacého materiálu
Objednávame u Vás čistiaci materiál podľa...
115 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
30/12/2014 OBJ 8/1400425 Kancelársky tovar
Objednávame si u Vás kancelársky tovar pre T -...
65.10 EUR ASC , s.r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
30/12/2014 OBJ 8/1400424 Kancelárske potreby
Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre T...
235 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
29/12/2014 FAD 845/2014 Predplatné Pravda
Predplatné Pravda na rok 2015.Objednávka č....
151.50 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
29/12/2014 OBJ 8/1500429 Čítačka kariet pre Konica Minolta 421
Objednávame si u Vás čítačku kariet pre...
228.08 EUR Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
29/12/2014 FAD 844/2014 Diagnostika kopírovacieho stroja
Diagnostika kopírovacieho stroja Konica Minolta...
30 EUR Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Galvaniho 17, 82107 Bratislava
29/12/2014 FAD 843/2014 Geometrické zameranie parkoviska
Geometrické zameranie parkoviska na...
200 EUR Geodézia Košice, s.r.o,IČO:46956948, Barčianska 68, 04001 Košice
29/12/2014 FAD 842/2014 Pripojenie a užívanie 2 párov žíl optických vlákien-inštalačný poplatok.
Pripojenie a užívanie 2 párov žíl ...
1524 EUR Antik Telecom, s.r.o,IČO:36191400, Čárskeho 10, 04001 Košice
29/12/2014 FAD 840/2014 Telefónne hovory-mobily
Telefónne hovory-mobily od 17.12.2014 do...
495.33 EUR Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
29/12/2014 OBJ 8/1400423 Objednávka tonerov
Objednávame u Vás náplne do tlačiarní.
261 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04011 Košice
29/12/2014 OBJ 8/1400422 Objednávka čistiacého materiálu
Objednávame u Vás čistiaci materiál pre...
110 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
29/12/2014 OBJ 8/1400421 Fólie pre MÚ.
Objednávame u Vás polep vrátnice MÚ...
241.20 EUR JES SK s.r.o.,IČO:45918732, BULHARSKÁ 5, 04079 Košice
29/12/2014 OBJ 8/1400420 Revízia prenosných elektrických zariadení
Objednávame u Vás revíziu elektrických...
1680 EUR KAMEL-Kandalík Mikuláš,IČO:30679061, Bystrická 43, 04011 Košice
23/12/2014 FAD 839/2014 Príprava vianočného a detského punču
Príprava vianočného a detského punču na...
120 EUR PENET, s.r.o, IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
23/12/2014 FAD 838/2014 Digitálny IP kamerový systém
Digitálny IP kamerový systém -2 ks.
12363.33 EUR Galarmtech s.r.o.,IČO:31727590, Pod šiancom 4, 04001 Košice
23/12/2014 FAD p286/2014 Hudobný program
Hudobný program pri Immaculate dňa 22.12.2014.
120 EUR PaedDr. Ján Pavelčák, 0, 0 0
23/12/2014 FAD p285/2014 Účelové finančné prostriedky
Účelové finančné prostriedky poukázané...
1910 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
23/12/2014 FAD 836/2014 ZOS-Zdravotné pracovné oblečenie a obuv
ZOS-Zdravotné pracovné oblečenie a obuv...
414.50 EUR 5D Trade, s.r.o.,IČO:47093668, Donská 4, 04001 Košice
23/12/2014 FAD 834/2014 ŠZA- servis toaletných kabín
ŠZA- servis toaletných kabín na T - Systems...
63.60 EUR Toi Toi Dixi s.r.o,IČO:36383074, Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava
23/12/2014 FAD 832/2014 Fotoaparát
ŠZA-fotoaparát , kartu a brašňu na T Systems...
504.98 EUR Datard International,a.s.,IČO:46112766, Moldavská cesta 32, 04011 Košice
22/12/2014 FAD 831/2014 Ihrisko Milosrd. vodné, stočné
Ihrisko Milosrd. vodné, stočné od 20.9.2014 do...
63.65 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
22/12/2014 FAD 830/2014 Príprava občasníka Južan.
Príprava občasníka Južan.
199.20 EUR Yudiny vydavateľstvo,IČO:33695679, Lesná 25, 04001 Košice
22/12/2014 FAD 829/2014 ŠZA-základný balík
ŠZA-základný balík za 1/2015.
9.60 EUR Digi Slovakia, s.r.o,IČO:35701722, Rontgenova 26, 85101 Bratislava
22/12/2014 FAD p284/2014 Majetok a zodpovednosť podnikateľov
Majetok a zodpovednosť podnikateľov za 1.1.2015...
82.98 EUR Uniqa poisťovňa a.s.,IČO:00653501, Lazaretská 15, 82007 Bratislava
22/12/2014 FAD p283/2014 Poistenie priemyselných rizík
Poistenie priemyselných rizík-majetok od...
5268.13 EUR Uniqa poisťovňa a.s.,IČO:00653501, Lazaretská 15, 82007 Bratislava
22/12/2014 ZML Zmluva o dielo č. 05 Zmluva o dielo č. 05/2014/D
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre...
264 EUR Stanislav Matyáš-Cestná svetelná signalizácia, Ludmanská 5, 04001 Košice
22/12/2014 FAD 837/2014 Náplne do tlačiarní
Náplne do tlačiarní pre ŠFRB. Objednávka č....
281.90 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04001 Košice
22/12/2014 FAD 835/2014 MÚ-vyúčtovanie elektriny
MÚ-vyúčtovanie elektriny za 11/2014.
13.76 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
22/12/2014 FAD 833/2014 Vodné, stočné
ŠZA-skate park, dielne, amfiteater,...
1030.90 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
22/12/2014 ZML č.05/2014/KZ Kúpna zmluva č. 05/2014/KZ
Predmetom je predaj a dodávka vybraných druhov...
0 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
22/12/2014 OBJ 8/1400419 Fotoaparát
Objednávame si u Vás fotoaparát , kartu a...
504.98 EUR Datard International,a.s.,IČO:46112766, Moldavská cesta 32, 04011 Košice
19/12/2014 FAD 828/2014 Tlač občasníka Južan.
Tlač občasníka Južan.
528 EUR FLM Košice, s.r.o.,IČO:45890684, Idanská 5, 04001 Košice
19/12/2014 FAD 821/2014 Igelitové a papierové tašky.
Igelitové a papierové tašky. Objednávka č....
309 EUR JES Košice,s.r.o,IČO:46455523, BULHARSKÁ 5, 04001 Košice
19/12/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Zmluva o uskutočnení vystúpenia na Hlavnej...
120 EUR PaedDr. Ján Pavelčák, 0, 0 0
19/12/2014 OBJ 8/1400418 Diagnostika Konica Minolta bizhub 421
Objednávame si u Vás diagnostiku kopírovacieho...
30 EUR Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
19/12/2014 OBJ 8/1400417 Pranie prádla
Objednávame u Vás pranie prádla v kalendárnom...
900 EUR Miestny podnik služieb, s.r.o, IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
19/12/2014 OBJ 8/1400416 Rozbory bazénovej vody
Objednávame u Vás odber vzoriek a laboratórne...
800 EUR Region. úrad verejného zdravotníctva, IČO:00606723, Ipeľská 1, 04011 Košice
18/12/2014 FAD 827/2014 ZOS-kancelársky materiál
ZOS-kancelársky materiál podľa priloženého...
24.78 EUR ASC, spol. s r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
18/12/2014 FAD 826/2014 ŠFRB- kancelársky materiál
ŠFRB- kancelársky materiál podľa...
52.90 EUR ASC, spol. s r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
18/12/2014 FAD 825/2014 ZOS-čistiaci materiál
ZOS-čistiaci materiál podľa priloženej...
868.77 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
18/12/2014 FAD 824/2014 OS-kreslo
OS-kreslo Stilo T , farba C 31.Objednávka č....
116 EUR Datas-VT, s.r.o,IČO:36197963, Toryská 3, 04011 Košice
18/12/2014 FAD 823/2014 OS-2 parapetné dosky s montážou
OS-2 parapetné dosky s montážou , 2,80x0,55m,...
108.40 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04413 Valaliky
18/12/2014 FAD 822/2014 Aktiv. činnosť-pracovné odevy a obuv
Aktiv. činnosť-pracovné odevy a obuv v...
104.09 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, Južná trieda 74, 0400 Košice
18/12/2014 FAD p281/2014 Vystúpenie na Adventnom koncerte
Vystúpenie na Adventnom koncerte v kostole...
200 EUR Súkromná základná umelecká škola,IČO:42105927, Breziny 289, 05562 Prakovce
18/12/2014 FAD p280/2014 Vystúpenie zboru sv. Cecílie
Vystúpenie zboru sv. Cecílie na Adventnom...
360 EUR Zbor sv. Cecílie, OZ, Alžbetina 14, 04001 Košice
18/12/2014 FAD p279/2014 Trhovisko Južná trieda
Trhovisko Južná trieda -nájomné za pozemok na...
128.25 EUR mesto Košice, IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04001 Košice
18/12/2014 OBJ 8/1400415 Pracovné oblečenie a obuv
Objednávame si u Vás zdravotné pracovné...
414.50 EUR 5D Trade, s.r.o.,IČO:47093668, Donská 4, 04012 Košice
18/12/2014 OBJ 8/1400414 Vianočný punč
Objednávame si u Vás prípravu vianočného a...
150 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 0400 Košice
17/12/2014 FAD p278/2014 Účelové finančné prostriedky
Účelové finančné prostriedky poukázané...
1909 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
17/12/2014 FAD 820/2014 ZOS-Nábytok
ZOS-Nábytok pre zariadenie opatrovateľskej...
605.30 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04411 Košice
17/12/2014 FAD 819/2014 ZOS-Skrine
ZOS-Skrine pre Zariadenie opatrovateľskej...
EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04411 Valaliky
17/12/2014 FAD 818/2014 ZOS-stoličky a kreslá
ZOS-stoličky a kreslá pre Zariadenie...
1263.98 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04413 Valaliky
17/12/2014 FAD 817/2014 AB(VŠA)-dodávka a distribúcia elektriny
AB(VŠA)-dodávka a distribúcia elektriny za...
92.64 EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
17/12/2014 FAD 816/2014 ŠZA-hangár-dodávka a distribúcia elektriny
ŠZA-hangár-dodávka a distribúcia elektriny za...
24.68 EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
17/12/2014 OBJ 8/1500431 Tlač poštových poukazov.
Objednávame u Vás tlač poštových poukazov...
50 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
17/12/2014 OBJ 8/1400413 Igelitové a papierové tašky.
Objednávame si u Vás igelitové a papierové...
309 EUR JES Košice,s.r.o,IČO:46455523, BULHARSKÁ 5, 04001 Košice
17/12/2014 OBJ 8/1400412 Objednávka kancelárského materiálu pre ŠFRB
Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa...
55 EUR ASC , s.r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
17/12/2014 OBJ 8/1400411 Objednávka kancelárského tovaru pre ZOS
Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa...
30 EUR ASC , s.r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
17/12/2014 OBJ 8/1400410 Parapetné dosky
Objednávame si u Vás 2 parapetné dosky s...
108.40 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04413 Valaliky
17/12/2014 OBJ 8/1400409 Kreslo Stilo T ,farba C31
Objednávame si u Vás kreslo Stilo T , farba C 31
116 EUR Datas-VT, s.r.o,IČO:36197963, Toryská 3, 04001 Košice
16/12/2014 FAD 815/2014 OS-KOBERCE
OS-KOBERCE 2 kusy-2x rozmer 3 x 5m.Objednávka...
209 EUR DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.,IČO:36590487, Južná trieda 48, 04001 Košice
16/12/2014 FAD 814/2014 Aktivačná činnosť-pracovné náradie
Aktivačná činnosť-pracovné náradie....
145.50 EUR SCA Market s.r.o.,IČO:17176999, Južná trieda 7, 04001 Košice
16/12/2014 FAD 813/2014 VPP Pri bitúnku 5 AB sklady
VPP Pri bitúnku 5 AB sklady -vodné od 20.9. do...
17.29 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
16/12/2014 FAD 812/2014 AB(VŠA)-studená voda
AB(VŠA)-studená voda za 11/2014.
37.13 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/12/2014 FAD p277/2014 Aktiv. činnosť-Úrazové poistenie UoZ dohoda.
Aktiv. činnosť-Úrazové poistenie UoZ dohoda.
48.75 EUR Komunálna poisťovňa, a.s.,IČO:31595545, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
16/12/2014 FAD p276/2014 Aktiv. činnosť-Úrazové poistenie UoZ dohoda.
Aktiv. činnosť-Úrazové poistenie UoZ dohoda.
33.20 EUR Komunálna poisťovňa, a.s.,IČO:31595545, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
16/12/2014 FAD p275/2014 VPP-Úrazové poistenie UoZ-MoS.
VPP-Úrazové poistenie UoZ-MoS. Zmluva...
9.75 EUR Komunálna poisťovňa, a.s.,IČO:31595545, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
16/12/2014 OBJ 8/1400408 Objednávka tonerov
Objednávame u Vás náplne do tlačiarní pre...
281.90 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
16/12/2014 ZML 5190015772 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie...
33.20 EUR Komunálna poisťovňa, a.s.,IČO:31595545, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
16/12/2014 OBJ 8/1400407 Geometrický plán zameranie parkoviska Rastislavová 28-32
Objednávame si u Vás geometrické zameranie...
200 EUR Geodézia Košice, s.r.o,IČO:46956948, Barčianska 68, 04017 Košice
16/12/2014 ZML 5190015773 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie...
9.75 EUR Komunálna poisťovňa, a.s.,IČO:31595545, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
16/12/2014 ZML 5190015771 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie...
48.75 EUR Komunálna poisťovňa, a.s.,IČO:31595545, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
15/12/2014 FAD 811/2014 MÚ- kancelársky materiál
MÚ- kancelársky materiál na doplnenie skladu...
629.69 EUR ASC, spol. s r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
15/12/2014 FAD 810/2014 Služby BTS(BOZP a PO).
Služby BTS(BOZP a PO).Zmluva ZPS016/2013
140 EUR Safety Management, s.r.o,IČO:46747397, Kostolianska cesta 131, 04001 Košice
15/12/2014 FAD p274/2014 MÚ-elektrina
MÚ-elektrina za 12/2014-záloha.
1310 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
15/12/2014 FAD 809/2014 Vypracovanie PD pre zlúčené územné a stavebné konanie
Vypracovanie PD pre zlúčené územné a...
3000 EUR Simko Pavel, Ing. arch.,IČO:35552999, Člnkova 13, 04001 Košice
15/12/2014 FAD 805/2014 Chlebíčky na zasadnutie MZ
Chlebíčky na zasadnutie MZ dňa...
30 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
15/12/2014 FAD 804/2014 Finančný príspevok vo výške 0,10 eur
Účelový fin. príspevok na zabezp. stravovania...
373.80 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 0400 Košice
15/12/2014 FAD 803/2014 Účelový fin. príspevok
Účelový fin. príspevok na zabezp. stravovania...
1250.18 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
15/12/2014 OBJ 8/1400406 Objednávka čistiacého materiálu
Objednávame u Vás čistiaci materiál podľa...
870 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 0400 Košice
12/12/2014 FAD 802/2014 Výplatné-úver UNS
Výplatné-úver UNS-za 11/2014.Zmluva ZPS001/2011
500.70 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
12/12/2014 FAD 801/2014 Tonery
OS-tonery do tlačiarní pre odd. OS. Objednávka...
381.90 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04001 Košice
12/12/2014 FAD 799/2014 AB Smetanova 4-vodné a stočné
AB Smetanova 4-vodné a stočné od 12.9.2014 do...
437.58 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
12/12/2014 FAD 798/2014 10ks počítačov do Denného centra.
10ks počítačov do Denného centra. Zmluva...
10 EUR Východoslovenská energetika Holding a.s.,IČO:36211, Mlynská 31, 04001 Košice
12/12/2014 FAD 797/2014 Externý HDD 1TB.
Na základe Vašej ponuky si u Vás objednávame...
62.86 EUR Datacomp s.r.o.,IČO:36212466, Moldavská cesta 49, 04001 Košice
12/12/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Zmluva o uskutočnení vystúpenia-hudobného...
200 EUR Súkromná základná umelecká škola, Breziny 289, 05562 Prakovce
12/12/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Zmluva o uskutočnení vystúpenia-hudobného...
360 EUR Zbor sv. Cecílie, OZ, Alžbetina 14, 04001 Košice
12/12/2014 OBJ 8/1400405 Pracovné náradie
Objednávame si u Vás pracovné náradie....
145.30 EUR SCA Market s.r.o.,IČO:17176999, Južná trieda 7, 04001 Košice
12/12/2014 OBJ 8/1400404 Pracovná obuv a odevy
Objednávame si u Vás zakúpenie pracovnej obuvi...
170 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
12/12/2014 OBJ 8/1400403 Koberce
OBJEDNÁVAME SI U VÁS KOBERCE 2 kusy 2x ...
209 EUR DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.,IČO:36590487, JUŽNÁ TRIEDA 1573/48, 04001 Košice
11/12/2014 FAD 795/2014 Prenájom vianočných stromčekov
Prenájom vianočných stromčekov (3 ks) pod č....
75 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,príspevková org, Rastislavova 79, 04001 Košice
11/12/2014 FAD 793/2014 ZOS-telefónne hovory
ZOS-telefónne hovory -pevné linky za 11/2014.
30.56 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
11/12/2014 FAD 792/2014 MÚ-telefónne hovory -pevné linky
MÚ-telefónne hovory -pevné linky za 11/2014.
595.99 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
11/12/2014 FAD 791/2014 Cisco Router
Cisco Router, Objednávka č. 8/1400400
134.40 EUR Euronet Košicw s.r.o,IČO:31689141, Bačikova 10, 04001 Košice
11/12/2014 FAD 800/2014 Vypracovanie znaleckého posudku
Vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie...
299.68 EUR doc. Ing. Ondrej Líška, Csc.,IČO:10820248, Krmanova 7, 04001 Košice
11/12/2014 FAD 796/2014 ZOS-kuchynský odpad.
ZOS-kuchynský odpad. Zmluva č. ZPS003/2014
7.20 EUR Kosit, a.s.,IČO:36205214, Rastislavova 98, 04001 Košice
11/12/2014 OBJ 8/1400402 Externý HDD
Na základe Vašej ponuky si u Vás objednávame...
62.86 EUR Datacomp s.r.o.,IČO:36212466, Moldavská cesta 49, 04011 Košice
10/12/2014 FAD p266/2014 ŠZA-animačné programy pre deti na akcii Mikuláš na ľade
ŠZA-animačné programy pre deti na akcii...
30 EUR Gargalik Tomáš, 0, 0 0
10/12/2014 ZML Licenčná zmluva č. M Licenčná zmluva č. M-041/2014
Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi...
598.80 EUR Wolters Kluwer s.r.o, IČO:31348262, Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava
10/12/2014 OBJ 8/1400401 Objednávka Pravda
Objednávame u Vás predplatné novín Pravda na...
151.50 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
09/12/2014 FAD 790/2014 Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky el. zariadení
Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky el....
1942.80 EUR KAMEL-Kandalík Mikuláš,IČO:30679061, Bystrická 43, 04011 Košice
09/12/2014 FAD 789/2014 Výroba pečiatok
Výroba pečiatok pre MČ Košice - Juh v počte...
349.73 EUR Sagitta pečiatky-tlačiareň s.r.o,IČO:36586579, Študenská 1, 04001 Košice
09/12/2014 FAD 788/2014 ZOS-preventívna prehliadka
ZOS-preventívna prehliadka pre opatrovateľku....
39.16 EUR Ergomed poliklinika, IČO:36751103, Moldavská cesta 21, 04011 Košice
09/12/2014 FAD 787/2014 ZOS-strava pre klientov
ZOS-strava pre klientov za 11/2014.Zmluva...
2096.20 EUR Stredisko soc. pomoci mesta Košice, IČO:00696871, Garbiarska 4, 04001 Košice
09/12/2014 OBJ 8/1400399 Objednávka občerstvenia
Objednávame u Vás chlebíčky na zasadnutie MZ...
30 EUR PENET s.r.o., Komenského 52, 040 01 Košice-Staré Mesto
08/12/2014 FAD 786/2014 VPP-odber zemného plynu
VPP-odber zemného plynu od 19.11. do 31.12.2014.
277 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
08/12/2014 FAD 785/2014 Ihrisko-odber zemného plynu
Ihrisko-odber zemného plynu od 19.11. do...
27 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
08/12/2014 FAD 784/2014 ŠZA-odber zemného plynu
ŠZA-odber zemného plynu od 19.11. do 31.12.2014.
272 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
08/12/2014 OBJ 8/1400400 Cisco Router
Cisco Router
134.4 EUR EURONET Košice, s.r.o., Bačikova 10, 040 01 Košice-Staré Mesto
08/12/2014 OBJ 8/1400398 Objednávka kancelárského tovaru
Objednávame u Vás kancelársky materiál na...
640 EUR ASC spol. s r.o., Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
08/12/2014 OBJ 8/1400397 Servis toaletných kabín
Objednávame si u Vás servis toaletných kabín...
64 EUR TOI TOI DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava-Nové Mest
08/12/2014 FAD 770/2014 2 ks výtlačkov knižnej publikácie pre potreby Južanskej knižnice.
2 ks výtlačkov knižnej publikácie pre potreby...
30 EUR Marcinko Ján JUDr.,IČO:440710147, Turgenevova 10, 04001 Košice
08/12/2014 FAD 783/2014 SRC-odber zemného plynu
SRC-odber zemného plynu od 19.11. do 31.12.2014.
16 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 bra
08/12/2014 FAD 782/2014 SRC-odber zemného plynu
SRC-odber zemného plynu od 19.11. do 31.12.2014.
782 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
08/12/2014 FAD 781/2014 OS-čistiaci a hygienický materiál
OS-čistiaci a hygienický materiál podľa...
107.86 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
08/12/2014 FAD 780/2014 Prenájom časti pozemku
Prenájom časti pozemku za 12/2014.Zmluva...
59.50 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,príspevková org, Rastislavova 79, 04001 Košice
08/12/2014 FAD 779/2014 Servisné služby a On - Site podpora
Servisné služby a On - Site podpora za 11/2014.
372 EUR Datalan, a.s.,IČO:35810734, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
08/12/2014 FAD 778/2014 Zabezpečenie vianočnej kapustnice
Zabezpečenie vianočnej kapustnice v priestoroch...
749.97 EUR P&R Trade, IČO: 47689277, Dominikánske námestie 23, 04001 Košice
05/12/2014 OBJ 8/1400394 Knihy
Objednávame u Vás 2ks výtlačkov knižnej...
30 EUR MARCINKO JÁN, JUDR, TURGENEVOVA 1706/5, 04079 Košice-Juh
05/12/2014 FAD 777/2014 SRC-laborat.skúšky bazénovej vody
SRC-laborat. skúšky bazénovej vody...
58.60 EUR Region. úrad verejného zdravotníctva, IČO:00606723, Ipeľská 1, 04001 Košice
05/12/2014 FAD 776/2014 ZOS-elektrické polohovateľné postele
ZOS-elektrické polohovateľné postele na...
2812.77 EUR 5D Trade, s.r.o.,IČO:47093668, Donská 4, 04001 Košice
05/12/2014 FAD 763/2014 OS-kancelársky materiál
OS-kancelársky materiál podľa priloženého...
224.40 EUR ASC, spol. s r.o.,IČO:31432981, Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
05/12/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Zmluva o uskutočnení vystúpenia v KSC Južan...
120 EUR Gejza Tóth, 0, 0 0
05/12/2014 ZML Zmluva Zmluva
Zmluva o pripojení a užívaní dvoch párov...
1524 EUR Antik Telecom, s.r.o,IČO:36191400, Čárskeho 10, 04001 Košice
04/12/2014 OBJ 8/1400392 Dámske korčule
Objednávame si u Vás dámske korčule worker...
100.4 EUR InSPORTline s.r.o., Trieda arm. gen. Svobodu 6, 04022 Košice-Dargovských h
04/12/2014 OBJ 8/1400391 Ročná uzávierka
Objednávame si u Vás ročnú uzávierku...
168 EUR MATROM s.r.o., Drabova 14, 04023 Košice-Sídlisko KVP
04/12/2014 OBJ 8/1400390 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny na mesiac...
49.5 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23, 82101 Bratislava-Ružinov
04/12/2014 FAD 775/2014 MÚ-pripojenie na internet
MÚ-pripojenie na internet za 11/2014.
11.85 EUR Antik Telecom, s.r.o,IČO:36191400, Čárskeho 10, 04001 Košice
04/12/2014 FAD 774/2014 Jedálne kupóny na mesiac december 2014.
Jedálne kupóny na mesiac december...
49.50 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Košice
04/12/2014 FAD 773/2014 Dodávka, osadenie, odstránenie a likvidáciu vianočného stromu
Dodávka, osadenie, odstránenie a likvidáciu...
409.54 EUR MESTSKÉ LESY Košice a.s.,IČO:31672981, JUŽNÁ TRIEDA 1546/11, 04001 Košice
04/12/2014 FAD 771/2014 SRC-služby
SRC-služby od 1.7.2014 do 31.12.2014.Zmluva...
25.08 EUR Schindler výťahy a eskalátory a.s.,IČO:31402828, Karadžičova 8, 82108 Bratislava
04/12/2014 FAD p258/2014 ŠZA-elektrina
ŠZA-elektrina za 12/2014-záloha.Zmluva...
4000 EUR Energetika-Jumi, s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice
04/12/2014 ZML Zmluva o dielo č. 20 Zmluva o dielo č. 20141125001
Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: Dodanie a...
12363.32 EUR Galarmtech s.r.o, Pod šiancom 4, 04001 Košice
04/12/2014 ZML Zmluva č. 13556/2014 Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho...
4000 EUR Ministerstvo vnútra SR-Okresný úrad Košice, Komenského 52, 04126 Košice
04/12/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Zmluva o uskutočnení vystúpenia na T-Systems...
30 EUR Gargalik Tomáš, 0, 0 0
03/12/2014 OBJ 8/1400389 Náplne do tlačiarni pre OS
Objednávame u Vas tonery do tlačieni pre odd. OS
381.90 EUR AutoCont SK a.s , Bardejovská 1, 04011 Košice-Západ
03/12/2014 OBJ 8/1400388 Objednávka kancelárského materiálu pre OS
Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa...
230 EUR ASC spol. s r.o., Ľ. Starka 18, 91105 Trenčín
03/12/2014 OBJ 8/1400387 Objednávka materiálu pre OS
Objednávame u Vás čistiaci a hygienický...
110 EUR D a D Dzurňák , Južná trieda 78, 040 01 Košice-Juh
03/12/2014 OBJ 8/1400386 Prenájom vianočných stromčekov
Objednávame si u Vás prenájom vianočných...
75 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach, RASTISLAVOVA 1617/79, 04079 Košice-Juh
03/12/2014 FAD 772/2014 ŠZA-náhradné diely na autíčko
ŠZA-náhradné diely na autíčko JEEP PEG...
500 EUR Samba lighting systém - patyi Štefan, IČO:11648562, Športová 7, 83103 Bratislava
03/12/2014 FAD 769/2014 ŠZA-generálna oprava
ŠZA-generálna oprava programovej jednotky v...
236 EUR Matyáš-cestná svetelná signalizácia,IČO:32519397, BULHARSKÁ 5, 0400 Košice
02/12/2014 OBJ 8/1400393 Objednávka novín
Objednávame u Vás Obecné noviny od čísla 1...
67.60 EUR INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 81105 Bratislava-Staré Mes
02/12/2014 OBJ 8/1400385 Náhradné diely na autíčko
Objednávame si u Vás náhradné diely na...
500 EUR Samba lighting systém-Patyi Štefan , Hattalova 4, 83103 Bratislava-Nové Mest
02/12/2014 OBJ 8/1400384 Výroba pečiatok
Objednávame u Vás výrobu pečiatok pre MČ...
350 EUR SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r.o., Študentská 1, 040 01 Košice
02/12/2014 FAD 768/2014 Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania dôchodcom.
Účelový fin. príspevok na zabezp. stravovania...
266.80 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
02/12/2014 FAD 767/2014 Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania dôchodcom
Účelový fin. príspevok na zabezp. stravovania...
1164.42 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
02/12/2014 FAD 766/2014 SRC,MÚ-pranie prádla
SRC,MÚ-pranie prádla za 11/2014.
42.23 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
02/12/2014 FAD 765/2014 ŠZA-svetelná reťaz
ŠZA-svetelná reťaz viacfarebná 20 m , LED +...
237.56 EUR MK Illumination, s.r.o,IČO:45501246, Solivarská 1, 08005 Prešov
02/12/2014 FAD 764/2014 ŠZA-servis mechanickej bránky
ŠZA-servis mechanickej bránky. Objednávka...
78 EUR ARBE s.r.o.,IČO:36056553, Pekná cesta 19, 85110 Bratislava
02/12/2014 FAD 760/2014 ŠZA- náhradné diely na autíčko
ŠZA- náhradné diely na autíčko PROFI QUAD...
93 EUR Beneo, s.r.o.,IČO:45414742, Hlavná 292, 92592 Topoľnica
02/12/2014 FAD 759/2014 Predplatné: Obecné noviny na rok 2015.
Predplatné: Obecné noviny na rok...
67.60 EUR Inprost, s.r.o.,IČO:31363091, Smrečianska 29, 81105 Bratislava
02/12/2014 FAD 762/2014 ŠZA- zimné pracovné odevy a obuv
ŠZA- zimné pracovné odevy a obuv pre...
172 EUR Gobako, s.r.o,IČO:36197870, HOLUBYHO 12, 04001 Košice
02/12/2014 FAD 761/2014 Montáž a demontáž vianočného osvetlenia
Montáž a demontáž vianočného osvetlenia na...
432 EUR ELTODO OSVETLENIE s.r.o.,IČO:36170151, Rampová 5, 04001 Košice
01/12/2014 OBJ 8/1400383 Náhradné diely na autíčko PROFI QUAD 800 W
Objednávame si u Vás náhradné diely na...
93 EUR BENEO s.r.o., Topoľnica 292, 92592 Topoľnica
01/12/2014 OBJ 8/1400382 Generálna oprava
Objednávame si u Vás generálnu opravu...
236 EUR MATYÁŠ-cestná svetelná signalizácia , LUDMANSKÁ 5, 04001 Košice
01/12/2014 ZML Dohoda č. 319/52a/20 Dohoda č.319/paragraf 52a/2014/ŠR
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti...
816 EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 04211 Košice
01/12/2014 ZML Dohoda č. 327/52/201 Dohoda číslo 327/paragraf 52/2014/ŠR
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti...
4563 EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 04211 Košice
01/12/2014 OBJ 8/1400381 Montážna plošina
Objednávame si u Vás montážnu plošinu ZED 19...
100 EUR Matyáš Ľudovít, Liesková 2, 040 Košice
01/12/2014 FAD 758/2014 MÚ-strážna služba
MÚ-strážna služba za 11/2014. Zmluva...
2066.40 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
01/12/2014 FAD 757/2014 ŠZA-strážna služba
ŠZA-strážna služba za 11/2014.Zmluva...
1096.34 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
28/11/2014 OBJ 8/1400380 Nábytok
Objednávame si u Vás \"Nábytok pre zariadenie...
605.30 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04413 Valaliky
28/11/2014 OBJ 8/1400379 Stoličky a kreslá
Objednávame si u Vás \"Stoličky a kreslá pre...
1264 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04413 v
28/11/2014 OBJ 8/1400378 Skrine
Objednávame si u Vás \"Skrine pre Zariadenie...
2783.80 EUR Raffaelis ide, s.r.o,IČO:36574015, Kostolná 18, 04413 Valaliky
28/11/2014 FAD 756/2014 Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky bleskozvodového zar.
Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky...
1872 EUR KAMEL-Kandalík Mikuláš,IČO:30679061, Bystrická 43, 04011 Košice
28/11/2014 FAD 755/2014 Plastové žalúzie a ochranné siete
SRC-servis a opravu vonkajších plastových...
338.40 EUR Horizont-žalúzie, s.r.o.,IČO:46965785, Rožňavská 16, 04011 Košice
28/11/2014 FAD 754/2014 Plastové tabule
2 ks plastových tabúľ \"Najkrajší strom v...
26.40 EUR LVC s.r.o.,IČO:46979689, NIŽNÉ KAPUSTNÍKY 3, 04001 Košice
27/11/2014 FAD 753/2014 ZOS-čistiaci materiál
ZOS-čistiaci materiál pre ZOS podľa...
111.18 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
27/11/2014 FAD 749/2014 Ihrisko-vyúčtovanie plynu
Ihrisko-vyúčtovanie plynu od 19.11.2013 do...
89.02 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
27/11/2014 FAD 747/2014 ŠZA-paletový vozík
ŠZA-paletový vozík NV2500 ALG/PUR Tandem na T...
288 EUR Echon, s.r.o.,IČO:44257201, Alžbetina 20, 05801 Poprad
27/11/2014 FAD 746/2014 Aktiv. činnosť-farby, štetce a odpadové vrecia
Aktiv. činnosť-farby, štetce a odpadové...
178.60 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
27/11/2014 FAD 745/2014 ŠZA-správa skateparku
ŠZA-správa skateparku za 10/2014.Zmluva...
141.75 EUR O.Z. Ťahanovská skate crew,IČO:42319200, Varšavská 4, 04013 Košice
27/11/2014 FAD 744/2014 Výroba a montáž nájazdov na kočiare
Výroba a montáž nájazdov na kočiare v...
194.40 EUR Molokač Pavol - PAMO,IČO:37523724, Pekinská 18, 04013 Košice
27/11/2014 FAD 743/2014 Jedálne kupóny
Jedálne kupóny pre zamestnancov na mesiac...
5709 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
27/11/2014 FAD 740/2014 Telefónne hovory
Telefónne hovory za 17.11. do 16.12.2014-mobily
540.08 EUR Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
27/11/2014 OBJ 8/1400377 Objednávka čistiacého materiálu pre ZOS
Objednávame u Vás čistiaci materiál pre ZOS...
112 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
26/11/2014 OBJ 8/1400376 Polohovateľné postele
Objednávame si u Vás elektrické...
2812.77 EUR 5D Trade, s.r.o.,IČO:47093668, Donská 4, 04012 Košice
26/11/2014 OBJ 8/1400375 Znalecký posudok
Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého...
300 EUR doc. Ing. Ondrej Líška, Csc.,IČO:10820248, Krmanova 7, 04001 Košice
26/11/2014 OBJ 8/1400374 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
5709 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
26/11/2014 OBJ 8/1400373 Farby , štetce a odpadové vrecia - aktivačnná činnosť
Objednávame si u Vás farby, štetce a odpadové...
179.95 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
26/11/2014 FAD 738/2014 Siete
ŠZA-dodanie sietí na ihriská podľa rozpisu,...
494.28 EUR Coman s.r.o.,IČO:31357881, Lovinského 43, P.O.Box 1, 81104 Bratislava
26/11/2014 FAD p257/2014 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné...
2713.10 EUR mesto Košice, IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04011 Košice
26/11/2014 FAD 736/2014 Výroba košov na psie exkrementy
Výroba košov na psie exkrementy v celkovej cene...
1075.20 EUR Remoza-Ňakat s.r.o.,IČO:36763764, Ličartovce 227, 08203 li
26/11/2014 FAD 739/2014 Odber rezaných kvetov a kytíc
Odber rezaných kvetov a kytíc na obdobie...
40.99 EUR Átrium zahradníctvo-Kupeček Jaroslav,IČO:11999055, Pasienková 20, 04018 Košice
26/11/2014 FAD 742/2014 Náplne do tlačiarne
Náplne do tlačiarne OKI MC 352 na T - Systems...
312.41 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04011 Košice
26/11/2014 FAD 741/2014 Náplň do tlačiarne.
Náplň do tlačiarne. Objednávka č.8/1400356
118.50 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04011 Košice
25/11/2014 OBJ 8/1400372 Koše na psie exkrementy
Objednávame u Vás výrobu košov na psie...
1075.20 EUR Remoza-Ňakat s.r.o.,IČO:36763764, Ličartovce 227, 08203 Ličartovce
25/11/2014 OBJ 8/1400371 Svetelná reťaz
Objednávame si u Vás svetelnú reťaz...
240 EUR MK Illumination, s.r.o,IČO:45501246, Solivarská 1, 08005 Prešov
25/11/2014 OBJ 8/1400370 Tabule - \"Najkrajší strom v MČ\"
Objednávame si u Vás 2 ks plastových tabúľ...
26.40 EUR LAVACOM SK, s.r.o.,IČO:44755686, Prešovská cesta 57, 04001 Košice
25/11/2014 OBJ 8/1400369 Revízia elektr. zar. a bleskozvodu
Objednávame u Vás prevedenie odbornej...
1944 EUR KAMEL-Kandalík Mikuláš,IČO:30679061, Bystrická 43, 04011 Košice
25/11/2014 OBJ 8/1400395 Objednávame u Vás dennú tlač pre MČ - Juh
Objednávame u Vás dennú tlač pre MČ - Juh
361 EUR PETIT PRESS a.s., Letná 47, 040 01 Košice-Sever
25/11/2014 FAD 737/2014 Pouličné svietidlo + výbojky
T- Sytems Športovo - zábavný areál, Alejová...
140.60 EUR Proli-svetelná a zvuková technika,IČO:31417965, Komínová 11, 95804 Partizánske
25/11/2014 FAD 735/2014 Pracovné odevy pre MÚ
Pracovné odevy pre MÚ: monterková blúza 1 ks,...
47.99 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, Južná trieda 74, 04001 Košice
25/11/2014 FAD 734/2014 Aktivačná činnosť- motorový vysávač na lístie a fúkar
Aktivačná činnosť- motorový vysávač na...
300 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 trs
25/11/2014 FAD 733/2014 Aktivačná činnosť-štartér na kosačku
Aktivačná činnosť-štartér na kosačku STIHL...
60 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 Trstené pri Hornáde
24/11/2014 OBJ 8/1400368 Štartér na kosačku
Objednávame si u Vás štartér na kosačku...
100 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 Trstené pri Hornáde
24/11/2014 OBJ 8/1400367 Vysávač na lístie
Objednávame si u Vás motorový vysávač na...
300 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, ti, 04411 Trstené pri Hornáde
24/11/2014 OBJ 8/1400366 Nájazdy na kočiare
Objednávame si u Vás výrobu a montáž...
194.40 EUR Molokač Pavol - PAMO,IČO:37523724, Pekinská 18, 04013 Košice
24/11/2014 OBJ 8/1400365 Vianočný strom
Objednávame si u Vás dodávku, osadenie,...
600 EUR MESTSKÉ LESY Košice a.s.,IČO:31672981, JUŽNÁ TRIEDA 1546/11, 04001 Košice
24/11/2014 OBJ 8/1400364 Svietidlo
Objednávame si u Vás pre T- Systems Športovo -...
140.60 EUR Proli-svetelná a zvuková technika,IČO:31417965, Komínová 11, 95804 Partizánske
24/11/2014 OBJ 8/1400363 Vianočné osvetlenie
Objednávame si u Vás montáž a demontáž...
432 EUR ELTODO OSVETLENIE s.r.o.,IČO:36170151, Rampová 5, 04001 Košice
24/11/2014 OBJ 8/1400396 Servis mechanickej bránky
Objednávame si u Vás servis mechanickej bránky...
80 EUR ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, 85110 Bratislava-Staré Mes
21/11/2014 OBJ 8/1400362 Pracovné odevy a obuv
Objednávame si u Vás zimné pracovné odevy a...
172 EUR Gobako, s.r.o,IČO:36197870, HOLUBYHO 12, 0400 Košice
21/11/2014 FAD 732/2014 ŠZA-výroba a montáž oplotenia
ŠZA-výroba a montáž oplotenia pre T - Systems...
632.40 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
20/11/2014 OBJ 8/1400361 Montážna plošina
Objednávame si u Vás montážnu plošinu ZED 19...
40 EUR Matyáš Ľudovít, Liesková 2, 04001 Košice
20/11/2014 OBJ 8/1400360 Servis a opravu vonkajších plastových žalúzií
Objednávame si u Vás servis a opravu...
350 EUR Horizont-žalúzie, s.r.o.,IČO:46965785, Rožňavská 16, 04011 Košice
20/11/2014 OBJ 8/1400359 Náplne do tlačiarne
Objednávame si u Vás náplne do tlačiarne OKI...
312.42 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04011 Košice
20/11/2014 FAD 730/2014 ŠZA-oprava svietidla na mob. ľadovej ploche.
ŠZA-oprava svietidla na mob. ľadovej ploche....
95.81 EUR Matyáš-cestná svetelná signalizácia,IČO:32519397, Ludmanská 5, 04001 Košice
20/11/2014 FAD 729/2014 ŠZA-údržba a opravy svetelnej signalizácie-Dopravná výchova.
ŠZA-údržba a opravy svetelnej...
264 EUR Matyáš-cestná svetelná signalizácia,IČO:32519397, Ludmanská 5, 04001 Košice
20/11/2014 FAD 727/2014 Čistiaci a hygienický materiál pre SRC a doplnenie skladu MČ
Čistiaci a hygienický materiál pre SRC a...
920.66 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
19/11/2014 OBJ 8/1400358 Zabezpečenie vianočnej kapustnice
Objednávame si u Vás zabezpečenie vianočnej...
750 EUR Imrich Šoltés - MIMI,IČO:36997536, Dominikánske námestie 23, 04001 Košice
19/11/2014 FAD p255/2014 MÚ-elektrina za 11/2014-záloha.
MÚ-elektrina za 11/2014-záloha.
1200 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
18/11/2014 FAD p256/2014 Odborný seminár zamestnanca
Odborný seminár zamestnanca
32 EUR Ekona SK,IČO:46745564, Madridská 2, 0400 Košice
18/11/2014 FAD 724/2014 AB(VŠA)-studená voda
AB(VŠA)-studená voda za 10/2014.
29.17 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
18/11/2014 OBJ 8/1400357 Výroba a montáž
Objednávame si u Vás výrobu a montážne...
632.40 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
18/11/2014 FAD 723/2014 Oprava kamerového a zabezpečovacieho systému
Oprava kamerového a zabezpečovacieho systému...
506.40 EUR KAMTEL s.r.o.,IČO:36660990, Kendice 117, 08201 Kendice
18/11/2014 FAD 722/2014 Oprava kopírovacieho stroja
Oprava kopírovacieho stroja Konica 163...
135.53 EUR Miroslav Sokol - OPTIMAX,IČO:14394979, Tokajícka 4, 04022 Košice
14/11/2014 OBJ 8/1400356 Náplň do tlačiarne
Objednávame u Vás náplň do tlačiarne
118.50 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
14/11/2014 FAD 721/2014 ŠZA-bilboardy,tabule
ŠZA-bilboardy,tabule
195 EUR JES Košice,s.r.o,IČO:46455523, BULHARSKÁ 5, 04001 Košice
14/11/2014 FAD 716/2014 ZOS-strava pre klientov
ZOS-strava pre klientov za 10/2014.
2011.60 EUR Stredisko soc. pomoci mesta Košice, IČO:00696871, Garbiarska 4, 04001 Košice
14/11/2014 FAD 715/2014 MÚ-vyúčtovanie elektriny
MÚ-vyúčtovanie elektriny za 10/2014.
128.31 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
14/11/2014 ZML Zmluva Zmluva o krátkodobom podnájme nebyt. priestorov
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v...
59.51 EUR PENET, s.r.o, Komenského 52, 04001 Košice
14/11/2014 ZML Zmluva o vypožičke č Zmluva o vypožičke č. 0320143253
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v...
121.16 EUR Základná škola , Užhorodská 39, 04001 Košice
14/11/2014 FAD p254/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za voľby do samosprávy...
59.51 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
14/11/2014 FAD p253/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za voľby do samosprávy...
121.16 EUR Základná škola,IČO:31263071, Užhorodská 39, 04001 Košice
13/11/2014 OBJ 8/1400355 Oprava osvetlenia
Objednávame si u Vás opravu osvetlenia pri...
100 EUR Matyáš-cestná svetelná signalizácia,IČO:32519397, Ludmanská 5, 04001 Košice
13/11/2014 OBJ 8/1400354 Paletový vozík
Objednávame si u Vás paletový vozík NV2500...
288 EUR Echon, s.r.o.,IČO:44257201, Alžbetina 20, 05801 Poprad
13/11/2014 FAD 714/2014 Farby, štetce a odpadové vrecia
Farby, štetce a odpadové vrecia v celkovej cene...
316.45 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
13/11/2014 FAD 713/2014 ŠZA-detská prilba
ŠZA-detská prilba zn. Longus Entry pre...
11.70 EUR CYKLOSPORT-Makeľ Kamil, IČO:17304784, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce
13/11/2014 FAD 712/2014 Náhradné diely na bicykle
ŠZA-DV-náhradné diely na bicykle pre dopravnú...
666.20 EUR CYKLOSPORT-Makeľ Kamil, IČO:17304784, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce
12/11/2014 ZML Zmluva o vypožičke č Zmluva o vypožičke č. 4/2014
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v...
54.56 EUR Stredná odborná škola , Gemerská 1, 0400 Košice
12/11/2014 ZML Zmluva o vypožičke č Zmluva o vypožičke č. 246 2b 2014
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v...
171.72 EUR Základná škola , Požiarnická 3, 04001 Košice
12/11/2014 ZML Zmluva o vypožičke č Zmluva o vypožičke č. 3248142014
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v...
114 EUR Základná škola , Staničná 13, 04001 Košice
12/11/2014 ZML Zmluva o vypožičke Zmluva o vypožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v...
113 EUR Základná škola , Gemerská 2, 04001 Košice
12/11/2014 OBJ 8/1400352 Objednávka čistiacého materiálu
Objednávame u Vás čistiaci a hygienický...
925 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
12/11/2014 OBJ 8/1400351 Detská prilba
Objednávame si u Vás detskú prilbu zn.Longus...
11.70 EUR CYKLOSPORT-Makeľ Kamil, IČO:17304784, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce
12/11/2014 FAD 720/2014 Výplatné-úver
Výplatné-úver za 10/2014.
935.80 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
12/11/2014 FAD 711/2014 Nemrznúca kvapalina
ŠZA-nemrznúca kvapalina NGL - COOLSTAR 20 v...
548.40 EUR Unichterm SK, s.r.o,IČO:35928271, Vrbovská cesta 123, 92101 Piešťany
12/11/2014 FAD 710/2014 Výroba a montáž trhových stolov.
Výroba a montáž trhových stolov.
8800.92 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
12/11/2014 FAD 709/2014 Servisné služby. On-Site podpora
Servisné služby. On-Site podpora za 10/2014.
372 EUR Datalan, a.s.,IČO:35810734, Galvaniho 17, 0 Bratislava
12/11/2014 FAD p252/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za voľby do samosprávy...
114 EUR Základná škola,IČO:31263089, Staničná 13, 04001 Košice
12/11/2014 FAD p251/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za voľby do samosprávy...
113 EUR Základná škola,IČO:31263119, Gemerská 2, 04001 Košice
12/11/2014 FAD p250/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za voľby do samosprávy...
171.72 EUR Základná škola,IČO:31263097 , Požiarnická 3, 04001 Košice
12/11/2014 FAD p249/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za voľby do samosprávy...
54.56 EUR Stredná odborná škola , Gemerská 1, 04001 Košice
11/11/2014 FAD 728/2014 ZOS-odvoz kuchynského odpadu.
ZOS-odvoz kuchynského odpadu. Zmluva ZPS003/2014
10.80 EUR Kosit, a.s.,IČO:36205214, Rastislavova 98, 04001 Košice
11/11/2014 OBJ 8/1400350 Farby a štetce náter oplotenia ŠI
Objednávame si u Vás farby, štetce a odpadové...
316.55 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
11/11/2014 OBJ 8/1400349 Oprava EZS.
Objednávame u Vás opravu kamerového a...
506.40 EUR KAMTEL s.r.o.,IČO:36660990, Kendice 117, 08201 Kendice
11/11/2014 FAD 708/2014 MÚ-telefónne hovory
MÚ-telefónne hovory za 10/2014.
260.92 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 0 Bratislava
11/11/2014 FAD 707/2014 ZOS-telefónne hovory
ZOS-telefónne hovory za 10/2014.
31.73 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 0 Bratislava
11/11/2014 FAD 706/2014 SRC,ŠZA-telefónne hovory
SRC,ŠZA-telefónne hovory za 10/2014.
50.22 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
11/11/2014 FAD 705/2014 Doména kosicejuh.sk
Doména kosicejuh.sk
14.76 EUR Websupport, s.r.o.,IČO:36421928, Staré grunty 12, 84104 Bratislava
11/11/2014 FAD 704/2014 ŠZA- nákup kancelárskych potrieb.
ŠZA- nákup kancelárskych potrieb.
150.07 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 91105 Trenčín
11/11/2014 ZML Zmluva o vypožičke č Zmluva o výpožičke č. 4/2014
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v...
103.14 EUR Základná umelecká škola , Jantárová 6, 04001 Košice
11/11/2014 ZML Zmluva Zmluva o vypožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v...
85.98 EUR Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 04137 Košice
10/11/2014 OBJ 8/1400348 Doména kosicejuh.sk
Doména kosicejuh.sk
14.76 EUR Websupport, s.r.o.,IČO:36421928, Staré grunty 12, 84104 Bratislava
10/11/2014 OBJ 8/1400346 Prehliadka bleskozvodu
Objednávame prevedenie odbornej prehliadky a...
1875.60 EUR KAMEL-Kandalík Mikuláš,IČO:30679061, Bystrická 43, 04011 Košice
10/11/2014 FAD 703/2014 Prepieranie pieskovísk
Prepieranie pieskovísk za 10/2014.
75 EUR Záhradníctvo JŠK, s.r.o,IČO:36598178, Zombova 43, 04001 Košice
10/11/2014 FAD 702/2014 Prenájom časti pozemku
Prenájom časti pozemku za...
59.50 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,príspevková org, Rastislavova 79, 04001 Košice
10/11/2014 FAD 701/2014 Deratizácia objektov MČ Košice - Juh
Deratizácia objektov MČ Košice - Juh v rámci...
834 EUR ASANARATES s.r.o.,IČO:36606693, Park Angelinum 4, 04001 Košice
07/11/2014 OBJ 8/1400353 Oprava kopírovacieho stroja Konica 163
Oprava kopírovacieho stroja Konica 163...
135.53 EUR Miroslav Sokol - OPTIMAX,IČO:14394979, Tokajícka 4, 04022 Košice
07/11/2014 FAD 699/2014 Dostavba parkovacích miest
Dostavba parkovacích miest na Rastislavovej ul....
1986.72 EUR Akvaplast-Plus, s.r.o., Kavečianska cesta 8, 04001 Košice
07/11/2014 FAD 698/2014 Skrutky
ŠZA- skrutky do rolby na uchytenie noža v...
90 EUR AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY s.r.o.,IČO:36564532, Hronská 8, 93401 Levice
06/11/2014 FAD 697/2014 PVC podlahovina + lepidlo
ŠZA-PVC podlahovina + lepidlo do šatní v...
434.26 EUR DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.,IČO:36590487, Južná trieda 48, 04001 Košice
06/11/2014 FAD 696/2014 Komunálne voľby-kancelársky materiál
Komunálne voľby-kancelársky materiál na...
97.39 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 91105 Trenčín
06/11/2014 FAD 695/2014 SRC-vyšetrenie vzorky bazénovej vody
SRC-vyšetrenie vzorky bazénovej vody dňa...
58.60 EUR Region. úrad verejného zdravotníctva, IČO:00606723, Ipeľská 1, 04001 Košice
06/11/2014 FAD 694/2014 Elektrina
Elektrina od 1.9. do 30.11.2014-záloha za...
3374 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
06/11/2014 FAD 693/2014 Vytýčenie sieti
Vytýčenie sieti pre kontajnerovisko -...
58.84 EUR Východoslovenská distribučná, a.s.IČO:36599361, Mlynská 31, 040 Košice
06/11/2014 FAD 692/2014 Rekonštrukcia povrchu športového ihriska
Rekonštrukcia povrchu športového ihriska...
19000 EUR Astrium, s.r.o.,IČO:44269161, Hlavná 73, 97101 Šaľa
06/11/2014 FAD 691/2014 Rekonštrukcia povrchu športového ihriska
Rekonštrukcia povrchu športového ihriska na...
19000 EUR Astrium, s.r.o.,IČO:44269161, Hlavná 73, 92701 Šaľa
06/11/2014 FAD 690/2014 Detské prilby
ŠZA-detské prilby pre dopravnú výchovu na T ...
200 EUR CYKLOSPORT-Makeľ Kamil, IČO:17304784, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce
05/11/2014 FAD 689/2014 Obedy
Obedy pre hostí z Budapešti v počte 45...
99 EUR Arcus,IČO:35538562, Skladná 4, 04001 Košice
05/11/2014 FAD 688/2014 ŠZA-dámske a pánske zimné korčule
ŠZA-dámske a pánske zimné korčule na T -...
330.40 EUR InSPORTline,s.r.o,IČO:36311723, Električná 1, 91101 Trenčín
05/11/2014 FAD p246/2014 ŠZA-elektrina
ŠZA-elektrina za 11/2014-záloha.Zmluva...
4000 EUR Energetika-Jumi, s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice
04/11/2014 FAD 687/2014 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu od 1.11. do 18.12.2014.
5 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/11/2014 FAD 685/2014 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu od 1.11. do 18.12.2014.
16 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 825 Bratislava
04/11/2014 FAD 684/2014 Kancelárske potreby
ŠZA- kancelárske potreby ( viď. príloha )pre...
117.31 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
04/11/2014 FAD 683/2014 Čistiace potreby
ŠZA- čistiace potreby ( viď. príloha ) na...
383.41 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
04/11/2014 FAD 682/2014 ŠZA-správa skateparku
ŠZA-správa skateparku za 10/2014.
270 EUR O.Z. Ťahanovská skate crew,IČO:42319200, Varšavská 4, 04001 Košice
04/11/2014 FAD 681/2014 Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania dôchodcom
Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania...
1320.05 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
04/11/2014 FAD 680/2014 Účelový fin. príspevok
Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania...
324.60 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
04/11/2014 FAD 679/2014 Prenájom časti pozemku
Prenájom časti pozemku od 23.10. do...
17.28 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,príspevková org, Rastislavova 79, 04001 Košice
04/11/2014 FAD 678/2014 Denné centrum-preprava seniorov autobusom
Denné centrum-preprava seniorov autobusom na...
330 EUR JK Tour spol. s r.o.,IČO:46079238, Na Ortášoch 22, 04413 Valaliky
04/11/2014 FAD 677/2014 Herné zariadenia
Detské centrum Stonožka-dodávka a montáž...
2000 EUR PLAYSYSTEM s.r.o,IČO:36601411, L. Novomeského 1, 04001 Košice
04/11/2014 OBJ 8/1400344 Skrutky na nože
Objednávame si u Vás skrutky do rolby na...
100 EUR AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY s.r.o.,IČO:36564532, Hronská 8, 93401 Levice
04/11/2014 OBJ 8/1400343 Kancelársky materiál -voľby komunálne
Objednávame u Vás kancelársky materiál na...
110 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 0 Trenčín
04/11/2014 OBJ 8/1400342 Náhradné diely na bicykle
Objednávame si u Vás náhradné diely na...
666.20 EUR CYKLOSPORT-Makeľ Kamil, IČO:17304784, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce
03/11/2014 FAD 676/2014 MÚ-strážna služba
MÚ-strážna služba za 10/2014.Zmluva...
2138.15 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Starozagorská 39, 04001 Košice
03/11/2014 OBJ 8/1400341 Technické zabezpečenie akcie
Objednávame u Vás technické zabezpečenie /...
250 EUR Tolfi Sound Servis,IČO:40915492, Mokrance 334, 04501 Mokrance
31/10/2014 FAD 675/2014 ŠZA-strážna služba
ŠZA-strážna služba za 10/2014.Zmluva...
1096.34 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
31/10/2014 FAD 674/2014 Náplň do kopírovacieho stroja
Náplň do kopírovacieho stroja Konica Minolta...
60 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04001 Košice
31/10/2014 FAD 673/2014 Náplne do tlačiarne
Náplne do tlačiarni pre odd....
252 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04001 Košice
31/10/2014 FAD 672/2014 Náplne do tlačiarní
Náplne do tlačiarní na doplnenie...
154.01 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04001 Košice
31/10/2014 FAD 671/2014 ŠZA-príprava kotla
ŠZA-príprava kotla na vykurovaciu sezónu na T...
150 EUR HA-GAS s.r.o.,IČO:44284152, Hrašovík 87, 0 Hrašovík
31/10/2014 OBJ 8/1400340 Čistiace potreby
Objednávame si u Vás čistiace potreby ( viď....
383.41 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
31/10/2014 OBJ 8/1400339 Kancelárske potreby
Objednávame si u Vás kancelárske potreby (...
150.07 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 0 Trenčín
31/10/2014 OBJ 8/1400338 Korčule
Objednávame si u Vás dámske a pánske zimné...
330.40 EUR InSPORTline,s.r.o,IČO:36311723, Trieda arm. gen. Svobodu 6, 04022 Košice
31/10/2014 FAD 670/2014 Dobudovanie oporného múrika
Dobudovanie oporného múrika a doplnenie...
722.90 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
30/10/2014 FAD 669/2014 Kalendáre na rok 2015
Kalendáre na rok 2015.Objednávka 8/1400334.
96.06 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
30/10/2014 FAD p233/2014 Odmena
Odmena za hudobné popoludnie a vystúpenie s...
260 EUR Pavelčák Ján PaedDr., 0, 0 0
30/10/2014 FAD p232/2014 Odmena za vystúpenie
Odmena za vystúpenie na akcii: Úcta k starším...
260 EUR Pavelčák Ján PaedDr., 0, 0 0
30/10/2014 FAD 638/2014 Kopírovací stroj
Kopírovací stroj Konica Minolta Bizhub 4050 na...
1495.18 EUR Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
29/10/2014 OBJ 8/1400337 PVC do šatní
Objednávame si u Vás PVC podlahovinu + lepidlo...
434.38 EUR DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.,IČO:36590487, JUŽNÁ TRIEDA 1573/48, 04001 Košice
29/10/2014 OBJ 8/1400336 Objednávka spoločenskej sály
Objednávame u Vás veľkú spoločenskú sálu...
400 EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
29/10/2014 OBJ 8/1400345 Autobusová preprava
Objednávame u Vás autobusovú prepravu seniorov...
330 EUR JK Tour spol. s r.o.,IČO:46079238, Na Ortášoch 22, 04413 Valaliky
29/10/2014 FAD 668/2014 Jedálne kupóny
Jedálne kupóny pre zamestnancov MÚ na mesiac...
5940 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
28/10/2014 OBJ 8/1400335 Detské prilby
Objednávame si u Vás detské prilby ( viď...
200 EUR CYKLOSPORT-Makeľ Kamil, IČO:17304784, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce
28/10/2014 OBJ 8/1400334 Objednávka kalendárov
Objednávame u Vás kalendáre na rok 2015
96.26 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
28/10/2014 OBJ 8/1400333 Dobudovanie oporného múrika a prídavnej dlažby
Objednávame si u Vás dobudovanie oporného...
722.90 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
28/10/2014 FAD 667/2014 Spevnenie plochy kontajneroviska
Odpady-spevnenie plochy kontajneroviska a...
1662.47 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
28/10/2014 FAD 666/2014 Aktivačná činnosť-farby a valčeky
Aktivačná činnosť-farby a valčeky na...
EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
27/10/2014 OBJ 8/1400332 Servisná prehliadka a skúška tesnosti chladiaceho stroja
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku a...
481 EUR REFRI Slovensko s.r.o.,IČO:45659451, Mikovíniho 11, 91701 Trnava
27/10/2014 OBJ 8/1400331 Farby na náter oplotenia
Objednávame si u Vás farby a valčeky na...
127.25 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
27/10/2014 FAD 665/2014 ŠZA-ručná fréza na ľadovú plochu
ŠZA-ručná fréza na ľadovú plochu SILESIA...
2967.60 EUR B. R. A. Company, s.r.o.,IČO:46006001, Čečínska Potôň 198, 93036 Horná Potôň
27/10/2014 FAD 664/2014 Matričné tlačivá pre Matriku
Matričné tlačivá pre Matriku + poštovné...
628.40 EUR ce, Sklabinská 1, 83106 Bratislava
27/10/2014 FAD 663/2014 ŠZA-tlakové hadice
ŠZA-tlakové hadice 2110 - 3 ks a 930 - 6 ks...
143.50 EUR Hydraflex Slovakia, s.r.o,IČO:36699420, Beladice 620, 95175 Beladice
27/10/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie...
260 EUR PaedDr. Ján Pavelčák, 0, 0 0
24/10/2014 OBJ 8/1400330 Strava
Objednávame u Vás obedy pre hostí z Budapešti...
99 EUR Arcus,IČO:35538562, Skladná 4, 04001 Košice
24/10/2014 OBJ 8/1400329 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
5940 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
23/10/2014 OBJ 8/1400327 Posilňovacie zariadenie
Objednávame u Vás opravu posilňovacieho...
30 EUR Myška František,IČO:41427807, Hronská 9, 04011 Košice
23/10/2014 FAD 662/2014 SRC-výroba a montáž nájazdovej plošiny
SRC-výroba a montáž nájazdovej plošiny pre...
399.25 EUR Štefan Kubacka - K.U.B.A.C.K.A.,IČO:14300028, Komenského 58, 04001 Košice
23/10/2014 FAD 661/2014 Aktiov. činnosť- pracovná obuv a odevy
Aktiov. činnosť- pracovná obuv a odevy podľa...
347.82 EUR Wintex s.r.o,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
23/10/2014 FAD 660/2014 ŠZA-základný balík
ŠZA-základný balík za 11/2014.
9.60 EUR Digi Slovakia, s.r.o,IČO:35701722, Rontgenova 26, 85101 Bratislava
23/10/2014 FAD 659/2014 Telefónne hovory
Telefónne hovory cez mobilné telefóny, od...
562.57 EUR Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
23/10/2014 FAD 658/2014 SRC-oprava posilňovacieho zariadenia
SRC-oprava posilňovacieho zariadenia zn. Kettler...
30 EUR Myška František,IČO:41427807, Hronská 9, 04001 Košice
23/10/2014 FAD 656/2014 ZOS-strava pre klientov
ZOS-strava pre klientov za 9/2014.Zmluva...
1433.50 EUR Stredisko soc. pomoci mesta Košice, IČO:00696871, Garbiarska 4, 04001 Košice
22/10/2014 OBJ 8/1400326 Dostavba parkovacích miest Rastuislavova ul.
Objednávame si u Vás dostavbu parkovacích...
1986.72 EUR Akvaplast-Plus, s.r.o., Kavečianska cesta 8, 04001 Košice
22/10/2014 ZML Nájomná zmluva č. 20 Nájomná zmluva
Predmetom zmluvy je prenájom majetku Mesta...
664.-eur/rok EUR Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice
22/10/2014 OBJ 8/1400325 Objednávka náplní do tlačiarni
Objednávame u Vás náplne do tlačiarní pre...
252.03 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04011 Košice
22/10/2014 FAO 8/1400324 Dezinfekcia vody v bazéne
Objednávame u Vás 2 x 50 kg chlórnanu...
132.72 EUR Brenntag Slovakia, s.r.o.,IČO:31336884, Glejovka 15, 90203 Pezinok
22/10/2014 OBJ 8/1400323 Ručná fréza
Objednávame si u Vás ručnú frézu na ľadovú...
2968 EUR B. R. A. Company, s.r.o.,IČO:46006001, Čečínska Potôň 198, 93036 Horná Potôň
22/10/2014 OBJ 8/1400322 Chladiaca zmes
Objednávame si u Vás nemrznúcu kvapalinu NGL -...
550 EUR Unichterm SK, s.r.o,IČO:35928271, I. Széchényiho 3, 94110 Tvrdošovce
22/10/2014 FAD p222/2014 Ročné predplatné časopisu Záhradkár
Ročné predplatné časopisu Záhradkár 2 ks na...
34.80 EUR Spoločnosť 7 Plus,a.s.,IČO:31347291, Panónska cesta 9, 83252 Bratislava
22/10/2014 ZML Nájomná zmluva Nájomná zmluva
Predmetom zmluvy je prenájom majetku mesta...
714 eur/rok EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,príspevková org, Rastislavova 79, 04001 Košice
22/10/2014 OBJ 8/1400324 Dezinfekcia vody v bazéne
Objednávame u Vás 2 x 50 kg chlórnanu...
132.72 EUR Brenntag Slovakia, s.r.o.,IČO:31336884, Glejovka 15, 90203 Pezinok
22/10/2014 FAD 655/2014 Vytýčenie sieti
Vytýčenie sieti k dostavbe parkoviska na...
27 EUR ELTODO OSVETLENIE s.r.o.,IČO:36170151, Rampová 5, 04001 Košice
22/10/2014 FAD 654/2014 Športové trofeje
Športové trofeje-prijatie účastníkov MMM...
107.54 EUR MAAD - Adamčík Martin,IČO:41452534, Tichá 58, 0 Geča
22/10/2014 FAD 653/2014 ŠZA-autorská odmena
ŠZA-autorská odmena za licenciu na verejné...
120 EUR Slovenský ochranný zväz pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
22/10/2014 FAD 652/2014 Odborná kontrola komínov
Odborná kontrola komínov v celkovej cene...
260 EUR Mrázko František - FMHV, KE-Krásna , Kladenská 57, 04018 Košice-Krásna
21/10/2014 OBJ 8/1400321 Siete na ihriská
Objednávame si u Vás dodanie sietí na ihriská...
500 EUR Coman s.r.o.,IČO:31357881, Lovinského 43, P.O.Box 1, 81104 Bratislava
20/10/2014 FAD 649/2014 ŠZA- pomôcka pre deti na korčuľovanie
ŠZA- pomôcka pre deti na korčuľovanie - PANDA...
1595.52 EUR Chladenie a klimatizácia, s.r.o.,IČO:35876166, Martinčekova 5, 82109 Bratislava
20/10/2014 FAD p231/2014 ŠZA-vystúpenie skupiny
ŠZA-vystúpenie skupiny After crow dňa...
200 EUR Gmuca Marek Ing., 0, 0 0
20/10/2014 FAD p230/2014 ŠZA-prezentačné vystúpenie
ŠZA-prezentačné vystúpenie maskota na...
25 EUR Gargalik Tomáš, 0, 0 0
17/10/2014 OBJ 8/1400320 Objednávka náplní do tlačiarní
Objednávame u Vás náplň do kopírovacieho...
61 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
17/10/2014 OBJ 8/1400319 Objednávka náplní do tlačiarní
Objednávame u Vás náplne do tlačiarní na...
154.70 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
17/10/2014 FAD 648/2014 Aktivačná činnosť-spotrebný materiál
Aktivačná činnosť-spotrebný materiál k...
89.50 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 0 Trstené pri Hornáde
16/10/2014 OBJ 8/1400318 Cena pre výhercov - Najkrajší balkón a predzáhradka
Objednávame si u Vás ročné predplatné...
34.80 EUR Spoločnosť 7 Plus,a.s.,IČO:31347291, Panónska cesta 9, 85232 Bratislava
16/10/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Zmluva o uskutočnení vystúpenia na...
25 EUR Tomáš Gargalík, 0, 0 0
16/10/2014 FAD 647/2014 AB(VŠA)-spotreba studenej vody
AB(VŠA)-spotreba studenej vody za 9/2014.
29.17 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/10/2014 FAD 646/2014 AB(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv
AB(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv za 9/2014.
50.10 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/10/2014 FAD 645/2014 KVT(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv
KVT(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv za 9/2014.
16.10 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/10/2014 FAD 644/2014 MÚ-vyúčtovanie tepla a túv
MÚ-vyúčtovanie tepla a túv za 9/2014.
95.30 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/10/2014 FAD 643/2014 MÚ- oprava klimatizácie a vzduchotechniky
MÚ- oprava klimatizácie a vzduchotechniky v...
100 EUR COLTBURG, s.r.o.,IČO:36200760, Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice
16/10/2014 FAD 642/2014 ŠZA-náhradné diely
ŠZA-náhradné diely na rolbu Zamboni 100 - MĽP...
429.85 EUR AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY s.r.o.,IČO:36564532, Hronská 8, 93401 Levice
15/10/2014 OBJ 8/1400328 Športové trofeje
Objednávame u Vás športové trofeje bežcov aj...
108 EUR MAAD - Adamčík Martin,IČO:41452534, Obecná 22, 04410 Geča
15/10/2014 OBJ 8/1400317 Spotrebný materiál
objednávame si u Vás spotrebný materiál k...
89.50 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 Trstené pri Hornáde
15/10/2014 OBJ 8/1400316 Pracovná obuv a odevy
Objednávame si u Vás pracovnú obuv a odevy...
350 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, Južná trieda 74, 04001 Košice
15/10/2014 FAD 640/2014 Vytýčenie sieti
Vytýčenie sieti pre kontajnerovisko Turgenevova...
27 EUR ELTODO OSVETLENIE s.r.o.,IČO:36170151, Rampová 5, 04001 Košice
15/10/2014 FAD 639/2014 ŠZA-poháre, medaile, diplomy na akciu
ŠZA-poháre, medaile, diplomy na akciu -...
54.94 EUR MAAD - Adamčík Martin,IČO:41452534, Obecná 22, 0 Geča
15/10/2014 FAD p229/2014 MÚ-záloha za elektrinu
MÚ-záloha za elektrinu za 10/2014.
1180 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
14/10/2014 OBJ 8/1400315 Odber rezaných kvetov a kytíc
Objednávame u Vás odber rezaných kvetov a...
300 EUR Átrium zahradníctvo-Kupeček Jaroslav,IČO:11999055, Pasienková 20, 04018 Košice-Krásna
14/10/2014 OBJ 8/1400313 Tlakové hadice
Objednávame si u Vás tlakové hadice 2110 - 3...
150 EUR Hydraflex Slovakia, s.r.o,IČO:36699420, Beladice 620, 95175 Beladice
14/10/2014 ZML Hromadná licenčná zm Hromadná licenčná zmluva
Hromadná licenčná zmluva o použití hud. diel...
0 EUR Slovenský ochranný zväz pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
14/10/2014 ZML Zmluva Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Zmluva o uskutočnení vystúpenia na T-Systems...
200 EUR Ing. Marek Gmuca, 0, 0 0
14/10/2014 FAD 637/2014 Letáky do schránky, vyplatné-úver
Letáky do schránky, vyplatné-úver za 9/2014.
692.07 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
14/10/2014 FAD 636/2014 DC-autobusová preprava
DC-autobusová preprava členov Denného centra...
700 EUR PROMET Trans s.r.o.,IČO:31696651, Južná trieda 48, 04001 Košice
14/10/2014 FAD p227/2014 ŠZA-elektrina
ŠZA-elektrina za 10/2014-záloha.Zmluva...
4000 EUR Energetika-Jumi, s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice
13/10/2014 OBJ 8/1400312 Konica Minolta Bizhub 4050
Objednávame si u Vás kopírovací stroj Konica...
1495.18 EUR Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
13/10/2014 FAD 635/2014 Servisné služby a ON-Site podpora
Servisné služby a ON-Site podpora za 9/2014.
372 EUR Datalan, a.s.,IČO:35810734, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
13/10/2014 FAD 634/2014 MÚ,SRC-voda z povrchového odtoku
MÚ,SRC-voda z povrchového odtoku od 1.7. do...
418.70 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
10/10/2014 OBJ 8/1400311 Deratizácia.
Objednávame u Vás deratizáciu objektov MČ...
834 EUR ASANARATES s.r.o.,IČO:36606693, Park Angelinum 4, 04001 Košice
10/10/2014 FAD p224/2014 Účelové finančné prostriedky
Účelové finančné prostriedky poukázané...
1909 EUR Miestny podnik služieb, s.r.o, IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
10/10/2014 FAD 657/2014 Custom hosting kosicejuh.sk
Custom hosting kosicejuh.sk od 18.10.2014 do...
72.14 EUR Websupport, s.r.o.,IČO:36421928, Staré grunty 12, 84104 Bratislava
10/10/2014 FAD 633/2014 SRC-napojenie plyn.kotla
SRC-napojenie plyn.kotla v objekte SRC,...
EUR HA-GAS s.r.o.,IČO:44284152, Hrašovík 87, 0 Hrašovík
10/10/2014 FAD 632/2014 SRC-montáž plyn.kotla
SRC-montáž plyn.kotla v SRC, Milosrdenstva 4 v...
1000 EUR HA-GAS s.r.o.,IČO:44284152, Hrašovík 87, 0 Hrašovík
10/10/2014 FAD 631/2014 ŠZA-záhradné nožnice
ŠZA-záhradné nožnice STIHL 45 60 cm na T -...
279 EUR Novátor spol.s.r.o.,IČO:36575950, Trolejbusová 2, 04001 Košice
10/10/2014 FAD 630/2014 Predplatné
Predplatné dvojmesačníka -Územna samospráva ...
18 EUR Municipalia,a.s.,IČO:36436160, Hodžova 11, 0100 Žilina
10/10/2014 FAD 629/2014 ZOS-odvoz kuchynskeho odpadu
ZOS-odvoz kuchynskeho odpadu.Zmluva ZPS003/2014.
14.40 EUR Kosit, a.s.,IČO:36205214, Rastislavova 98, 04001 Košice
10/10/2014 FAD 628/2014 Refundácia mzdy
Refundácia mzdy poslanca za účasť na MZ a MR.
107.28 EUR UN L. Pasteura Košice, IČO:00606707, Rastislavova 43, 04001 Košice
10/10/2014 FAD 626/2014 ZOS-telefónne hovory
ZOS-telefónne hovory za 9/2014.
26.36 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
10/10/2014 FAD 625/2014 MÚ-telefónne hovory
MÚ-telefónne hovory za 9/2014.
332.86 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
10/10/2014 FAD 624/2014 SRC,ŠZA-telefónne hovory
SRC,ŠZA-telefónne hovory za 9/2014.
52.28 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
10/10/2014 FAD p226/2014 Zabezpečenie a realizácia podujatí
Zabezpečenie a realizácia podujatí v zmysle...
70 EUR OZ Loďka nádeje,IČO:42328373, Južná trieda 83, 04001 Košice
10/10/2014 FAD p225/2014 Účastnícky poplatok
Účastnícky poplatok za informačný...
12 EUR Združenie miest a obcí Slovenska, IČO:584614, Bezručova 9, 81109 Bratislava
09/10/2014 OBJ 8/1400310 Oprava klimatizácie.
Objednávame u Vás opravu klimatizácie a...
100 EUR COLTBURG, s.r.o.,IČO:36200760, Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice
09/10/2014 FAD 627/2014 Sáčky a vrecia na psie exkrementy
Sáčky a vrecia na psie exkrementy v celkovej...
849 EUR Lumax s.r.o.,IČO:36675148, Železničná 4745, 90 Senec
08/10/2014 FAD 623/2014 VPP-Syntetická farba a riedidlo
VPP-Syntetická farba a riedidlo v celkovej cene...
257.75 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 k
08/10/2014 FAD 622/2014 ŠZA-ročný servis - údržbu kotla
ŠZA-ročný servis - údržbu kotla HOVAL TG 45...
EUR Gasservis-Igor Oravec,IČO:17100046, Strakova 3, 04001 Košice
08/10/2014 FAD p223/2014 Jednorázová dávka
Jednorázová dávka v HN-úhrada poplatku za...
30 EUR Rodičovská rada pri ZŠ sv. Košických mučeníkov,IČO, Čordákova 50, 04001 Košice
08/10/2014 FAD 621/2014 ZOS-preventívna prehliadka
ZOS-preventívna prehliadka u opatrovateľky.
39.16 EUR Ergomed poliklinika, IČO:36751103, Moldavská cesta 21, 04001 Košice
08/10/2014 OBJ 8/1400308 Kontrola komínov
Objednávame u Vás odbornú kontrolu komínov v...
260 EUR Mrázko František - FMHV, KE-Krásna , Kladenská 57, 04018 Košice-Krásna
08/10/2014 OBJ 8/1400307 Vytýčnie sieti - parkovisko Rastislavova
Objednávame si u Vás vytýčenie sieti k...
50 EUR ELTODO OSVETLENIE s.r.o.,IČO:36170151, Rampová 5, 04001 Košice
07/10/2014 FAD 620/2014 Rozšírenie kamerového systému
Rozšírenie kamerového systému na budove MÚ...
1383.60 EUR KAMTEL s.r.o.,IČO:36660990, Kendice 117, 08201 Kendice
07/10/2014 FAD 619/2014 Aspi Internet
Aspi Internet od 1.7 do 30.9.2014.
180 EUR Wolters Kluwer s.r.o, IČO:31348262, Mlynské nivy 48, 82105 Bratislava
07/10/2014 FAD 618/2014 Aktivačná činnosť-Batéria
Aktivačná činnosť-Batéria Bosh (náhrada,...
129.90 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 Trstené pri Hornáde
07/10/2014 OBJ 8/1400304 Poháre, medaile, diplomy na akciu - FUTBALOVÝ TURNAJ
Objednávame si u Vás poháre, medaile, diplomy...
70 EUR MAAD - Adamčík Martin,IČO:41452534, Obecná 22, 04410 Geča
06/10/2014 OBJ 8/1400347 Hosting kosicejuh.sk
Hosting kosicejuh.sk
72.14 EUR Websupport, s.r.o.,IČO:36421928, Staré grunty 12, 84104 Bratislava
06/10/2014 FAD 617/2014 ŠZA-vyúčtovanie elektriny
ŠZA-vyúčtovanie elektriny za 3. štvrťrok...
145.32 EUR Energetika-Jumi, s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice
06/10/2014 FAD 616/2014 SRC-oprava strešnej krytiny
SRC-oprava strešnej krytiny v časti...
2997.89 EUR PEAL TRADE s.r.o.,IČO:43848567, Havlíčkova 27, 04001 Košice
06/10/2014 FAD 615/2014 ŠFRB-kancelársky materiál
ŠFRB-kancelársky materiál podľa priloženého...
EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 0 Trenčín
06/10/2014 FAD 614/2014 MÚ-kancelársky materiál
MÚ-kancelársky materiál pre doplnenie skladu...
596.39 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 0 Trenčín
06/10/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Zmluva o uskutočnení vystúpenia-hudobný...
260 EUR PaedDr. Ján Pavelčák, 0, 0 0
03/10/2014 FAD 600/2014 ZOS-práčka
ZOS-práčka zn. Samsung WF80F5E2U2W/LE....
449 EUR Fast plus, spol. s.r.o.,IČO:35712783, Na pántoch 18, 93106 Bratislava
03/10/2014 FAD 599/2014 SRC,MÚ-pranie prádla
SRC,MÚ-pranie prádla za 9/2014.
45.69 EUR Miestny podnik služieb, s.r.o, IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
03/10/2014 OBJ 8/1400309 Oprava strešnej krytiny na streche v časti budovy Spoločensko- relax. centra
Objednávame si u Vás práce spojené s výmenou...
573.24 EUR PEAL TRADE s.r.o.,IČO:43848567, Havlíčkova 27, 04001 Košice
03/10/2014 FAD 612/2014 ŠZA-správa skateparku
ŠZA-správa skateparku za 9/2014.Zmluva...
EUR O.Z. Ťahanovská skate crew,IČO:42319200, Varšavská 4, 04011 Košice
03/10/2014 FAD 611/2014 Nástenné a stolové kalendáre
Nástenné a stolové kalendáre na rok 2015 s...
38.58 EUR JES SK s.r.o.,IČO:45918732, BULHARSKÁ 5, 04001 Košice
03/10/2014 FAD 610/2014 VPP-odber zemného plynu
VPP-odber zemného plynu od 1.10. do 18.11.2014.
299 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
03/10/2014 FAD 609/2014 ZOS-odber zemného plyn
ZOS-odber zemného plynu od 1.10. do 31.10.2014.
16 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
03/10/2014 FAD 608/2014 Ihrisko Milosrdenstva-odber zemného plynu
Ihrisko Milosrdenstva-odber zemného plynu od...
15 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
03/10/2014 FAD 607/2014 SRC-odber zemného plynu
SRC-odber zemného plynu od 1.10. do 18.11.2014.
50 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
03/10/2014 FAD 606/2014 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu od 1.10. do 31.10.2014.
5 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
03/10/2014 FAD 605/2014 SRC-odber zemného plynu
SRC-odber zemného plynu od 1.10. do 18.11.2014.
766 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
03/10/2014 FAD 604/2014 ŠZA-odber zemného plynu
ŠZA-odber zemného plynu od 1.10. do 18.11.2014.
309 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
03/10/2014 FAD 603/2014 ŠFRB-Oprava kopírovacieho stroja Konica Minolta.
ŠFRB-Oprava kopírovacieho stroja Konica...
43.69 EUR Iveta Sokolová - OPTIMA ,IČO:33634319, Tokajícka 4, 04022 Košice
03/10/2014 FAD 602/2014 Nákup mobilného telefónu
Nákup mobilného telefónu Nokia.
1 EUR Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
03/10/2014 FAD 601/2014 Zapožičanie elektrocentrály
Zapožičanie elektrocentrály v termíne od...
45 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
03/10/2014 OBJ 8/1400303 Kamerový systém.
Objednávame u Vás rozšírenie kamerového...
1383.60 EUR KAMTEL s.r.o.,IČO:36660990, Kendice 117, 08201 Kendice
01/10/2014 FAD 598/2014 Účelový fin. príspevok
Účelový fin. príspevok na zabezp. stravovania...
EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
01/10/2014 FAD 597/2014 Účelový fin. príspevok
Účelový fin. príspevok na zabezp. stravovania...
1165.29 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
01/10/2014 FAD 596/2014 Školenie WordPress
Školenie WordPress dňa 23.9.2014-lektorské...
20 EUR LKC Consulting-Ing. Ľuboš Kudláč,IČO:43390030, MIŠKOVECKÁ 12, 04001 Košice
01/10/2014 FAD 595/2014 MÚ-strážna služba
MÚ-strážna služba za 9/2014.Zmluva...
2066.40 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
01/10/2014 FAD 594/2014 ŠZA-strážna služba
ŠZA-strážna služba za 9/2014.Zmluva...
1015.98 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
01/10/2014 FAD 593/2014 Ihriská- farby a štetce.
Ihriská- farby a štetce. Celková cena je...
348.75 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
01/10/2014 OBJ 8/1400314 Predplatné
Objednávame si dvojmesačník Územná...
18 EUR Municipalia,a.s.,IČO:36436160, Hodžova 11, 01001 Žilina
01/10/2014 OBJ 8/1400302 Batéria Bosh, struna do kosačky
Objednávame si u Vás Batériu Bosh (náhrada,...
129.90 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 Topoľnica
01/10/2014 OBJ 8/1400301 Objednávka kancelárského tovaru
Objednávame u Vás kancelársky materiál pre...
602 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 0 Trenčín
01/10/2014 OBJ 8/1400300 Objednávka kancelárského materiálu
Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa...
55 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 0 Trenčín
01/10/2014 OBJ 8/1400299 Farba - náter oplotenia
Objednáveme si u Vás syntetickú farbu a...
257.75 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
01/10/2014 OBJ 8/1400298 Sáčky a vrecia na exkrementy - dotácia z MMK
Objednávame si u Vás sáčky a vrecia na psie...
849 EUR Lumax s.r.o.,IČO:36675148, Železničná 4745, 90301 Senec
30/09/2014 FAD 592/2014 Počítač s vybavením
Počítač s vybavením na T - Systems Športovo...
1422 EUR MARSANN IT s.r.o.,IČO:43821987, Einsteinova 23, 85101 Bratislava
30/09/2014 FAD 591/2014 Čistiaci a hygienický materiál
Čistiaci a hygienický materiál pre doplnenie...
393.11 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
30/09/2014 DOD 590/2014 ZOS-čistiaci materiál
ZOS-čistiaci materiál pre odd. ZOS podľa...
419.46 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
30/09/2014 OBJ 8/1400293 Nákup práčky
Objednávame si Vás práčku zn. Samsung...
449 EUR Fast plus, spol. s.r.o.,IČO:35712783, Na pántoch 18, 83106 Bratislava
30/09/2014 OBJ 8/1400292 Objednávka tlačív
Objednávame u Vás matričné tlačivá pre...
634 EUR Centrum polygrafických služieb,IČO:42272360, Sklabinská 1, 83106 Bratislava
30/09/2014 OBJ 8/1400291 Kalendáre
Objednávame u vás nástenné a stolové...
38.58 EUR JES SK s.r.o.,IČO:45918732, BULHARSKÁ 2060/5, 04001 Košice
30/09/2014 OBJ 8/1400297 Premiestnenie kontajneroviska Turgenevova ul.
Objednávame si u Vás spevnenie plochy...
1678 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
30/09/2014 OBJ 8/1400296 Vytýčenie sieti - kontajnerovisko Turgenevova ul.
Objednávame si u Vás vytýčenie sieti pre...
50 EUR ELTODO OSVETLENIE s.r.o.,IČO:36170151, Rampová 5, 04001 Košice
30/09/2014 OBJ 8/1400295 Vytýčenie sieti kontajnerovisko Turgenevová
Objednávame si u Vás vytýčenie sieti pre...
80 EUR Východoslovenská distribučná a.s.,IČO:36599361, Mlynská 31, 04001 Košice
30/09/2014 OBJ 8/1400294 Elektrocentrála
Objednávame si u Vás zapožičanie...
15 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
29/09/2014 FAD p208/2014 Zabezpečenie a realizácia podujatí
Zabezpečenie a realizácia podujatí v zmysle...
130 EUR OZ Loďka nádeje,IČO:42328373, Južná trieda 83, 04001 Košice
29/09/2014 FAD 589/2014 Jedálne kupóny
Jedálne kupóny pre zamestnancov MÚ na mesiac...
7260 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
29/09/2014 FAD 588/2014 EuroKasko-havarijné poistenie
EuroKasko-havarijné poistenie mot. vozidla EČV...
250.56 EUR Kooperatíva poisťovňa, a.s.,IČO:00585441, Štefanovičova 4, 81104 Bratislava
29/09/2014 FAD 587/2014 SRC-lab. vyšetrenie bazénovej vody
SRC-lab. vyšetrenie bazénovej vody dňa...
58.60 EUR Region. úrad verejného zdravotníctva, IČO:00606723, Ipeľská 1, 04001 Košice
29/09/2014 FAD 586/2014 Prepieranie pieskovísk v mesiaci
Prepieranie pieskovísk v mesiaci 8 a 9/2014 na...
300 EUR Záhradníctvo JŠK, s.r.o,IČO:36598178, Zombova 43, 04001 Košice
29/09/2014 FAD p209/2014 Zabezpečenie a realizácia podujatí
Zabezpečenie a realizácia podujatí v zmysle...
100 EUR OZ Loďka nádeje,IČO:42328373, Južná trieda 83, 04001 Košice
29/09/2014 ZML Dohoda o ukončení pl Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme č.9/2007/SM
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme...
0 EUR EKOS-Július Kuchár, Ďumbierska 1, 04001 Košice
26/09/2014 FAD 585/2014 Aktivačná činnosť-pracovné montérky pre ÚoZ vykonávajúcich aktivačné práce.
Aktivačná činnosť-pracovné montérky pre...
141 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, Južná trieda 74, 04001 Košice
26/09/2014 FAD 584/2014 Aktivačná činnosť-pracovné bundy (3 ks) a pracovná obuv
Aktivačná činnosť-pracovné bundy (3 ks) a...
251.88 EUR Wintex s.r.o,IČO:31700438, Južná trieda 74, 04001 Košice
26/09/2014 OBJ 8/1400290 Objednávame u Vás čistiaci materiál
Objednávame u Vás čistiaci a hygienický...
400 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
26/09/2014 OBJ 8/1400289 Objednávka čistiacého materiálu
Objednávame u Vás čistiaci materiál pre odd....
420 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
26/09/2014 OBJ 8/1400306 Oprava kopírovacieho stroja
Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho...
43.69 EUR Iveta Sokolová - OPTIMA ,IČO:33634319, Tokajícka 4, 04022 Košice
25/09/2014 FAD 583/2014 Chlebíčky pre MZ
Chlebíčky pre MZ na deň 23.9.2014.Objednávka...
42 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
25/09/2014 FAD 582/2014 ŠFRB-náplň do kopírovacieho stroja.
ŠFRB-náplň do kopírovacieho...
77.21 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04001 Košice
25/09/2014 FAD 581/2014 Náplň do tlačiarne
Náplň do tlačiarne pre doplnenie...
140.90 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Bardejovská 1, 04001 Košice
25/09/2014 FAD 580/2014 PVC doska s potlačou
PVC doska s potlačou-Informačná tabuľa k...
9.60 EUR LVC s.r.o.,IČO:46979689, NIŽNÉ KAPUSTNÍKY 3, 04001 Košice
25/09/2014 FAD 579/2014 Ihrisko Milosrdenstva-vodné, stočné
Ihrisko Milosrdenstva-vodné, stočné od 20.6....
80.35 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
25/09/2014 FAD 578/2014 Príprava občasníka Južan
Príprava občasníka Južan. 3/2014.
175.31 EUR Yudiny vydavateľstvo,IČO:33695679, Lesná 25, 04001 Košice
25/09/2014 FAD 577/2014 Telefónne hovory
Telefónne hovory cez mobily za mesačné...
632.78 EUR Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
25/09/2014 FAD 576/2014 ŠZA-Autorská odmena
ŠZA-Autorská odmena za použitie hud. diel dňa...
120 EUR Slovenský ochranný zväz pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
25/09/2014 OBJ 8/1400288 Pracocvné odevy
Objednávame si u Vás pracovné montérky pre...
142 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
25/09/2014 OBJ 8/1400287 Pracovné odevy a obuv
Objednávame si u Vás pracovné bundy (3 ks) a...
270 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
24/09/2014 OBJ 8/1400285 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
7260 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
24/09/2014 ZML Zmluva Zmluva o zabezpečení a realizácii podujatia ,,Rozlúčka s letom,,
Poskytovateľ sa zaväzuje technicky a...
100 EUR OZ Loďka nádeje, Južná trieda 83, 04001 Košice
23/09/2014 OBJ 8/1400284 Pomôcka pre deti na korčuľovanie
Objednávame si u Vás pomôcku pre deti na...
1595.52 EUR Chladenie a klimatizácia, s.r.o.,IČO:35876166, Martinčekova 5, 82109 Bratislava
23/09/2014 OBJ 8/1400283 Náhradné diely na rolbu
Objednávame si u Vás náhradné diely na rolbu...
430 EUR AUTOGABRIELLA MALOTRAKTORY s.r.o.,IČO:36564532, Hronská 8, 93401 Levice
23/09/2014 OBJ 8/1400282 Ročný servis - údržba kotla
Objednávame si u Vás ročný servis - údržbu...
208.68 EUR Gasservis-Igor Oravec,IČO:17100046, Strakova 3, 04001 Košice
23/09/2014 OBJ 8/1400281 Záhradné nožnice
Objednávame si u Vás záhradné nožnice STIHL...
279 EUR Novátor spol.s.r.o.,IČO:36575950, Trolejbusová 2, 04001 Košice
23/09/2014 OBJ 8/1400280 Príprava kotla
Objednávame si u Vás prípravu kotla na...
150 EUR HA-GAS s.r.o.,IČO:44284152, Hrašovík 87, 04442 Hrašovík
23/09/2014 OBJ 8/1400279 Farby a štetce
Objednávame si u Vás farby a štetce. Celková...
371.15 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
23/09/2014 OBJ 8/1400278 Autobusová preprava
Objednávame u Vás autobusovú prepravu členov...
700 EUR PROMET Trans s.r.o.,IČO:31696651, Južná trieda 48, 04001 Košice
23/09/2014 FAD 575/2014 Služby BTS (BOZP, PO).
Služby BTS (BOZP, PO).zmluva č. ZPS016/2013
140 EUR Safety Management, s.r.o,IČO:46747397, Kostolianska cesta 131, 04001 Košice
23/09/2014 FAD 574/2014 Tlač občasníka Južan.
Tlač občasníka Južan.
396 EUR FLM Košice, s.r.o.,IČO:45890684, Idanská 5, 04001 Košice
23/09/2014 FAD 573/2014 Vytýčenie sieti
Vytýčenie sieti pre trhovisko - Južná trieda...
79.20 EUR Antik Telecom, s.r.o,IČO:36191400, Čárskeho 10, 04001 Košice
23/09/2014 FAD 572/2014 ŠZA-vodné,stočné
ŠZA-skate park, dielne-vodné, stočné, voda z...
628.04 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
23/09/2014 FAD 571/2014 SRC,MÚ-vodné a stočné
SRC,MÚ-vodné a stočné od 19.6.2014 do...
1723.80 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
23/09/2014 FAD 570/2014 ZOS-oprava práčky z. Elektrolux a žehliča.
ZOS-oprava práčky z. Elektrolux a...
314.60 EUR FLIG Ladislav-Opravy el. zariadení,IČO:43122906, Tokajícka 4, 04022 Košice
23/09/2014 FAD 569/2014 Ukážky prvej pomoci
ŠZA-Objednávame si u Vás posádku RZP +...
70 EUR Záchranná služba Košice,IČO:00606731, Rastislavova 43, 04001 Košice
23/09/2014 FAD p207/2014 Účastnícky poplatok
Účastnícky poplatok za účasť na na...
32 EUR Ekona SK,IČO:46745564, Madridská 2, 04013 Košice
22/09/2014 OBJ 8/1400277 Objednávka náplne do tlačiarne
Objednávame u Vás náplň do tlačiarne pre...
140.9 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
22/09/2014 OBJ 8/1400276 Objednávka náplne do kopírovacieho stroja pre ŠFRB
Objednávame u Vás náplň do kopírovacieho...
77.20 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
22/09/2014 FAD 568/2014 KSC Južan-autorská odmena
KSC Južan-autorská odmena za licenciu na...
96 EUR Slovenský ochranný zväz pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
22/09/2014 FAD 567/2014 SRC-autorská odmena
SRC-autorská odmena za licenciu na verejné...
288 EUR Slovenský ochranný zväz pre práva k hud. dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava
22/09/2014 FAD 566/2014 ŠZA-ukážky skateboardingu
ŠZA-ukážky skateboardingu dňa 20.09.2014 v...
50 EUR O.Z. Ťahanovská skate crew,IČO:42319200, Varšavská 4, 04001 Košice
22/09/2014 FAD 565/2014 ŠZA-základný balík
ŠZA-základný balík za 10/2014.
9.60 EUR Digi Slovakia, s.r.o,IČO:35701722, Rontgenova 26, 85101 Bratislava
22/09/2014 FAD 564/2014 Oprava a údržba šatní a sociálnych zariadení v budove KVT
Oprava a údržba šatní a sociálnych...
5870.28 EUR Pedastav,s.r.o,IČO:44883510, Plzeňská 107, 04011 Košice
22/09/2014 OBJ 8/1400305 Školenie WordPress
Objednávam si u Vás školenie vo WordPresse...
20 EUR LKC Consulting-Ing. Ľuboš Kudláč,IČO:43390030, MIŠKOVECKÁ 12, 04001 Košice
22/09/2014 OBJ 8/1400274 Nájazdová plošina
Objednávame u Vás výrobu a montáž...
400 EUR Štefan Kubacka - K.U.B.A.C.K.A.,IČO:14300028, Komenského 58, 04 Košice
22/09/2014 ZML Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci
Predmetom tejto zmluvy je dohoda o vzájomnej...
0 EUR Základná umelecká škola , Jantárová 6, 04001 Košice
19/09/2014 FAD 562/2014 Dobudovanie detského ihriska \\\"LIENKA\\\" na Šoltésovej ulici v Košiciach.
Dobudovanie detského ihriska \\\"LIENKA\\\" na...
34999.20 EUR Biatec-Roman Geret,IČO:40404676, Budovateľská 63, 08001 Prešov
19/09/2014 FAD p206/2014 Účastnícky poplatok
Účastnícky poplatok za účasť na odbornej...
107 EUR Združenie obcí reg. vzdel. centrum Martin,IČO:3193, Vajanského námestie 1, 03601 Martin
19/09/2014 ZML Kúpna zmluva Kúpna zmluva
Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod...
10 EUR Východoslovenská energetika Holding a.s., Mlynská 31, 04291 Košice
19/09/2014 OBJ 8/1400273 Oprava tlačiarne
Objednávame si u Vás opravu tlačiarne OKI na...
30 EUR Miroslav Sokol - OPTIMAX,IČO:14394979, Tokajícka 4, 04022 Košice
19/09/2014 OBJ 8/1400272 Počítač
Objednávame si u Vás počítač s vybavením na...
1422 EUR MARSANN IT s.r.o.,IČO:43821987, Einsteinova 23, 85101 Bratislava
19/09/2014 OBJ 8/1400286 Informačné tabule
Objednávame si u Vás informačné tabule 2 ks...
19.20 EUR LVC s.r.o.,IČO:46979689, NIŽNÉ KAPUSTNÍKY 3, 04001 Košice
18/09/2014 OBJ 8/1400275 Oprava práčky a žehliča
Objednávame si u Vás opravu práčky z....
314.60 EUR FLIG Ladislav-Opravy el. zariadení,IČO:43122906, Tokajícka 14, 04022 Košice
18/09/2014 ZML Zmluva o dielo č. 04 Zmluva o dielo č. 04/2014/D
Predmetom tejto zmluvy je spracovanie návrhu...
8800.92 EUR Strojtas, s.r.o., Letná 40, 04001 Košice
18/09/2014 OBJ 8/1400271 Herné zariadenia
Objednávame si u Vás dodávku a montáž...
2000 EUR PLAYSYSTEM s.r.o.,IČO:36601411, L. Novomeského 1, 04001 Košice
17/09/2014 OBJ 8/1400270 Oprava strešnej krytiny v SRC
Objednávame si u Vás opravu strešnej krytiny v...
2424.65 EUR PEAL TRADE s.r.o.,IČO:43848567, Havlíčkova 27, 04001 Košice
17/09/2014 OBJ 8/1400269 Objednávka občerstvenia
Objednávame u Vás chlebíčky pre MZ na deň...
42 EUR PENET s.r.o.,IČO:31659896, Komenského 52, 04001 Košice
17/09/2014 FAD 559/2014 AB(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv
AB(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv za 8/2014.
92.86 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
17/09/2014 FAD 558/2014 KVT(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv
KVT(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv za 8/2014.
41.28 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
17/09/2014 FAD 557/2014 AB Smetanova 4-vyúčtovanie tepla a túv
AB Smetanova 4-vyúčtovanie tepla a túv za...
46.92 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
17/09/2014 ZML Zmluva o dielo č. 03 Zmluva o dielo č. 03/2014/D
Predmetom plnenia tejto zmluvy je rekonštrukcia...
19000 EUR Astrium, s.r.o, Orechová 9, 92701 Šaľa
17/09/2014 ZML Zmluva o dielo č. 02 Zmluva o dielo č 02/2014/D
Predmetom plnenia tejto zmluvy je rekonštrukcia...
19000 EUR Astrium, s.r.o, Orechová 9, 92701 Šaľa
16/09/2014 FAD 556/2014 AB(VŠA)-studená voda
AB(VŠA)-studená voda za 8/2014.
EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/09/2014 FAD 555/2014 Dodávku a montáž klimatizácie do obradnej siene v KSC - Južan
Dodávku a montáž klimatizácie do obradnej...
3602.40 EUR Klivent, s.r.o,IČO:45259046, Slanec 387, 04417 Slanec
16/09/2014 FAD 554/2014 Výplatné - úver
Výplatné - úver za 8/2014. Zmluva č....
583.60 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
16/09/2014 FAD p205/2014 MÚ-záloha za elektrinu
MÚ-záloha za elektrinu za 9/2014.
EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
12/09/2014 OBJ 8/1400268 Oprava stola v obradnej sieni v KSC - Južan.
Objednávame u Vás opravu stola v obradnej...
35 EUR PILIP ŠTEFAN,IČO:14308096, Húskova 5, 04023 Košice
12/09/2014 OBJ 8/1400267 Pracovné odevy.
Objednávame u Vás pracovné odevy pre MÚ:...
50 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
12/09/2014 FAD 553/2014 ZOS-strava pre klientov
ZOS-strava pre klientov za 8/2014.Zmluva č....
2246.60 EUR Stredisko soc. pomoci mesta Košice, IČO:00696871, Garbiarska 4, 04001 Košice
11/09/2014 FAD 552/2014 Pracovné rukavice a ochranné rúška
Pracovné rukavice a ochranné rúška v celkovej...
37.92 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
11/09/2014 FAD 551/2014 Aktivačná činnosť-farby a štetce
Aktivačná činnosť-farby a štetce v celkovej...
241.20 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
11/09/2014 FAD 550/2014 VPP-Ochranné pracovné rukavice
VPP-Ochranné pracovné rukavice v celkovej cene...
29 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
11/09/2014 FAD 549/2014 Aktivačná činnosť-Farby a odpadové vrecia
Aktivačná činnosť-Farby a odpadové vrecia v...
72.95 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
11/09/2014 FAD 548/2014 Servisné služby, ON-Site podpora
Servisné služby, ON-Site podpora za 8/2014.
372 EUR Datalan, a.s.,IČO:35810734, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
11/09/2014 FAD 547/2014 Nákup mobilného telefónu.
Nákup mobilného telefónu.
4.50 EUR Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
11/09/2014 FAD 546/2014 ŠZA-vysielanie reklamy v Rádiu Košice
ŠZA-vysielanie reklamy v Rádiu Košice za...
1200 EUR Mark Media, s.r.o,IČO:36591491, Mäsiarska 63, 04001 Košice
11/09/2014 FAD 545/2014 ZOS-odvoz kuchynského odpadu.
ZOS-odvoz kuchynského odpadu. Zmluva č....
14.40 EUR Kosit, a.s.,IČO:36205214, Rastislavova 98, 04001 Košice
11/09/2014 FAD 544/2014 ZOS-telefónne hovory na pevné linky
ZOS-telefónne hovory na pevné linky za 8/2014.
22.98 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
11/09/2014 FAD 543/2014 ŠZA-realizácia podujatia
ŠZA-realizácia podujatia na deň 07.06.2014 -...
129.60 EUR Tramtária Slovensko, s.r.o,IČO:47049189, Nešporova 24, 04011 Košice
11/09/2014 FAD 542/2014 ŠZA-realizácia podujatia
ŠZA-realizácia podujatia na deň 14.06.2014 pre...
144 EUR Tramtária Slovensko, s.r.o,IČO:47049189, Nešporova 24, 04011 Košice
10/09/2014 OBJ 8/1400266 Ochranné rukavice a rúška - akcia Turgenevová
Objednávame si u Vás pracovné rukavice a...
38 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
10/09/2014 OBJ 8/1400265 Pracovné rukavice pre aktivačných pracovníkov
Objednávame si u Vás ochranné pracovné...
29 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
10/09/2014 OBJ 8/1400264 Farby UzO dohoda č. 100/§52/2014/SR/KE
Objednávame si u Vás farby a odpadové vrecia v...
72.95 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
10/09/2014 OBJ 8/1400263 Farby pre UzO a AČ dhoda č. 99/§52/2014/SR/KE
Objednávame si u Vás farby a štetce v celkovej...
241.20 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
10/09/2014 FAD 541/2014 ŠZA-hygienické potreby
ŠZA-hygienické potreby na dopravnú výchovu T...
68.75 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
10/09/2014 DOD Dodatok č.1 Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení a...
0 EUR OZ Loďka nádeje, Južná trieda 83, 04001 Košice
09/09/2014 FAD 519/2014 ŠZA-grafický návrh a realizáciu informačných materiálov
ŠZA-grafický návrh a realizáciu...
508.50 EUR JES Košice,s.r.o,IČO:46455523, BULHARSKÁ 5, 04001 Košice
09/09/2014 FAD 540/2014 MÚ-telefónne hovory
MÚ-telefónne hovory za 8/2014.
312.90 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
09/09/2014 FAD 539/2014 SRC,ŠZA-telefónne hovory
SRC,ŠZA-telefónne hovory za 8/2014.
43.51 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
09/09/2014 FAD 538/2014 ZOS-maliarske farby + príslušenstvo.
ZOS-maliarske farby + príslušenstvo....
396.81 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
09/09/2014 OBJ 8/1400262 Hygienické potreby
Objednávame si u Vás hygienické potreby na ...
68.75 EUR D a D Dzurňák ,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
09/09/2014 FAD p196/2014 ŠZA-za fotografické práce
ŠZA-za fotografické práce dňa 29.8.2014 na...
180 EUR Janušková Veronika, 0, 0 0
08/09/2014 OBJ 8/1400261 Ukážky skateboardingu
Objednávame si u Vás ukážky skateboardingu...
50 EUR Občianské združenie-Ťahanovská skate crew ,IČO:423, Varšavská 4, 04013 Košice
08/09/2014 ZML Zmluva Zmluva o zabezpečení a realizácii podujatia
Na základe tejto zmluvy sa poskytovateľ...
200 EUR OZ Loďka nádeje, Južná trieda 83, 04001 Košice
05/09/2014 FAD 537/2014 Kvety na akciu-Jubilanti.
Kvety na akciu-Jubilanti.
43 EUR Lucia Hoborová-Kvetinárstvo,IČO:46004149, Južná trieda 31, 04001 Košice
05/09/2014 FAD 530/2014 ŠZA- vystúpenie pre deti
ŠZA- vystúpenie pre deti na deň 29.08.2014 v...
200 EUR Hreha Ľubomír, IČO:33903590, Magurská 2, 04001 Košice
05/09/2014 FAD p195/2014 ŠZA-dodávka a distribúcia elektriny
ŠZA-dodávka a distribúcia elektriny za...
1100 EUR Energetika-Jumi, s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice
04/09/2014 FAD p194/2014 Účastnícky poplatok za školenie
Účastnícky poplatok za školenie-Hlásenie...
33 EUR Region. vzdelávacie centrum, IČO:31268650, Hlavná 68, 04001 Košice
04/09/2014 OBJ 8/1400260 Obsluha maskota
Objednávame si u Vás obsluhu maskota na akciu...
30 EUR Tramtaria Slovensko s.r.o.,IČO:47049189, Nešporova 24, 04011 Košice
04/09/2014 OBJ 8/1400259 Nákup maliarskych farieb.
Objednávame si u Vás maliarske farby +...
396.81 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
04/09/2014 FAD 536/2014 ŠZA-odber zemného plynu
ŠZA-odber zemného plynu za 9/2014.
309 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/09/2014 FAD 535/2014 SRC-BYT-odber zemného plynu
SRC-BYT-odber zemného plynu za 9/2014.
50 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/09/2014 FAD 534/2014 SRC-odber zemného plynu
SRC-odber zemného plynu za 9/2014.
247 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/09/2014 FAD 533/2014 VPP-odber zemného plynu
VPP-odber zemného plynu za 9/2014.
98 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/09/2014 FAD 532/2014 ZOS-odber zemného plynu za
ZOS-odber zemného plynu za 9/2014.
5 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/09/2014 FAD 531/2014 Ihrisko-Milorsdenstva-odber zemného plynu
Ihrisko-Milorsdenstva-odber zemného plynu za...
5 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/09/2014 FAD 529/2014 Aktiv. činnosť-vretenová kosačka
Aktiv. činnosť-vretenová kosačka AL - KO...
99.80 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 Trstené pri Hornáde
03/09/2014 FAD 523/2014 Vytýčenie sieti pre Trhovisko - Južná trieda
Vytýčenie sieti pre Trhovisko - Južná trieda...
63.46 EUR Východosl. vodárenská spoločnosť,a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
03/09/2014 FAD 521/2014 ŠZA-správa skateparku
ŠZA-správa skateparku za 8/2014. Zmluva č....
171.35 EUR O.Z. Ťahanovská skate crew,IČO:42319200, Varšavská 4, 04001 Košice
03/09/2014 FAD 520/2014 ŠZA-program - vystúpenie sokoliarov
ŠZA-program - vystúpenie sokoliarov v dĺžke...
150 EUR Kukurugya Slavomír-Horus,IČO:33594023, Imatra 3, 96001 Zvolen
03/09/2014 OBJ 8/1400258 Vretenová kosačka
Objednávame si u Vás vretenovú kosačku AL -...
99.80 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:, Tichá 58, 04411 Trstené pri Hornáde
03/09/2014 FAD 528/2014 SRC-pranie prádla
SRC-pranie prádla za 8/2014.
24.14 EUR Miestny podnik služieb, s.r.o, IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
03/09/2014 FAD 527/2014 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu za 9/2014.
16 EUR SPP, a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
03/09/2014 FAD 525/2014 Autobusová preprava pre seniorov Denného centra
Autobusová preprava pre seniorov Denného centra...
900 EUR PROMET Trans s.r.o.,IČO:31696651, Južná trieda 48, 04001 Košice
03/09/2014 FAD 524/2014 Oprava ovládacieho panelu na kopírovacom stroji.
Oprava ovládacieho panelu na kopírovacom...
104.40 EUR Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Galvaniho 17, 85101 Bratislava
02/09/2014 FAD 517/2014 Výmena fotoválca, štartéra a stierky na kopírke Konika Minolta 421.
Výmena fotoválca, štartéra a stierky na...
500.54 EUR Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
02/09/2014 FAD 516/2014 .-Finančný príspevok vo výške 0,10 eur-Uznesenie MZ.
Účelový fin. príspevok na zabezp .stravovania...
260.70 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
02/09/2014 FAD 515/2014 Účelový fin. príspevok na obedy pre dôchodcov
Účelový fin. príspevok na obedy pre...
1224.40 EUR PENET, s.r.o,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
02/09/2014 FAD 514/2014 MÚ-strážna služba
MÚ-strážna služba za 8/2014. Zmluva...
2135.28 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
02/09/2014 FAD 513/2014 ŠZA-strážna služba
ŠZA-strážna služba za 8/2014.
1015.98 EUR SBS Aries, IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
02/09/2014 FAD 512/2014 ŠZA-modelovanie balónov na akciu DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
ŠZA-modelovanie balónov na akciu DEŇ...
103 EUR Remeta Marek,IČO:43654592, Mestisko 92, 09041 Mestisko
02/09/2014 FAD 511/2014 ŠZA-darčekové poukážky
ŠZA-darčekové poukážky pre víťazov KŠL...
530 EUR RM Košice, s.r.o, IČO:36741132, Turgenevova 9, 04001 Košice
28/08/2014 ZML Zmluva č.0596/2014 Zmluva č. 0596/2014
Zmluva č. 0596/2014 o poskytnutí dotácie zo...
5440 EUR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR., Stromová 1, 81330 Bratislava
28/08/2014 FAD 510/2014 ŠZA-elektrické štvorkolky
ŠZA-elektrické štvorkolky QUAD SUPER E-POWER...
1060 EUR Beneo, s.r.o.,IČO:45414742, Topoľnica 292, 92592 Topoľnica
28/08/2014 FAD 509/2014 ŠZA- náhradné diely na autíčka
ŠZA- náhradné diely na autíčka PROFI QUAD...
130 EUR Beneo, s.r.o.,IČO:45414742, Topoľnica 292, 92592 Topoľnica
28/08/2014 FAD 508/2014 ŠZA-zadné pneumatiky na autíčka
ŠZA-zadné pneumatiky na autíčka QUAD SUPER...
30 EUR Beneo, s.r.o.,IČO:45414742, Topoľnica 292, 92592 Topoľnica
28/08/2014 OBJ 8/1400257 Montážna plošina
Objednávame si u Vás montážnu plošinu ZED 19...
50 EUR MATYAŠ ĽUDOVÍT , Liesková 2, 04001 Košice
28/08/2014 OBJ 8/1400256 Rekondičný pobyt
Objednávame u Vás rekondičný pobyt na...
0 EUR BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.,IČO:36168301, Bardejovské Kúpele , 08631 Bardejov
28/08/2014 FAD p188/2014 Účelové finančné prostriedky
Účelové finančné prostriedky poukázané...
3863 EUR Miestny podnik služieb, s.r.o, IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
28/08/2014 ZML Zmluva o nájme Zmluva o nájme
Predmetom nájmu sú nebytové priestory v...
8/hod. EUR Škola tanca a baletu, Srbská 12, 04001 Košice
28/08/2014 ZML Zmluva o nájme Zmluva o nájme
Predmetom nájmu sú nebytové priestory v...
8/hod. EUR Detské tanečné štúdio MYŠIČKY, Fábryho 13, 04001 Košice
28/08/2014 ZML Zmluva Zmluva o vytvorení fotografického diela a udelení licencie na jeho použitie
Predmetom zmluvy je záväzok autorky vytvoriť...
180 EUR Janušková Veronika, 0, 0 0
28/08/2014 ZML Hromadná licenčná zm Hromadná licenčná zmluva
Hromadná licenčná zmluva o použití...
0 EUR SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2
27/08/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie...
25 EUR Lukáš Janošik, 0, 0 0
27/08/2014 FAD 507/2014 ŠZA-výroba a montáž posuvných dverí
ŠZA-výroba a montáž posuvných dverí -...
185 EUR Michalčík Rastislav, IČO:43808476, kpt. Jaroša 10, 04022 Košice
27/08/2014 FAD 505/2014 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
6600 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
27/08/2014 ZML Zmluva Zmluva o poskytovaní stravovania pre klientov ZOS
Predmetom zmluvy je poskytovanie a dovoz...
5.92 EUR Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4, 04001 Košice
27/08/2014 OBJ 8/1400254 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
6600 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
27/08/2014 ZML Nájomná zmluva č. 03 Nájomná zmluva č. 03/2014/SM
Prenajímateľ touto zmluvou prenecháva a...
116.04/mes. EUR SK stav Slovakia s.r.o., Ostravská 20, 04001 Košice
26/08/2014 FAD 504/2014 Náplne do tlačiarní pre odd. matrík.
Náplne do tlačiarní pre odd. matrík. Zmluva...
252 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
26/08/2014 FAD 503/2014 Náplne do tlačiarní na doplnenie skladu
Náplne do tlačiarní na doplnenie skladu....
295.5 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 851 Bratislava
26/08/2014 FAD 502/2014 Telefónne hovory
Telefónne hovory cez mobily,fakturačné obdobie...
696.17 EUR Orange Slovensko, a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
25/08/2014 FAD 496/2014 SRC-laborat.skúšky bazénovej vody zo dňa 4.8.2014.
SRC-laborat.skúšky bazénovej vody zo dňa...
58.60 EUR region. úrad verejného zdravotníctva, IČO:00606723, Ipeľská 1, 04011 Košice
25/08/2014 FAD 495/2014 Aktivačná činnosť- krovinorez
Aktivačná činnosť- krovinorez v celkovej cene...
480 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 Košice
25/08/2014 FAD 494/2014 Aktiv. činnosť-motorová píla
Aktiv. činnosť-motorová píla v celkovej cene...
269 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 Trstené pri Hornáde
25/08/2014 FAD 506/2014 Vytýčenie sieti pre trhovisko - Južná trieda
Vytýčenie sieti pre trhovisko - Južná trieda...
59.65 EUR Východoslovenská distribučná, a.s.IČO:36599361, Mlynská 31, 04001 Košice
25/08/2014 FAD 500/2014 ZOS-strava pre klientov
ZOS-strava pre klientov za 7/2014.Zmluva č....
2180.80 EUR Stredisko soc. pomoci mesta Košice, IČO:00696871, Garbiarska 4, 04001 Košice
25/08/2014 FAD 499/2014 ŠZA- poháre, medaile a diplomy pre víťazov
ŠZA- poháre, medaile a diplomy pre víťazov v...
319.92 EUR MAAD-Adamčík Martin, IČO:41452534, Obecná 22, 04410 Geča
25/08/2014 OBJ 8/1400253 Darčekové poukážky
Objednávame si u Vás darčekové poukážky pre...
530 EUR RM Košice s.r.o.,IČO:36741132, TURGENEVOVA 9/9, 04001 Košice
22/08/2014 OBJ 8/1400252 UoZ dohoda č. 100/§52/2014/SR/KE
Objednávame si u Vás motorovú pílu v celkovej...
269 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 Trstené pri Hornáde
22/08/2014 OBJ 8/1400251 UoZ dohoda č. 99/§52/2014/SR/KE
Objednávame si u Vás krovinorez v celkovej cene...
480 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 Trstené pri Hornáde
21/08/2014 FAD 497/2014 Zameranie lokality Južná trieda
Výškopisné a polohopisné zameranie lokality...
250 EUR Geodézia Košice, s.r.o,IČO:46956948, Barčianska 68, 04017 Košice
21/08/2014 FAD 493/2014 Aktiv. činnosť-pracovné odevy a obuv
Aktiv. činnosť-pracovné odevy a obuv v...
134.33 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
21/08/2014 FAD 492/2014 VPP-Prehliadka, oprava a servis
VPP-Prehliadka, oprava a servis pred TK a EK na...
396.45 EUR Pásztor Milan-Prima auto, IČO:17179831, Krivá 9, 04001 Košice
21/08/2014 FAD 491/2014 Aktiv. činnosť-Náhradná hlavica do strunovej kosačky.
Aktiv. činnosť-Náhradná hlavica do strunovej...
13 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 Trstené pri Hornáde
21/08/2014 FAD 498/2014 ŠZA-elektronické hodiny
ŠZA-elektronické hodiny - obojstranné, na...
1080 EUR LGR elektronic, s.r.o,IČO:36322989, Lúčna 33, 97101 Prievidza
20/08/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie...
100 EUR Ing. Ján Kmec, 0, 0 0
20/08/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Zmluva o uskutočnení vystúpenia
Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie...
300 EUR Richard Herrgott, 0, 0 0
20/08/2014 OBJ 8/1400248 Pracovná obuv a odevy pre UoZ dohoda č. 100/§52/2014/SR/KE
Objednávame si u Vás pracovné odevy a obuv v...
134.36 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
20/08/2014 OBJ 8/1400247 Vysokotlaková hadica
Objednávame si u Vás na T - Systems Športovo -...
78 EUR IMTEC s.r.o.,IČO:46765719, Kadnárova 19, 83152 Bratislava
20/08/2014 OBJ 8/1400246 DOD 2014
Objednávame si u Vás modelovanie balónov na...
103 EUR Remeta Marek,IČO:43654592, Mestisko 92, 09041 Mestisko
20/08/2014 OBJ 8/1400250 Náhradná hlavica do strunovej kosačky
Objednávame si u Vás náhradnú hlavicu do...
13 EUR PREPONA, spol. s r.o.,IČO:31708340, Tichá 58, 04411 Trstené pri Hornáde
20/08/2014 OBJ 8/1400249 Grafický návrh a realizácia informačných materiálov
Objednávame si u Vás grafický návrh a...
1000 EUR JES Košice, s.r.o.,IČO:46455523, BULHARSKÁ 2060/5, 04001 Košice
19/08/2014 FAD 487/2014 Propagačné maľovánky pre deti
Propagačné maľovánky pre deti-kultúra....
220 EUR Ing. Ľubomír Kaščák, IČO:40034801, Dénešova 55, 04001 Košice
18/08/2014 FAD 486/2014 AB(VŠA)-studená voda
AB(VŠA)-studená voda za 7/2014.
26.52 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
18/08/2014 FAD 484/2014 ZOS-odvoz kuchynského odpadu.
ZOS-odvoz kuchynského odpadu za 7/2014.
14.40 EUR Kosit, a.s.,IČO:36205214, Rastislavova 98, 04001 Košice
18/08/2014 FAD 483/2014 ŠZA-výroba a dodávka plyšovej vranky
ŠZA-výroba a dodávka plyšovej vranky podľa...
2134.8 EUR M Promotion, s.r.o,IČO:45913561, Pribišova 39, 84105 Bratislava
18/08/2014 OBJ 8/1400245 Oprava kopírovacieho stroja 421
Na základe Vašej ponuky si objednávame u Vás...
502.49 EUR Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Černyševského 10, 85101 Bratislava
15/08/2014 FAD 478/2014 PC
Na základe Vašej ponuky si u Vás objednávame...
6340 EUR All Solution, s.r.o, IČO:46865837, kpt. Jaroša 11, 04022 Košice
15/08/2014 FAD p183/2014 MÚ-elektrina záloha
MÚ-elektrina záloha za 8/2014.
1240 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
15/08/2014 FAD p182/2014 Jednorazové úrazové poistenie
Jednorazové úrazové poistenie UoZ počas...
66.40 EUR Komunálna poisťovňa, a.s.,IČO:31595545, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
15/08/2014 FAD 485/2014 ŠZA-zahradzovacie stĺpiky plastové
ŠZA-zahradzovacie stĺpiky plastové -...
249.60 EUR B2B Partner, s.r.o.m,IČO:44413467, Šulekova 2, 0 Bratislava
15/08/2014 FAD 482/2014 Farby, náhradné valčeky na maľovanie a odpadové vrecia
Aktivačná činnosť-Farby, náhradné valčeky ...
90.05 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
15/08/2014 OBJ 8/1400255 Oprava panela C35
Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja...
104.40 EUR Konica Minolta Slovakia s.r.o.,IČO:31338551, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
15/08/2014 ZML Zmluva o dielo č. 01 Zmluva o dielo č. 01/2014
Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej...
3000 EUR Ing. arch. Pavel Simko, autorizovaný architekt SK, Člnková 13, 04001 Košice
15/08/2014 OBJ 8/1400243 Objednávka tonerov
Objednávame u Vás náplne do tlačiarní na...
295.50 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
15/08/2014 OBJ 8/1400242 Objednávka tonerov
Objednávame u Vás náplne do tlačiarní pre...
252 EUR AutoCont SK a.s ,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
15/08/2014 OBJ 8/1400241 Párty stan
Objednávame si u Vás párty stan 6,8x5m v 3,3 m...
549 EUR HORNBACH Baumarkt s.r.o.,IČO:35838949, Galvaniho 9, 82104 Bratislava
15/08/2014 FAD 481/2014 ŠZA-vonkajší odpadkový kôš s popolníkom
ŠZA-vonkajší odpadkový kôš s popolníkom,...
158.40 EUR B2B Partner, s.r.o.m,IČO:44413467, Šulekova 2, 0 Bratislava
15/08/2014 FAD 480/2014 ŠZA-párty stan
ŠZA-párty stan 6,8x5m v 3,3 m v celkovej...
549 EUR Hornbach Baumarkt s.r.o, IČO:35838949, Galvaniho 9, 82104 Bratislava
15/08/2014 FAD 479/2014 Poistenie služobných motorových vozidiel.
Poistenie služobných motorových vozidiel.
285.57 EUR mesto Košice, IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04001 Košice
14/08/2014 FAD 477/2014 Aktiv. činnosť-pracovná obuv v celkovej cene s DPH.
Aktiv. činnosť-pracovná obuv v celkovej cene s...
48.29 EUR Wintex s.r.o,IČO:31700438, Južná trieda 74, 04001 Košice
14/08/2014 FAD 476/2014 DC-preprava seniorov autobusom
DC-preprava seniorov autobusom na trase Košice...
245 EUR JK Tour spol. s r.o.,IČO:46079238, Na Ortášoch 22, 04413 Valaliky
14/08/2014 FAD 475/2014 AB(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv
AB(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv za 7/2014.
43.84 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
14/08/2014 FAD 473/2014 MÚ Smetanova 4-vyúčtovanie tepla
MÚ Smetanova 4-vyúčtovanie tepla a túv za...
57.70 EUR Tepelné hospodárstvo, s.r.o.,IČO.31679692, Komenského 7, 04001 Košice
14/08/2014 OBJ 8/1400239 Trofej pre KŠL 2014
Objednávame si u Vás poháre, medaile a diplomy...
350 EUR MAAD - Adamčík Martin,IČO:41452534, Obecná 22, 04410 Geča
13/08/2014 OBJ 8/1400238 Farby pre UzO a AČ dhoda č. 99/§52/2014/SR/KE
Objednávame si u Vás Farby, náhradné valčeky...
90.05 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
13/08/2014 OBJ 8/1400237 Odpadkový kôš
Objednávame si u Vás vonkajší odpadkový...
158.40 EUR B2B Partner, s.r.o,IČO:44413467, Šulekova 2, 0 Bratislava
13/08/2014 FAD 470/2014 Poštovné -úver-UNS
Poštovné -úver-UNS za 7/2014.Zmluva č....
481.30 EUR Slovenská pošta,a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
13/08/2014 FAD 472/2014 SRC,MÚ-pranie prádla
SRC,MÚ-pranie prádla za 7/2014.
45.21 EUR Miestny podnik služieb, s.r.o, IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
13/08/2014 FAD 471/2014 Odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia
Odborná prehliadka a skúška elektrického...
2812.32 EUR Kamel-kandaôík Miluláš,IČO:30679061, Bystrická 43, Košice-Per 04011
12/08/2014 FAD 469/2014 ŠZA-3 sady vysielačiek
ŠZA-3 sady vysielačiek Topcom Twintalker 9500 ....
179.47 EUR Alza. cz, a.s.,IČO:27082440, Jateční 33, 17000 Praha 7
12/08/2014 FAD 468/2014 SRC-labor. skúšky bazénovej vody
SRC-labor. skúšky bazénovej vody zo dňa...
73.60 EUR region. úrad verejného zdravotníctva, IČO:00606723, Ipeľská 1, 04011 Košice
12/08/2014 FAD 467/2014 MÚ-vyúčtovanie elektriny
MÚ-vyúčtovanie elektriny za 7/2014.
157.50 EUR Východoslovenská energetika, a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
12/08/2014 FAD 466/2014 SRC, ŠZA-telefónne hovory, pevné linky
SRC, ŠZA-telefónne hovory, pevné linky za...
51.31 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
12/08/2014 FAD 465/2014 ZOS-telefónne hovory, pevné linky
ZOS-telefónne hovory, pevné linky za 7/2014.
20.78 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
12/08/2014 FAD 464/2014 MÚ-telefónne hovory, pevné linky
MÚ-telefónne hovory, pevné linky za 7/2014.
318.06 EUR T Slovak Telecom, a.s,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
12/08/2014 ZML Kúpna zmluva 04/2014 Kúpna zmluva
Predmetom kúpnej zmluvy je predaj a dodávka...
0 EUR AutoCont SK a.s., IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
11/08/2014 FAD 463/2014 Dodávka kompletného detského ihriska
Dodávka kompletného detského ihriska na...
14889.60 EUR PLAYSYSTEM s.r.o,IČO:36601411, L. Novomeského 1, 04001 Košice
08/08/2014 FAD p184/2014 Predplatné mesačníka Účtovníctvo Ropo a Obcí
Predplatné mesačníka Účtovníctvo Ropo a...
72 EUR Wolters Kluwer s.r.o, IČO:31348262, Mlynské nivy 48, 82105 Bratislava
08/08/2014 OBJ 8/1400234 Oprava vozidla MÚ.
Objednávame u Vás prehliadku, opravu a servis...
396.45 EUR Pásztor Milan-Prima auto,IČO:17179831, KRIVÁ 9, 04001 Košice
08/08/2014 OBJ 8/1400233 Vysielačky
Objednávame si u Vás 3 sady vysielačiek...
179.47 EUR Alza.cz,a.s.,IČO:27082440, Jateční 33, 17000 Praha 7
08/08/2014 OBJ 8/1400232 Pracovná obuv
Objednávame si u Vás pracovnú obuv v celkovej...
48.30 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
08/08/2014 FAD 462/2014 Odborné prehliadky a skúšky na VTZ - plynovom
Odborné prehliadky a skúšky na VTZ - plynovom...
2250 EUR HA-GAS, s.r.o., Hrašovík 87, 04442 Hrašovík
08/08/2014 FAD 461/2014 Servisné služby, ON-Site podpora
Servisné služby, ON-Site podpora za 7/2014.
372 EUR Datalan, a.s.,IČO:35810734, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
08/08/2014 FAD p181/2014 ŠZA-dodávka a distribúcia elektriny
ŠZA-dodávka a distribúcia elektriny za...
1100 EUR Energetika-Jumi, s.r.o.,, Starozagorská 39, 04023 Košice
08/08/2014 ZML O.zml.č. 183/2014 Vysielanie reklamy v Rádiu Košice podľa špecifikácie.
Vysielanie reklamy v Rádiu Košice podľa...
1000 bez DPH. EUR MARK MEDIA s.r.o., Mäsiarska 63, 04001 Košice
07/08/2014 OBJ 8/1400231 Plyšová vranka
Objednávame si u Vás výrobu a dodávku...
2134.80 EUR M Promotion, s.r.o.,IČO:45913561, Pribišova 39, 84105 Bratislava
07/08/2014 OBJ 8/1400230 Maľovánky
Objednávame u vás propagačné maľovanky pre...
220 EUR Kremer publishing, Ing.Ľubomír Kaščák,IČO:400348, Dénešova 55, 04023 Košice
07/08/2014 FAD 459/2014 ŠZA-filtračný set na vodu
ŠZA-filtračný set na vodu 2x5 10+ 5 EC...
94.80 EUR IMTEC s.r.o.,IČO:46765719, Kadnárova 19, 83152 Bratislava
07/08/2014 FAD 460/2014 ZOS-preventívne prehliadky
ZOS-preventívne prehliadky a psychiatrické...
96.32 EUR Ergomed poliklinika, IČO:36751103, Moldavská cesta 21, 04011 Košice
07/08/2014 FAD 458/2014 ŠZA-dodanie kompletného setu zahmlievacieho zariadenia
ŠZA-dodanie kompletného setu zahmlievacieho...
618 EUR IMTEC s.r.o.,IČO:46765719, Kadnárova 19, 83152 Bratislava
06/08/2014 OBJ 8/1400229 Vytýčenie sieti - Trhovisko Južná trieda
Objednávame si u Vás vytýčenie sieti pre...
80 EUR ANTIK Telecom s.r.o.,IČO:36191400, Čárskeho 10, 04001 Košice
06/08/2014 OBJ 8/1400228 Vytýčenie sieti - Trhovisko Južná trieda
Objednávame si u Vás vytýčenie sieti pre...
80 EUR Východoslovenská distribučná a.s.,IČO:36599361, Mlynská 31, 04001 Košice
06/08/2014 OBJ 8/1400227 Výškopisné a polohopisné zameranie - Trhovisko Južná trieda
Objednávame si u Vás výškopisné a...
300 EUR Geodézia Košice, s.r.o.,IČO:46956948, Barčianska 68, 04017 Košice
06/08/2014 OBJ 8/1400226 Vytýčenie sieti - Trhovisko Južná trieda
Objednávame si u Vás vytýčenie sieti pre...
80 EUR Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04248 Košice
06/08/2014 OBJ 8/1400225 Klimatizácia do obradnej siene.
Objednávame u Vás dodávku a montáž...
3602.40 EUR Klivent,s.r.o,IČO:45259046, Slanec 387, 04417 Slanec
06/08/2014 FAD 455/2014 DC-preprava seniorov autobusom
DC-preprava seniorov autobusom na trase...
240 EUR JK Tour spol. s r.o.,IČO:46079238, Na Ortášoch 22, 04413 Valaliky
05/08/2014 FAD 454/2014 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu za 8/2014.
5 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a , 82511 Bratislava
05/08/2014 FAD 453/2014 SRC -odber zemného plynu
SRC -odber zemného plynu za 8/2014.Zmluva č....
119 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/08/2014 FAD 452/2014 VPP-odber zemného plynu
VPP-odber zemného plynu za 8/2014.
48 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a , 82511 Bratislava
05/08/2014 FAD 451/2014 SRC byt-odber zemného plynu
SRC byt-odber zemného plynu za 8/2014.Zmluva č....
50 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a , 82511 Bratislava
05/08/2014 FAD 450/2014 Ihrisko-odber zemného plynu
Ihrisko-odber zemného plynu za 8/2014.
3 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/08/2014 FAD 449/2014 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu za 8/2014.
16 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/08/2014 FAD 448/2014 ŠZA-odber zemného plynu
ŠZA-odber zemného plynu za 8/2014.
309 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/08/2014 FAD 447/2014 ŠZA-správa skateparku
ŠZA-správa skateparku za 7/2014.Zmluva č....
196.65 EUR Občianské združenie-Ťahanovská skate crew,IČO:4231, Varšavská 4, 04001 Košice
05/08/2014 FAD 446/2014 DI Rastislavova 2-6,rekonštrukcia
DI Rastislavova 2-6,rekonštrukcia.Zmluva č....
20232 EUR BIATEC-Roman Geret,IČO:40404676, Budovateľská 63, 08001 Prešov
05/08/2014 FAD 445/2014 Jedáleň pre dôchodcov-zvyšovanie energetickej účinnosti budovy vrátane zatepľovania.
Jedáleň pre dôchodcov-zvyšovanie energetickej...
3000 EUR HPK engineering a.s.,IČO:00002313, Boženy Němcovej 30, 04001 Košice
05/08/2014 FAD 444/2014 ŠZA-vysielanie reklamy v rádiu Košice
ŠZA-vysielanie reklamy v rádiu Košice od 9.7....
1308 EUR MARK MEDIA, s.r.o.,IČO:36591491, Mäsiarska 63, 04001 Košice
05/08/2014 FAD 443/2014 SRC-obhliadka plynových kotlov
SRC-obhliadka plynových kotlov zn. Protherm...
24 EUR BALOG, spol.s r.o.,IČO:36180297, Baltická 1, 04001 Košice
05/08/2014 OBJ 8/1400224 Nákup PC a office 2013
Na základe Vašej ponuky si u Vás objednávame...
6340 EUR ALL SOLUTIONs.r.o.,IČO:46865837, kpt. Jaroša 779/11, 04022 Košice
05/08/2014 DOD Dodatok č.1 k zmluve Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 k zmluve č. 09/SM/2011 o nájme...
13931 EUR Penet, s.r.o., Vojvodská 5, 04001 Košice
04/08/2014 OBJ 8/1400236 Predplatné mesačníka
Objednávame si predplatné mesačníka...
72 EUR Wolters Kluwer s.r.o.,IČO:31348262, Mlynské nivy 48, 82105 Bratislava
04/08/2014 OBJ 8/1400223 Filtračný set na vodu
Objednávame si u Vás filtračný set na vodu...
94.80 EUR IMTEC s.r.o.,IČO:46765719, Kadnárova 19, 83152 Bratislava
04/08/2014 OBJ 8/1400222 Vodná hmla
Objednávame si u Vás dodanie kompletného setu...
618 EUR IMTEC s.r.o.,IČO:46765719, Kadnárova 19, 83152 Bratislava
04/08/2014 FAD 442/2014 Účelový fin. príspevok
Účelový fin. príspevok na obedy pre...
1280.01 EUR PENET s.r.o.,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
04/08/2014 FAD 441/2014 Účelový fin. príspevok
Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania...
300.40 EUR PENET s.r.o.,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
01/08/2014 OBJ 8/1400221 Pneumatiky na detské autíčka
Objednávame si u Vás zadné pneumatiky na...
30 EUR BENEO s.r.o.,IČO:45414742, Topoľnica 292, 92592 Topoľnica
01/08/2014 OBJ 8/1400220 Napojenie plyn.kotlov SRC
Objednávame si u Vás napojenie plyn.kotla v...
218 EUR HA-GAS s.r.o.,IČO:44284152, Hrašovík 87, 04442 Hrašovík
01/08/2014 OBJ 8/1400219 Montáž plyn.kotla
Objednávame si u Vás montáž plyn.kotla v SRC,...
1000 EUR HA-GAS s.r.o.,IČO:44284152, Hrašovík 87, 04442 Hrašovík
01/08/2014 OBJ 8/1400240 Objednávka prepravy
Objednávame u Vás prepravu seniorov dňa...
245 EUR JK Tour spol. s r.o.,IČO:46079238, Na Ortášoch 22, 04413 Valaliky
01/08/2014 FAD 439/2014 MÚ-strážna služba
MÚ-strážna služba za 7/2014.Zmluva č....
2135.28 EUR SBS Aries,IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
01/08/2014 FAD 438/2014 ŠZA-strážna služba za 7/2014.
ŠZA-strážna služba za 7/2014.Zmluva č....
1001.63 EUR SBS Aries,IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
01/08/2014 FAD 437/2014 ŠZA-menovky na dvere,tabule, oprava tabúľ.
ŠZA-menovky na dvere,tabule, oprava tabúľ.
562 EUR JES Košice, s.r.o.,IČO:46455523, BULHARSKÁ 2060/5, 04001 Košice
31/07/2014 OBJ 8/1400218 Deň otvorených dverí
Objednávame si u Vás posádku RZP + ukážky...
70 EUR Záchranná služba Košice,IČO:00606731, RASTISLAVOVA 43, 04191 Košice
31/07/2014 OBJ 8/1400244 Preventívna prehliadka
Objednávame si u Vás preventívnu prehliadku...
39.16 EUR Ergomed Poliklinika,IČO:36751103, Moldavská cesta 21, 04011 Košice
31/07/2014 DOD Dodatok č.10 Dodatok č.10 ku Kolektívnej zmluve
Dodatok č.10 ku Kolektívnej zmluve na rok 2009...
0 EUR Základná org. odb. zväzu SLOVES pri MÚ MČ Košice-J, Smetanova 4, 04001 Košice
31/07/2014 FAD 436/2014 ŠZA - detské šľapacie autíčka
ŠZA - detské šľapacie autíčka na T -...
487 EUR Rich Sport, s.r.o.,IČO:36740624, Jenisejská 69, 04001 Košice
31/07/2014 FAD 435/2014 Dodávka elektr.energie
Dodávka elektr.energie 6-8/2014.Zmluva č....
3374 EUR Východoslovenská energetika a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
31/07/2014 FAD 434/2014 Prepieranie pieskovísk
Prepieranie pieskovísk na sídl....
75 EUR Záhradníctvo JŠK, s.r.o.,IČO:36598178, Zombova 43, 04001 Košice
31/07/2014 FAD 433/2014 Premytie pieskovísk a poliatie trávy
Premytie pieskovísk a poliatie trávy na...
150 EUR Záhradníctvo JŠK, s.r.o.,IČO:36598178, Zombova 43, 04001 Košice
31/07/2014 ZML č. 170 I§ 52a /2014 Dohoda č. 170 I§ 52a /2014 / SR
Predmetom dohody je úprava práv a povilli1ostí...
27.20 EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č.9, 042 11 Košice
30/07/2014 OBJ 8/1400217 Oprava budovy KVT
Objednávame si u Vás opravu a údržbu šatní...
5870.28 EUR PEDA STAV, spol. s r.o.,IČO:44883510, Plzeňská 107, 04011 Košice
28/07/2014 OBJ 8/1400216 Detské šľapacie autíčka
Objednávame si u Vás detské šlapacie...
487 EUR Rich Sport, s.r.o.,IČO:36740624, Jenisejská 69, 04012 Košice
28/07/2014 OBJ 8/1400215 DOD
Objednávame si u Vás program - vystúpenie...
150 EUR Kukurugya Slavomír - Horus,IČO:33594023, Imatra 3, 96001 Zvolen
26/07/2014 ZML 0 Zmluva o dielo
Predmetom tejto zmluvy je celkové dobudovanie...
34999.20 EUR Roman Geret - Biatec, Budovateľská 63, 08001 Prešov
25/07/2014 OBJ 8/1400213 Oprava brány
Objednávame si u Vás údržbu a opravu brány...
90.17 EUR B-ROLAND kereskedelmi es Szolgáltato Kft.,IČO:1418, Kossuth Lajos ut. 156, 03770 Sajószentpéter
25/07/2014 FAD 431/2014 Aktiv. činnosť- farby a valčeky na maľovanie
Aktiv. činnosť- farby a valčeky na maľovanie...
335.65 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
25/07/2014 FAD 430/2014 Aktiv. činnosť-farby a štetce
Aktiv. činnosť-farby a štetce v celkovej cene...
53 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
25/07/2014 FAD 429/2014 Telefónne hovory
Telefónne hovory-mobily.
609.33 EUR ORANGE Slovensko a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
24/07/2014 OBJ 8/1400235 Preprava
Objednávame u Vás prepravu seniorov autobusom...
240 EUR JK Tour spol. s r.o.,IČO:46079238, 240, 04413 Valaliky
23/07/2014 OBJ 8/1400212 Farby pre UzO a AČ dohoda č. 99/§52/2014/SR/KE
Objednávame si u Vás farby a valčeky na...
335.65 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
23/07/2014 OBJ 8/1400211 Farby UzO dohoda č. 100/§52/2014/SR/KE
Objednávame si u Vás farby a štetce v celkovej...
53 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
22/07/2014 FAD 428/2014 ŠZA-výmena ochranných dosiek
ŠZA-výmena ochranných dosiek na rozvode...
594 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
22/07/2014 FAD 427/2014 ŠZA-servis toaletných kabín
ŠZA-servis toaletných kabín na T - Systems...
63.60 EUR TOI TOI DIXI s.r.o.,IČO:36383074, Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava
21/07/2014 DOD 1/2014 Dodatok č.1/2014
Dodatok k zmluve k zmluve č. 1180080316
EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzen, Komenského č. 7, 04001 Košice
21/07/2014 DOD 1/2014 Dodatok č. 1/2014
Dodatok k zmluve č. 1050050716
0 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzen, Komenského č.7, 04001 Košice
21/07/2014 DOD 1/2014 Dodatok č. 1/2014
Dodatok k zmluve 1010050716
0 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzen, Komenského č.7, 04001 Košice
21/07/2014 FAD 426/2014 Školské potreby
Školské potreby pre 210 žiakov 1. ročníka...
496.19 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 0 Trenčín
18/07/2014 OBJ 8/1400214 Obhliadka kotlov
Objednávame u Vás obhliadku plynových kotlov...
24 EUR BALOG, spol.s r.o.,IČO:36180297, OSTRAVSKÁ 1014/4, 04079 Košice
18/07/2014 FAD 425/2014 Dotlač pozvánok
Dotlač pozvánok pre jubilantov v počte...
84 EUR JES SK s.r.o.,IČO:45918732, BULHARSKÁ 2060/5, 04001 Košice
17/07/2014 OBJ 8/1400208 Program pre deti
Objednávame si u Vás vystúpenie pre deti na...
200 EUR Hreha Ľubomír,IČO:33903590, Magurská 2, 04001 Košice
17/07/2014 FAD 424/2014 Biele tričká s potlačou erbu MČ KE-Juh
Biele tričká s potlačou erbu MČ KE-Juh v...
131.76 EUR JES SK s.r.o.,IČO:45918732, BULHARSKÁ 2060/5, 04001 Košice
17/07/2014 FAD 423/2014 Renovácia detskej postieľky.
Renovácia detskej kolísky - postieľky,...
42 EUR ATYP-ART s.r.o.,IČO:46475516, Drieňová 8, 04001 Košice
16/07/2014 FAD 422/2014 Jedálne kupóny
Jedálne kupóny pre zamestnancov MÚ na mesiac...
6270 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:8/1400207, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
16/07/2014 FAD 421/2014 Aktivačná činnosť-ochranný štít so slúchadlami
Aktivačná činnosť-ochranný štít so...
117.59 EUR Novátor spol.s.r.o.,IČO:36575950, Trolejbusová 2, 04001 Košice
16/07/2014 FAD 420/2014 ŠZA-oprava bezpečnostného systému
ŠZA-oprava bezpečnostného systému MODUS -...
186 EUR AF SPIN s.r.o.,IČO:36176966, Furčianska 95, 04014 Košice
16/07/2014 FAD 419/2014 KVT(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv
KVT(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv za 6/2014.
16.62 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/07/2014 FAD 418/2014 AB(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv
AB(VŠA)-vyúčtovanie tepla a túv za 6/2014.
38.02 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/07/2014 FAD 417/2014 MÚ-vyúčtovanie tepla a túv
MÚ-vyúčtovanie tepla a túv za 6/2014.
62.70 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/07/2014 FAD 416/2014 AB(VŠA)-studená voda
AB(VŠA)-studená voda za 6/2014.
21.22 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/07/2014 FAD 415/2014 Letáky do schránky, vyplatné-úver
Letáky do schránky, vyplatné-úver za...
837.20 EUR SLOVENSKÁ POŠTA a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
16/07/2014 FAD p170/2014 Miestny poplatok za komunálne odpady
Miestny poplatok za komunálne odpady za...
2713.09 EUR MESTO KOŠICE,IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04001 Košice
16/07/2014 OBJ 8/1400207 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
6270 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
15/07/2014 OBJ 8/1400205 Zahradzovací stĺpik
Objednávame si u Vás zahradzovacie stĺpiky...
249.60 EUR B2B Partner, s.r.o,IČO:44413467, Šulekova 2, 0 Bratislava
15/07/2014 FAD 414/2014 ŠZA-kurz
ŠZA-kurz určený trénerom a inštruktorom...
146 EUR 3D FITNESS, s.r.o.,IČO:28818067, Kostelní 74, 56401 Žamberk
15/07/2014 FAD p169/2014 ŠZA-distribúcia a dodávka elektriny
ŠZA-distribúcia a dodávka elektriny za...
1100 EUR ENERGETIKA - JUMI s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice
15/07/2014 FAD p168/2014 Účelové finančné prostriedky
Účelové finančné prostriedky poukázané...
3800 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
15/07/2014 FAD p167/2014 MÚ-elektrina
MÚ-elektrina za 7/2014-záloha
1110 EUR Východoslovenská energetika a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
15/07/2014 OBJ 8/1400206 Hodiny do exteriéru
Objednávame si u Vás elektronické hodiny -...
1080 EUR LGR elektonic, s.r.o.,IČO:36322989, Lúčna 33, 97101 Prievidza
14/07/2014 FAD 409/2014 Kvety na akciu.
Kvety na akciu.
192.23 EUR Lucia Hoborová - Kvetinárstvo,IČO:46004149, JUŽNÁ TRIEDA 31, 04001 Košice
14/07/2014 FAD 408/2014 ŠZA-čistiace potreby
ŠZA-čistiace potreby podľa zoznamu na T -...
359.09 EUR D a D Dzurňák,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
14/07/2014 OBJ 8/1400204 Ochranný štít
Objednávame si u Vás ochranný štít so...
117.60 EUR Novátor spol.s.r.o.,IČO:36575950, Trolejbusová 2, 04001 Košice
14/07/2014 FAD 413/2014 Videozáznam+ spracovanie + 2 ks DVD s potlačou a obalom z akcie
Videozáznam+ spracovanie + 2 ks DVD s potlačou...
60 EUR BVideo, Baloghová Eva,IČO:43543308, ROSNÁ 5, 04001 Košice
14/07/2014 FAD 412/2014 ŠZA-výmena podláh PVC a maľba šatní
ŠZA-výmena podláh PVC a maľba šatní v...
1336.45 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
14/07/2014 FAD 411/2014 Zhotovenie fotodokumentácie z akcie
Zhotovenie fotodokumentácie z akcie:...
55 EUR Ivana Pappová Šandriková,IČO:44035080, Južná trieda 32, 04001 Košice
14/07/2014 OBJ 8/1400210 Detská kolíska
Objednávame u vás renováciu detskej kolísky -...
42 EUR ATYP-ART s.r.o.,IČO:46475516, Drieňová 8, 04001 Košice
14/07/2014 FAD 410/2014 Vypracovanie bezp.projektu IS o ochrane osobných údajov.
Vypracovanie bezp.projektu IS o ochrane osobných...
300 EUR Cubs s.r.o.,IČO:36572799, Masarykova 21, 04001 Košice
14/07/2014 DOD Dodatok č.2 k zmluve Odmena za zabezpečovanie prevádzky skateparku
V článku IV. Odmena prevádzkovateľa v bode 1....
2.30/1 hod. EUR Občianske zdrauženie: Ťahanovská skate crew,IČO:42, Varšavská 4, 04013 Košice
14/07/2014 ZML Zmluva č. 51/2013 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre...
EUR Ing. Žigmund Szathmáry, IČO:17151023, Mudroňova 23, 04001 Košice
11/07/2014 FAD 407/2014 ZOS- maliarske farby+príslušenstvo.
ZOS- maliarske farby+príslušenstvo.Objednávka...
52.63 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
11/07/2014 FAD 406/2014 SRC-servisné práce.
SRC-servisné práce.Objednávka č. 8/1400209
57.38 EUR ALBA bazénova technika s.r.o.,IČO:36469041, Pod Kalváriou 37, 08001 Prešov
11/07/2014 FAD 405/2014 Revízna prehliadka schodiskovej plošiny
Revízna prehliadka schodiskovej plošiny V 65 na...
96 EUR VELCON s.r.o.,IČO:36056677, Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica
11/07/2014 FAD 404/2014 Audit konsolidovanej účtovnej závierky r. 2013.
Za audit konsolidovanej účtovnej závierky r....
500 EUR SZATHMÁRY ŽIGMUND Ing.,IČO:17151023, MUDROŇOVA 23, 04004 Košice
11/07/2014 FAD 403/2014 Aktivačná činnosť- pracovná obuv a pracovné odevy
Aktivačná činnosť- pracovná obuv a pracovné...
185.88 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
11/07/2014 FAD 402/2014 Aktivačná činnosť pracovná obuv
Aktivačná činnosť pracovná obuv v celkovej...
187.20 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
11/07/2014 FAO 8/1400203 Plošina
Objednávame si u Vás montážnu plošinu ZED 19...
30 EUR MATYAŠ ĽUDOVÍT, Liesková 2, 04001 Košice
11/07/2014 OBJ 8/1400202 Kurz
Objednávame si u Vás kurz určený trénerom a...
146 EUR 3D FITNESS, s.r.o.,IČO:28818067, Kostelní 74, 56401 Žamberk
11/07/2014 OBJ 8/1400201 Seniorolympiáda 2014
Objednávame u Vás autobusovú prepravu pre...
900 EUR PROMET Trans s.r.o.,IČO:31696651, Južná trieda 48, 04001 Košice
11/07/2014 OBJ 8/1400203 Plošina
Objednávame si u Vás montážnu plošinu ZED 19...
30 EUR Matyáš Ľudovít, Liesková 2, 04001 Košice
10/07/2014 OBJ 8/1400200 Náhradné diely
Objednávame si u Vás náhradné diely na...
130 EUR BENEO s.r.o.,IČO:45414742, Topoľnica 292, 92592 Topoľnica
10/07/2014 OBJ 8/1400199 Elektronický zabez. sytém
Objednávame si u Vás opravu bezpečnostného ...
186 EUR AF SPIN s.r.o.,IČO:36176966, Furčianska 95, 04014 Košická Nová Ves
10/07/2014 FAD 401/2014 SRC,MÚ-pranie prádla
SRC,MÚ-pranie prádla za 6/2014.
74.64 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
10/07/2014 FAD 400/2014 Tlač občasníka Južan.
Tlač občasníka Južan.
528 EUR FLM Košice, s.r.o.,IČO:45890684, Idanská 5, 04001 Košice
10/07/2014 FAD 398/2014 Refundácia mzdy poslanca
Refundácia mzdy poslanca za účasť na...
99.04 EUR Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,IČO:00606, RASTISLAVOVA 43, 04001 Košice
10/07/2014 FAD 397/2014 ŠZA,SRC-telefónne hovory-pevné linky
ŠZA,SRC-telefónne hovory-pevné linky za 6/2014.
49.54 EUR T Slovak Telecom a.s.,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
10/07/2014 FAD 396/2014 ZOS-telefónne hovory-pevné linky
ZOS-telefónne hovory-pevné linky za 6/2014.
20.87 EUR T Slovak Telecom a.s.,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
10/07/2014 FAD 395/2014 MÚ-telefónne hovory-pevné linky
MÚ-telefónne hovory-pevné linky za 6/2014.
351.48 EUR T Slovak Telecom a.s.,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
09/07/2014 OBJ 8/1400198 Pozvánky pre jubilantov
Objednávame u Vás dotlač pozvánok pre...
84 EUR JES SK s.r.o.,IČO:45918732, BULHARSKÁ 2060/5, 04079 Košice
09/07/2014 FAD 399/2014 MÚ-vyúčtovanie elektriny
MÚ-vyúčtovanie elektriny za 6/2014.Zmluva č....
238.06 EUR Východoslovenská energetika a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
09/07/2014 FAD 394/2014 Aktivačná činnosť-Odpadové vrecia
Aktivačná činnosť-Odpadové vrecia v celkovej...
64.90 EUR Macinská Anna ,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
09/07/2014 FAD 393/2014 Čistiaci materiál
Čistiaci materiál podľa priloženého zoznamu...
205.92 EUR D a D Dzurňák,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
09/07/2014 FAD 392/2014 Servisné služby a ON-Site podpora
Servisné služby a ON-Site podpora za...
372 EUR DATALAN a.s.,IČO:35810734, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
09/07/2014 OBJ 8/1400197 Čistiace potreby
Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa...
359.09 EUR D a D Dzurňák,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
09/07/2014 OBJ 8/1400196 Odpadové vrecia na čistotu v MČ dohoda č. 10/§52/2014/SR/KE
Objednávame si u Vás odpadové vrecia v...
64.90 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
08/07/2014 ZML O. zml. č. 170/2014 Vysielanie reklamy v Rádiu Košice
Vysielanie reklamy v Rádiu Košice podľa...
1090 bez DPH EUR MARK MEDIA s.r.o., Mäsiarska 63, 04001 Košice
08/07/2014 FAD 391/2014 Reklamný oblúk
Reklamný oblúk, šírka externá 5m, materiál...
1428 EUR REATEK, s.r.o.,IČO:46177868, Klincová 37, 82108 BNratislava
08/07/2014 OBJ 8/1400195 Pracovná obuv a odevy pre UoZ dohoda č. 10/§52/2014/SR/KE
Objednávame si u Vás pracovnú obuv a pracovné...
185.90 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
08/07/2014 OBJ 8/1400194 Pracovná obuv pre UoZ na AČ dohoda č. 99/§52/2014/SR/KE
Objednávame si u Vás pracovnú obuv v celkovej...
187.20 EUR WINTEX s.r.o.,IČO:31700438, JUŽNÁ TRIEDA 74/74, 04001 Košice
08/07/2014 OBJ 8/1400193 Nákup maliarskych farieb
Objednávame si u Vás maliarske...
52.81 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
08/07/2014 OBJ 8/1400192 Objednávka čistiacého materiálu
Objednávame u Vás čistiaci materiál podľa...
206 EUR D a D Dzurňák,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
08/07/2014 OBJ 8/1400191 Revízna prehliadka plošiny V 65
Objednávame u Vás revíznu prehliadku...
100 EUR VELCON s.r.o.,IČO:36056677, Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica
08/07/2014 FAD 390/2014 Smetanova 4, Milosrdenstva 4-voda z povrch. odtoku
Smetanova 4, Milosrdenstva 4-voda z povrch....
414.14 EUR Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
08/07/2014 FAD 389/2014 Autobusová preprava
Autobusová preprava členov Denného centra...
230 EUR PROMET Trans s.r.o.,IČO:31696651, Južná trieda 48, 04001 Košice
07/07/2014 FAD 387/2014 ZOS-psychiatrické vyšetrenie a preventívna prehliadka
ZOS-psychiatrické vyšetrenie a preventívna...
39.16 EUR Ergomed Poliklinika,IČO:36751103, Moldavská cesta 21, 04001 Košice
07/07/2014 FAD 386/2014 ŠZA-kurz prvej pomoci
ŠZA-kurz prvej pomoci v rozsahu 8 vyuč. hodín...
60 EUR Slovenský červený kríž,IČO:00416193, Komenského , 04001 Košice
07/07/2014 FAD 385/2014 Vytýčenie inžinierskych sietí
Vytýčenie inžinierskych sietí v teréne na...
41.34 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
07/07/2014 FAD p163/2014 AB Smetanova 4-odber tepla a túv za 7/2014-záloha.
AB Smetanova 4-odber tepla a túv za...
1349 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
07/07/2014 FAD p162/2014 KVT(VŠA)-odber tepla a túv za 7/2014-záloha.
KVT(VŠA)-odber tepla a túv za 7/2014-záloha.
295 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
07/07/2014 FAD p161/2014 AB(VŠA)-odber tepla a túv za 7/2014-záloha.
AB(VŠA)-odber tepla a túv za 7/2014-záloha.
658 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
07/07/2014 OBJ 8/1400190 Toaletné kabínky
Objednávame si u Vás servis toaletných kabín...
63.60 EUR TOI TOI DIXI s.r.o.,IČO:36383074, Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava
04/07/2014 FAD 384/2014 Spevnenie oplotenia na športovom ihrisku na Užhorodskej 19 v Košiciach kovovými stĺpami.
Spevnenie oplotenia na športovom ihrisku na...
358.22 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
04/07/2014 FAD 383/2014 Príprava občasníka Južan 2/2014.
Príprava občasníka Južan 2/2014.Zmluva č....
199.20 EUR YUDINY-vydavataľstvo,IČO:33695679, Lesná 25, 04001 Košice
04/07/2014 FAD 382/2014 Aspi Internet od 1.4. do 30.6.2014.
Aspi Internet od 1.4. do 30.6.2014.
198.96 EUR Wolters Kluwer s.r.o.,IČO:31348262, Mlynské nivy 48, 82105 Bratislava
04/07/2014 FAD 381/2014 ZOS-strava pre klientov
ZOS-strava pre klientov za 6/2014.Zmluva č....
2030.40 EUR Stredisko soc.pomoci mesta Košice,IČO:00696871, Garbiarska 4, 04001 Košice
04/07/2014 OBJ 8/1400189 Reklamný oblúk
Objednávame si u Vás reklamný oblúk, šírka...
1428 EUR REATEK, s.r.o.,IČO:46177868, Klincová 37, 82108 Bratislava
03/07/2014 FAD 380/2014 ŠZA-detské kovové šľapacie autíčka
ŠZA-detské kovové šľapacie autíčka na T -...
906 EUR Rich Sport, s.r.o.,IČO:36740624, Jenisejská 69, 04001 Košice
03/07/2014 FAD 379/2014 SRC-odber zemného plynu
SRC-odber zemného plynu za 7/2014.
119 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a , 82511 Bratislava
03/07/2014 FAD 378/2014 ŠZA-odber zemného plynu
ŠZA-odber zemného plynu za 7/2014.
309 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
03/07/2014 FAD 377/2014 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu za 7/2014.
5 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
03/07/2014 FAD 376/2014 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu za 7/2014.
16 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a , 82511 Bratislava
03/07/2014 FAD 375/2014 Ihrisko Milosrdenstva-odber zemného plynu
Ihrisko Milosrdenstva-odber zemného plynu za...
3 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
03/07/2014 FAD 374/2014 SRC-odber zemného plynu
SRC-odber zemného plynu za 7/2014.Zmluva č....
50 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
03/07/2014 FAD 373/2014 VPP-odber zemného plynu
VPP-odber zemného plynu za 7/2014.
48 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
03/07/2014 FAD 372/2014 Zameranie e vyhotovenie geometrického plánu integrovaného detského ihriska na Ludmanskej ulici.
Zameranie e vyhotovenie geometrického plánu...
267 EUR Geodézia Košice, s.r.o.,IČO:46956948, Barčianska 68, 04001 Košice
03/07/2014 OBJ 8/1400209 Servisné práce na bazéne v SRC
Objednávame si u Vás vykonanie servisných...
57.38 EUR ALBA bazénova technika s.r.o.,IČO:36469041, Pod Kalváriou 37, 08001 Prešov
03/07/2014 OBJ 8/1400188 Tričká a šiltovky
Objednávame u Vás biele tričká s potlačou...
131.76 EUR JES SK s.r.o.,IČO:45918732, BULHARSKÁ 2060/5, 04001 Košice
03/07/2014 OBJ 8/1400187 Preventívna prehliadka
Objednávame si u Vás psychiatrické vyšetrenie...
57.16 EUR Ergomed Poliklinika,IČO:36751103, Moldavská cesta 21, 04011 Košice
03/07/2014 OBJ 8/1400186 Výmena ochr. dosiek
Objednávame si u Vás výmenu ochranných dosiek...
594 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
03/07/2014 OBJ 8/1400185 Amfiteáter - maľby, podlahy
Objednávame si u Vás výmenu podláh PVC a...
1336.45 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
02/07/2014 OBJ 8/1400183 Spevnenie oplotenia
Objednávame si u Vás spevnenie oplotenia na...
358.22 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
02/07/2014 OBJ 8/1400182 Oddeľovací transformátor.
Objednávame u Vás prenosný jednofázový...
120 EUR VINUTA, s.r.o.,IČO:31634800, Hollého 53, Rajec 01501
02/07/2014 ZML Zmluva č. 4778/2014 Vypracovanie projektovej dokumentácie
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre...
3000 EUR HPK engineering, a.s., Němcovej 30, 04218 Košice
02/07/2014 FAD 371/2014 ŠZA-správa skateparku
ŠZA-správa skateparku za 6/2014.Zmluva...
319.95 EUR Občianské združenie-Ťahanovská skate crew,IČO:4231, Varšavská 4, 04001 Košice
02/07/2014 FAD 370/2014 ŠZA-inzercia \" Košické športové leto 2014 \" v dopravných prostriedkoch MHD - DPMK
ŠZA-inzercia \" Košické športové leto 2014...
310.80 EUR JES SK s.r.o.,IČO:45918732, BULHARSKÁ 2060/5, 04001 Košice
02/07/2014 FAD 369/2014 MÚ-pripojenie k sieti internet
MÚ-pripojenie k sieti internet za 6/2014.Zmluva...
11.85 EUR ANTIK Telecom s.r.o.,IČO:36191400, Čárskeho 10, 04001 Košice
01/07/2014 OBJ 8/1400181 Posuvné dvere
Objednávame si u Vás výrobu a montáž...
185 EUR Michalčik Rastislav,IČO:43808476, kpt. Jaroša 770/10, 04022 Košice
01/07/2014 OBJ 8/1400180 Grafický návrh a realizáciu informačných materiálov
Objednávame si u Vás grafický návrh a...
600 EUR JES Košice, s.r.o,IČO:46455523, BULHARSKÁ 2060/5, 04001 Košice
01/07/2014 FAD 368/2014 Oprava oplotenia na športovom ihrisku
Oprava oplotenia na športovom ihrisku na...
2508.67 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
01/07/2014 FAD 367/2014 Služby BTS (BOZP a PO).
Služby BTS (BOZP a PO).Zmluva č. ZPS016/2013
140 EUR Safety Management s.r.o.,IČO:46747397, Kostolianska cesta 131, 04001 Košice
01/07/2014 FAD 366/2014 Revízia ručných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov a požiarnych uzáverov vo všetkých budovách MČ Košice - Juh
Revízia ručných hasiacich prístrojov,...
1282 EUR HASPOTEX,IČO:32473524, Ondavská 19, 04001 Košice
01/07/2014 FAD 365/2014 MÚ-strážna služba
MÚ-strážna služba za 6/2014.Zmluva č....
2167.20 EUR SBS Aries,IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
01/07/2014 FAD 364/2014 ŠZA-strážna služba
ŠZA-strážna služba za 6/2014. Zmluva č....
970.06 EUR SBS Aries,IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
01/07/2014 FAD 363/2014 Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania dôchodcom za 6/2014.-Finančný príspevok vo výške 0,10 eur
Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania...
259.60 EUR PENET s.r.o.,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
01/07/2014 FAD 362/2014 Účelový fin. príspevok na obedy pre dôchodcov
Účelový fin. príspevok na obedy pre...
1092.74 EUR PENET s.r.o.,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
30/06/2014 OBJ 8/1400179 Vyhotovenie GP
Objednávame si u Vás zameranie e vyhotovenie...
267 EUR Geodézia Košice, s.r.o.,IČO:46956948, Barčianska 68, 04017 Košice-Barca
30/06/2014 FAD 361/2014 Vodné,stočné,voda z p.o.
ŠZA-amfiteáter, vst.budova-vodné,stočné,voda...
384.22 EUR Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
30/06/2014 OBJ 8/1400178 Objednávka školských potrieb
Objednávame u Vás školské potreby pre 210...
495.60 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 0 Trenčín
27/06/2014 OBJ 8/1400177 Inzercia
Objednávame si u Vás inzerciu \" Košické...
310.80 EUR JES SK s.r.o.,IČO:45918732, BULHARSKÁ 2060/5, 04001 Košice
27/06/2014 OBJ 8/1400176 Vytýčenie inžinierskych sietí
Objednávame si u Vás vytýčenie inžinierskych...
42 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
27/06/2014 OBJ 8/1400175 Doprava
Objednávame si u Vás dopravu - riečny štrk...
25 EUR Ladislav Demčák-doprava,IČO:34378065, Kurská 27, 04001 Košice
27/06/2014 FAD 360/2014 Milosrd.ihrisko-vodné, stočné
Milosrd.ihrisko-vodné, stočné od 15.3. do...
51.58 EUR Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
27/06/2014 FAD 359/2014 ŠZA-moderovanie akcie
ŠZA-moderovanie akcie dňa 21.06.2014 v čase od...
100 EUR PROGRAM s.r.o.,IČO:36196380, HLINKOVA 31, 04001 Košice
27/06/2014 FAD 358/2014 ŠZA- pivné sety a stan
ŠZA- pivné sety a stan na deň 21.06.2014 pre ...
552 EUR Bamida s.r.o.,IČO:36777889, Košická 28, 08001 Prešov
26/06/2014 FAD 355/2014 Aktiv. činnosť-syntetické farby, rukavice a odpadové vrecia
Aktiv. činnosť-syntetické farby, rukavice a...
139.55 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
26/06/2014 FAD 354/2014 Aktiv. činnosť-Pracovné rukavice a ochranné vesty
Aktiv. činnosť-Pracovné rukavice a ochranné...
176.25 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
26/06/2014 OBJ 8/1400174 Riečny štrk
Objednávame si u Vás štrk riečny 8/16 na T...
35.10 EUR UND - O3 a,s. Košice,IČO:31719163, RASTISLAVOVA 2975/106, 04001 Košice
26/06/2014 OBJ 8/1400173 Ochranné vesty a rukavice
Objednávame si u Vás pracovné rukavice a...
176.25 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
26/06/2014 OBJ 8/1400172 Nákup farieb, rukavíc a odpadových vriec
Objednávame si u Vás syntetické farby,...
139.55 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
26/06/2014 FAD 356/2014 Vodné,stočné, voda z povrch.odtoku
ŠZA-vodné,stočné, voda z povrch.odtoku od...
324.96 EUR Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
25/06/2014 OBJ 8/1400171 Odborné prehliadky a skúšky na VTZ
Objednávame u Vás odborné prehliadky a...
2250 EUR HA-GAS s.r.o.,IČO:44284152, Hrašovík 87, Hrašovík 04442
25/06/2014 OBJ 8/1400159 Oprava oplotenia na športovom ihrisku na sídlisku Železníky
Objednávame si u Vás opravu oplotenia na...
2508.67 EUR STROJTAS s.r.o.,IČO:36173924, Letná 40, 04001 Košice
25/06/2014 FAD 352/2014 Jedálne kupóny
Jedálne kupóny pre zamestnancov MÚ na mesiac...
7260 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 04001 Košice
25/06/2014 FAD 351/2014 Aktiv. činnosť- záhradné nožnice
Aktiv. činnosť- záhradné nožnice STIHL HS...
249 EUR Novátor spol.s.r.o.,IČO:36575950, Trolejbusová 2, 04001 Košice
25/06/2014 FAD 350/2014 Aktiv. činnosť-Benzínový krovinorez
Aktiv. činnosť-Benzínový krovinorez STIGA SBC...
449 EUR Novátor spol.s.r.o.,IČO:36575950, Trolejbusová 2, 04001 Košice
25/06/2014 FAD 349/2014 ŠZA-závesný systéms
ŠZA-závesný systéms TRX - profesionál na T -...
809 EUR 3D FITNESS, s.r.o.,IČO:28818067, Kostelní 74, 56401 Žamberk
25/06/2014 FAD 348/2014 ŠZA-bannery, tabule, plagáty
ŠZA-bannery, tabule, plagáty,Objednávka č....
399 EUR JES Košice, s.r.o.,IČO:46455523, BULHARSKÁ 2060/5, 04001 Košice
25/06/2014 FAD 347/2014 Telefónne hovory-mobily
Telefónne hovory-mobily od 17.6. do 16.7.2014.
524.84 EUR ORANGE Slovensko a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
25/06/2014 FAD 346/2014 MÚ-vodné, stočné od 2.3. do 18.6.2014.
MÚ-vodné, stočné od 2.3. do 18.6.2014.
607.31 EUR Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
25/06/2014 FAD 345/2014 MÚ-oprava a výmena hl.ističa klimatizácie.
MÚ-oprava a výmena hl.ističa klimatizácie.
85 EUR COLTBURG, s.r.o.,IČO:36200760, Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice
25/06/2014 FAD 344/2014 Servis a údržba 6 ks klimatizačných jednotiek v budove MÚ.
Servis a údržba 6 ks klimatizačných jednotiek...
310 EUR COLTBURG, s.r.o.,IČO:36200760, Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice
25/06/2014 FAD 343/2014 Profylaktické práce na klimatizačných jednotkách MÚ a chillery.
Profylaktické práce na klimatizačných...
380 EUR COLTBURG, s.r.o.,IČO:36200760, Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice
25/06/2014 FAD 342/2014 Servis vzduchotechniky v KSC - Južan.
Servis vzduchotechniky v KSC - Južan.Objednávka...
240 EUR COLTBURG, s.r.o.,IČO:36200760, Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice
24/06/2014 OBJ 8/1400170 Zájazd
Objednávame u Vás autobusovú prepravu členov...
230 EUR PROMET Trans s.r.o.,IČO:31696651, Južná trieda 48, 04001 Košice
24/06/2014 OBJ 8/1400168 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
7260 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
24/06/2014 FAD 341/2014 SRC-vodné,stočné
SRC-vodné,stočné od 2.3. do 18.6.2014.Zmluva...
1201.36 EUR Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
24/06/2014 FAD 340/2014 Náklady spojené na let.dopravu pre Diamant-účasť na festivale vo Francúzku.
Náklady spojené na let.dopravu pre...
3892.05 EUR Slovenská gymnastická federácia,IČO:00688321, Junácka 6, 83104 Bratislava
23/06/2014 OBJ 8/1400167 Benzínový krovinorez
Objednávame si u Vás benzínový krovinorez...
450 EUR Novátor spol.s.r.o.,IČO:36575950, Trolejbusová 2, 04001 Košice
23/06/2014 OBJ 8/1400166 Záhradné nožnice
Objednávame si u Vás záhradné nožnice STIHL...
250 EUR Novátor spol.s.r.o.,IČO:36575950, Trolejbusová 2, 04001 Košice
23/06/2014 FAD 353/2014 OS-pracovná obuv pre opatrovateľky,Objednávka č.8/1400163
Obuv Bennon Amigo O1 veľ. 36 - 5ks Obuv...
1063.23 EUR Peritech, s.r.o.,IČO:44894058, Prostějovská 97, 08001 Prešov
23/06/2014 FAD 339/2014 Čistenie žlabov a pretlakovanie zvodov
Čistenie žlabov a pretlakovanie zvodov ...
396 EUR PATRON PLUS s.r.o.,IČO:36203378, Orgovánová 3, 04001 Košice
23/06/2014 FAD p152/2014 Zabezpečenie a realizácia podujatia
Zabezpečenie a realizácia podujatia: Zábavné...
100 EUR OZ Loďka nádeje,IČO:42328373, JUŽNÁ TRIEDA 83, 04001 Košice
23/06/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Uskutočnenie vystúpenia
Uskutočnenie vystúpenia v KSC Južan, obradná...
90 EUR Mgr. Silvia Ivanecká, 0, 0 0
23/06/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Uskutočnenie vystúpenia
Uskutočnenie vystúpenia v KSC Južan, obradná...
50 EUR Ján Smriga, 0, 0 0
23/06/2014 ZML Zmluva o uskutočnení Uskutočnenie vystúpenia
Uskutočnenie vystúpenia v KSC Južan, obradná...
300 EUR Jaroslav Dvorský, 0, 0 0
23/06/2014 ZML Zmluva o nájme č. 02 Administratívna budova MÚ MČ Košice - Juh
Predmetom nájmu je plocha o výmere 1 m2 za...
84 EUR Róbert Dzurik -VIVA, Ľudová 8, 04001 Košice
20/06/2014 ZML 0 Zmluva o dielo
Predmetom tejto zmluvy je celková rekonštrukcia...
20232 EUR Roman Geret - Biatec, Budovateľská 63, 08001 Prešov
20/06/2014 FAD 337/2014 ŠZA-detské odrážadlá
ŠZA-detské odrážadlá na T - Systems...
201.90 EUR InSPORTline s.r.o.,IČO:36311723, Trieda arm. gen. Svobodu 6, 04001 Košice
20/06/2014 FAD 336/2014 ŠZA-odstránenie havarijného stavu osvetlenia
ŠZA-odstránenie havarijného stavu osvetlenia...
95.81 EUR MATYÁŠ-cestná svetelná signalizácia,IČO:32519397, LUDMANSKÁ 5, 04001 Košice
20/06/2014 FAD p149/2014 Členský príspevok za rok 2014.
Členský príspevok za rok 2014.
83 EUR CASSOVIAINFO,IČO:31275915 , Trieda SNP 48, 04001 Košice
20/06/2014 FAD p148/2014 Súdny poplatok
Súdny poplatok za podanie žaloby o zaplatenie...
86.50 EUR OKRESNÝ SÚD Košice II. , Štúrova 29, 04001 Košice
20/06/2014 ZML Zmluva o dielo Zmluva o dielo
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať...
300 EUR CUBS, s.r.o.IČO:36572799, Masarykova 21, 04001 Košice
19/06/2014 ZML 8/2014IBRKO-MN ZMLUVA č. 8/2014IBRKO-MN
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre...
3 EUR KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
19/06/2014 OBJ 8/1400165 Detské šľapacie autíčka
Objednávame si u Vás detské kovové šľapacie...
916 EUR Rich Sport, s.r.o.,IČO:36740624, Jenisejská 69, 04001 Košice
19/06/2014 OBJ 8/1400164 Kontrola požiarnotechnických zariadení
Objednávame u Vás kontrolu a revíziu ručných...
1300 EUR HASPOTEX,IČO:32473524, Ondavská 19, 04001 Košice
19/06/2014 FAD 335/2014 Oprava WC
Oprava WC muži I. poschodie v KSC Južan.Suma s...
70.57 EUR Vojáček Lubomír,IČO:32484844, Čordákova 8, 04001 Košice
19/06/2014 FAD p147/2014 Jednorázové úrazové poistenie UoZ
Jednorázové úrazové poistenie UoZ počas...
48.75 EUR KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s.,IČO:31595545, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
19/06/2014 FAD p146/2014 Jednorázové úrazové poistenie UoZ
Jednorázové úrazové poistenie UoZ počas...
29.25 EUR KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s.,IČO:31595545, Štefánikova 17, 81105 Bratislava
19/06/2014 FAD p144/2014 Účastnícky poplatok za školenie
Účastnícky poplatok za školenie zamestnankyne...
42 EUR Sotac, s.r.o.,IČO:36189855, JUŽNÁ TRIEDA 1, 04001 Košice
18/06/2014 OBJ 8/1400163 Pracovná obuv pre terénne opatrovateľky
Objednávame si u Vás Pracovnú obuv pre...
1063.23 EUR Peritech, s.r.o.,IČO:44894058, Prostějovská 97, 08001 Prešov
18/06/2014 OBJ 8/1400162 Objednávka čistiacého materiálu pre ZOS
Objednávame u Vás čistiaci materiál pre odd....
388 EUR D a D Dzurňák,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
18/06/2014 OBJ 8/1400161 Detské odrážadlá
Objednávame si u Vás detské odrážadlá na T...
201.90 EUR InSPORTline s.r.o.,IČO:36311723, Trieda arm. gen. Svobodu 6, 04001 Košice
18/06/2014 FAD 334/2014 ZOS-čistiaci materiál
ZOS-čistiaci materiál pre odd. ZOS podľa...
385.95 EUR D a D Dzurňák,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
17/06/2014 OBJ 8/1400160 Čistenie a pretlakovanie zvodov
Objednávame u Vás čistenie žľabov a...
396 EUR PATRON PLUS s.r.o.,IČO:36203378, Orgovánová 3, 04001 Košice
17/06/2014 OBJ 8/1400158 Údržba klimatizačných jednotiek.
Objednávame u Vás servis a údržbu 6 ks...
310 EUR COLTBURG, s.r.o.,IČO:36200760, Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice
17/06/2014 OBJ 8/1400157 Servis vzduchotechniky
Objednávame u Vás servis vzduchotechniky v KSC...
240 EUR COLTBURG, s.r.o.,IČO:36200760, Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice
17/06/2014 OBJ 8/1400156 Servis klimatizácie
Objednávame u Vás profylaktické práce na...
380 EUR COLTBURG, s.r.o.,IČO:36200760, Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice
17/06/2014 FAD 333/2014 ŠZA-ukážky skateboardových trikov
ŠZA-ukážky skateboardových trikov na deň...
50 EUR Občianské združenie-Ťahanovská skate crew,IČO:4231, Varšavská 4, 04001 Košice
17/06/2014 FAD 331/2014 ŠZA-gumené kocky zelené,
ŠZA-gumené kocky zelené, rozmery 1 x 1 m ,hr....
957.60 EUR V.O.D.S.,a.s,IČO:36200301, JARMOČNÁ 2/2, 04001 Košice
16/06/2014 FAD p145/2014 MÚ-elektrina
MÚ-elektrina za 6/2014-preddavková platba.
960 EUR Východoslovenská energetika a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
16/06/2014 FAD 332/2014 Výroba a dodávka plastových tabúľ
Výroba a dodávka plastových tabúľ (10 ks) o...
144.90 EUR Tulip reklama-Ing. Jaroslav Tulipán,IČO:32466781, Dénešova 75, 04001 Košice
16/06/2014 FAD 330/2014 poštový úver
poštový úver 5/2014.Zmluva č.ZPS001/2011
589.65 EUR SLOVENSKÁ POŠTA a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
16/06/2014 FAD 329/2014 odbor.seminár
odbor.seminár \"Nové možnosti a funkcionality...
168 EUR DATALAN a.s.,IČO:35810734, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
16/06/2014 FAD 328/2014 spotreba SV 5/2014 - AB
spotreba SV 5/2014 - AB
21.22 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
13/06/2014 ZML 0 Zmluva o zabezpečení a realízácii podujatia \"Zábavné ihrisko\"
Na základe tejto zmluvy sa poskytovate!\'...
100 EUR OZ Loďka nádeje, Južná trieda 83, 04001 Košice
13/06/2014 OBJ 8/1400155 Závesný systém
Objednávame si u Vás závesný systéms TRX -...
809 EUR 3D FITNESS, s.r.o.,IČO:28818067, Kostelní 74, 56401 Žamberk
13/06/2014 FAD 327/2014 pranie prádla 5/2014
SRC,MÚ-pranie prádla 5/2014
54.85 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
13/06/2014 FAD 326/2014 nedopl.za dodávku tepla a TÚV 5/2014 - AB
nedopl.za dodávku tepla a TÚV 5/2014 - AB
170.25 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
13/06/2014 FAD 325/2014 Nedopl.za dodávku tepla a TÚV 5/2014 - KVT
Nedopl.za dodávku tepla a TÚV 5/2014 - KVT
66.18 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
13/06/2014 FAD 324/2014 Nedopl.za dodávku tepla a TÚV 5/2014 - MÚ
Nedopl.za dodávku tepla a TÚV 5/2014 - MÚ
330.33 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
13/06/2014 FAD 323/2014 Laboratórne skúšky vzorky vody z bazénu v SRC
Laboratórne skúšky vzorky vody z bazénu v...
58.60 EUR REGIONÁLNY ÚRAD VEREJ.ZDRAVOTNÍCTVA V KE,IČO:00606, Ipeľská 1, 04001 Košice
12/06/2014 OBJ 8/1400184 Zvýšenie nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín
Na základe zvýšenia nákladov na tlač a...
15.60 EUR INPROST s.r.o.,IČO:31363091, Smrečianska 29, 81105 Bratislava
12/06/2014 OBJ 8/1400154 Betón
Objednávame si u Vás dopravu - suchý betón...
25 EUR Ladislav Demčák-doprava,IČO:34378065, Kurská 27, 04022 Košice
12/06/2014 FAD 322/2014 Doplatok na rok 2014 za Obecné noviny.
Doplatok na rok 2014 za Obecné...
15.60 EUR INPROST s.r.o.,IČO:31363091, Smrečianska 29, 81105 Bratislava
11/06/2014 OBJ 8/1400153 Tabule na detské ihriská a športové ihrisko
Objednávame si u Vás výrobu a dodávku...
144.90 EUR Tulip reklama-Ing. Jaroslav Tulipán,IČO:32466781, Dénešova 75, 04001 Košice
11/06/2014 FAD 321/2014 MÚ-vyúčtovanie elektriny
MÚ-vyúčtovanie elektriny za 5/2014.Zmluva č....
70.53 EUR Východoslovenská energetika a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
11/06/2014 FAD 320/2014 Servisné služby a ON-Site podpora
Servisné služby a ON-Site podpora za...
372 EUR DATALAN a.s.,IČO:35810734, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
10/06/2014 FAD 316/2014 SRC,ŠZA-telefónne hovory
SRC,ŠZA-telefónne hovory za 5/2014.
48.88 EUR T Slovak Telecom a.s.,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
10/06/2014 FAD 315/2014 ZOS-strava pre klientov
ZOS-strava pre klientov za 5/2014.Zmluva...
2039.80 EUR Stredisko soc.pomoci mesta Košice,IČO:00696871, Garbiarska 4, 04001 Košice
10/06/2014 OBJ 8/1400152 Gumené kocky
Objednávame si Vás gumené kocky červené,...
300 EUR V.O.D.S.,a.s,IČO:36200301, JARMOČNÁ 2/2, 04001 Košice
10/06/2014 OBJ 8/1400151 Pivné sety a stan
Objednávame si u Vás pivné sety a stan na deň...
552 EUR Bamida s.r.o.,IČO:36777889, Košická 28, 08001 Prešov
10/06/2014 OBJ 8/1400150 Moderovanie akcie
Objednávame si u Vás moderovanie akcie dňa...
100 EUR PROGRAM s.r.o.,IČO:36196380, HLINKOVA 31, 04001 Košice
10/06/2014 FAD 319/2014 ŠZA-originál toner do tlačiarne
ŠZA-originál toner do tlačiarne OKI MC 352 -...
297.48 EUR ERGOTON s.r.o.,IČO:36212971, Krivá 23, 04001 Košice
10/06/2014 FAD 318/2014 ZOS-telefónne hovory
ZOS-telefónne hovory za 5/2014.
27.38 EUR T Slovak Telecom a.s.,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
10/06/2014 FAD 317/2014 MÚ-telefónne hovory
MÚ-telefónne hovory za 5/2014.
323.28 EUR T Slovak Telecom a.s.,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
09/06/2014 FAD 314/2014 Fakturácia nákladov
Fakturácia nákladov spojených s účasťou...
3127.50 EUR Slovenská gymnastická federácia,IČO:00688321, Junácka 6, 83104 Bratislava
09/06/2014 FAD 313/2014 Vypracovanie znaleckého posudku
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie...
300 EUR Nagy Ladislav Ing.-súdny znalec,IČO:35066148, Dénešova 73, 04001 Košice
09/06/2014 FAD 312/2014 Animácia
ŠZA- deň 31.05.2014 - akcia MDD Alianz Košice...
184 EUR Tramtaria Slovensko s.r.o.,IČO:47049189, Nešporova 24, 04001 Košice
09/06/2014 FAD 311/2014 MÚ kancelársky materiál
MÚ kancelársky materiál podľa priloženej...
558.98 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 0 Trenčín
09/06/2014 FAD 310/2014 ŠFRB-kancelársky materiál
ŠFRB-kancelársky materiál podľa priloženého...
55.92 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 0 Trenčín
09/06/2014 FAD p141/2014 AB(VŠA)-odber tepla a túv
AB(VŠA)-odber tepla a túv za 6/2014-záloha.
658 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
09/06/2014 FAD p140/2014 MÚ-AB-odber tepla a túv
MÚ-AB-odber tepla a túv za 6/2014-záloha.
1349 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
09/06/2014 FAD p139/2014 KVT(VŠA)-odber tepla a túv
KVT(VŠA)-odber tepla a túv za 6/2014-záloha.
295 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
09/06/2014 OBJ 8/1400146 Videozáznam+ spracovanie
Objednávame u Vás videozáznam+ spracovanie + 2...
60 EUR BVideo, Baloghová Eva,IČO:43543308, ROSNÁ 5, 04001 Košice
09/06/2014 OBJ 8/1400145 Gumené kocky
Objednávame si u Vás gumené kocky zelené,...
657.60 EUR V.O.D.S.,a.s,IČO:36200301, JARMOČNÁ 2/2, 04001 Košice
09/06/2014 OBJ 8/1400149 Ukážky skateboardových trikov
Objednávame si u Vás ukážky skateboardových...
50 EUR Občianské združenie-Ťahanovská skate crew,IČO:4231, Varšavská 4, 04001 Košice
09/06/2014 OBJ 8/1400148 Fotodokumentácie z akcie
Objednávame si u Vás zhotovenie...
55 EUR Ivana Pappová Šandriková-Fotosandrik,IČO:44035080, Južná trieda 32, 04001 Košice
06/06/2014 OBJ 8/1400144 Toner
Objednávame si u Vás originál toner do...
297.48 EUR ERGOTON s.r.o.,IČO:36212971, Krivá 23, 04001 Košice
06/06/2014 OBJ 8/1400143 Kancelársky materiál
Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa...
56 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 0 Trenčín
05/06/2014 FAD 309/2014 ŠZA-grafický návrh a realizáciu informačných materiálov na rok 2014
ŠZA-grafický návrh a realizáciu...
189 EUR JES Košice, s.r.o.,IČO:46455523, BULHARSKÁ 2060/5, 04001 Košice
05/06/2014 FAD 308/2014 ŠZA-správa skateparku
ŠZA-správa skateparku za 8.-31.52014.Zmluva č....
260.55 EUR Občianské združenie-Ťahanovská skate crew,IČO:4231, Varšavská 4, 04001 Košice
04/06/2014 FAD p143/2014 Predplatné publikácie
Predplatné publikácie: Personálny a mzdový...
78.05 EUR PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.,IČO:31592503, Martina Rázusa 23, 01001 Žilina
04/06/2014 FAD p136/2014 ŠZA-dodávka elektriny
ŠZA-dodávka elektriny za 6/2014.Zmluva č....
1200 EUR ENERGETIKA - JUMI s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice
04/06/2014 FAD 307/2014 VPP-odber z.plynu
VPP-odber z.plynu za 6/2014.
51 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/06/2014 FAD 306/2014 ZOS-odber z.plynu
ZOS-odber z.plynu za 6/2014.
5 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/06/2014 FAD 305/2014 SRC-odber z.plynu
SRC-odber z.plynu za 6/2014.Zmluva č. ZPS001/2006
50 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/06/2014 FAD 304/2014 ŠZA-odber z.plynu
ŠZA-odber z.plynu za 6/2014.
309 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/06/2014 FAD 303/2014 ZOS-odber z.plynu
ZOS-odber z.plynu za 6/2014.
16 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/06/2014 FAD 302/2014 SRC-odber z.plynu
SRC-odber z.plynu za 6/2014.Zmluva č. ZPS001/2004
128 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a , 82511 Bratislava
04/06/2014 FAD 301/2014 Ihrisko-odber z.plynu
Ihrisko-odber z.plynu za 6/2014.Zmluva č....
3 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/06/2014 FAD 300/2014 SRC- služby za 1.polrok 2014.
SRC- služby za 1.polrok 2014.Zmluva č....
25.08 EUR SCHINDLER výťahy a eskalátory a.s.,IČO:31402828, Karadžičova 8, 82108 Bratislava
04/06/2014 FAD 299/2014 Predplatné dvojmesačníka Územná samospráva
Predplatné dvojmesačníka Územná samospráva...
12 EUR Municipalia,a.s.,IČO:36436160, Hodžova 11, 01001 Žilina
04/06/2014 OBJ 8/1400142 Objednávka kancelárského materiálu
Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa...
581 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 91101 Trenčín
04/06/2014 OBJ 8/1400169 Predplatné
Objednávame si predplatné publikácie...
78.05 EUR PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o.,IČO:31592503, Martina Rázusa 23, 01001 Žilina
03/06/2014 FAD 298/2014 ŠZA-kancelársky materiál
ŠZA-kancelársky materiál podľa zoznamu na T...
59.26 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:, Bratislavská 123, 0 Trenčín
03/06/2014 FAD 297/2014 ŠZA-balíčky na MDD
ŠZA-balíčky na MDD dňa 01.06.2014 pre deti T-...
166 EUR Denex Slovakia s.r.o.,IČO:44987935, Podkamenná 7, 04001 Košice
03/06/2014 FAD 296/2014 Servisná prehliadka služobného motorového vozidla
Servisná prehliadka služobného motorového...
336.77 EUR Auto Gabriel, s.r.o. Košice,IČO:31699090, Ulica Osloboditeľov 70, 04017 Košice-Barca
03/06/2014 FAD 295/2014 SRC-servisná kontrola kondenzačných kotlov.
SRC-servisná kontrola kondenzačných...
140 EUR HA-GAS s.r.o.,IČO:44284152, Hrašovík 87, 04442 Hrašovík
02/06/2014 FAD 293/2014 Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania dôchodcom
Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania...
244. EUR PENET s.r.o.,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
02/06/2014 FAD 293/2014 Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania dôchodcom
Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania...
244.10 EUR PENET s.r.o.,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
02/06/2014 FAD 292/2014 Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania dôchodcom
Účelový fin. príspevok na zabezp.stravovania...
1063.61 EUR PENET s.r.o.,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
02/06/2014 OBJ 8/1400141 Servisná prehliadka.
Objednávame u Vás servisnú prehliadku...
400 EUR Auto Gabriel, s.r.o. Košice,IČO:31699090, Ulica Osloboditeľov 70, 04017 Košice-Barca
02/06/2014 OBJ 8/1400140 Oprava WC muži.
Objednávame u Vás opravu WC muži I. poschodie...
71 EUR Vojáček Lubomír,IČO:32484844, Čordákova 8, 04023 Košice
02/06/2014 ZML 0 Zmluva o dielo
Predmetom tejto zmluvy je celková rekonštrukcia...
14 889.60 EUR PLAYSYSTEM s.r.o., Námestie L. Novomeského 1, 040 01 Košice
02/06/2014 FAD 291/2014 Kancelársky materiál
Kancelársky materiál podľa priloženého...
398.54 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 0 Trenčín
02/06/2014 FAD 290/2014 Sieťky proti hmyzu
ZOS-sieťky proti hmyzu v počte 13 kusov, farba...
200 EUR Horizont-žalúzie, s.r.o.,IČO:46965785, Rožňavská 16, 04001 Košice
02/06/2014 FAD 289/2014 Pracovné odevy
Pracovné prostriedky na základe cenovej...
371.47 EUR Peritech, s.r.o.,IČO:44894058, Prostějovská 97, 08001 Prešov
02/06/2014 FAD 288/2014 PC HP ProOne 400 AiO a microsoft office 2013.
PC HP ProOne 400 AiO a microsoft office...
695 EUR ALL SOLUTIONs.r.o.,IČO:46865837, kpt. Jaroša 779/11, 04022 Košice
02/06/2014 FAD 287/2014 ŠZA-strážna služba
ŠZA-strážna služba za 5/2014.Zmluva č....
1007.37 EUR SBS Aries ,IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
02/06/2014 FAD 286/2014 MÚ-strážna služba
MÚ-strážna služba za 5/2014.Zmluva...
2135.28 EUR SBS Aries,IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
30/05/2014 FAO 8/1400139 Kurz prvej pomoci
Objednávame si u Vás kurz prvej pomoci v...
60 EUR Slovenský červený kríž,IČO:00416193, Komenského , 04001 Košice
30/05/2014 ZML 03/2013/SM Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme č. 03/2013/SM
zmysle článku IV., bodu 4.1. a) zmluvy o nájme...
0 EUR Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Zvonárska 12,, 04001 Košice
30/05/2014 OBJ 8/1400139 Kurz prvej pomoci
Objednávame si u Vás kurz prvej pomoci v...
60 EUR Slovenský červený kríž,IČO:00416193, Komenského , 04001 Košice
30/05/2014 FAD 285/2014 Spracovanie projektu
Spracovanie projektu najvhodnejšieho riešenia...
456 EUR PROINST,IČO:31653863, KUKUČÍNOVA 23, 04001 Košice
29/05/2014 OBJ 8/1400138 Objednávka kancelárského materiálu
Objednávame u Vás kancelársky materiál podľa...
398.55 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 91101 Trenčín
29/05/2014 OBJ 8/1400136 Kancelársky materiál
Objednávame si u Vás kancelársky materiál...
59.26 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 0 Trenčín
29/05/2014 FAD 282/2014 ŠFRB-Odpadová nádoba
ŠFRB-Odpadová nádoba pre KM bh C35.Objednávka...
21.60 EUR Iveta Sokolová - OPTIMA,IČO:33634319, Tokajícka 4, 04001 Košice
29/05/2014 FAD 284/2014 Čistiaci materiál
SRC-čistiaci materiál podľa priloženého...
852.13 EUR D a D Dzurňák,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
29/05/2014 FAD 283/2014 ZOS-strava pre klientov
ZOS-strava pre klientov za 4/2014.Zmluva č....
1955.20 EUR Stredisko soc.pomoci mesta Košice,IČO:00696871, Garbiarska 4, 04001 Košice
28/05/2014 FAD 280/2014 Mlynárska 1-vyúčtovanie nákladov
Mlynárska 1-vyúčtovanie nákladov za služby...
1404 EUR Bytový podnik mesta Košice s.r.o.,IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
28/05/2014 FAD 276/2014 Kvety na akciu Deň matiek.
Kvety na akciu Deň matiek.
112.04 EUR Lucia Hoborová - Kvetinárstvo,IČO:46004149, JUŽNÁ TRIEDA 31, 04001 Košice
28/05/2014 FAD 275/2014 Jedálne kupóny
Jedálne kupóny pre zamestnancov MÚ na mesiac...
6930 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
28/05/2014 FAD p129/2014 Úhrada účastníckeho poplatku
Úhrada účastníckeho poplatku za účasť...
120 EUR Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR.,IČ, Hviezdoslavaova 33, 05921 Svit
28/05/2014 OBJ 8/1400135 Objednávka novín
Objednávame u Vás predplatné dvojmesačníka...
12 EUR Municipalia,a.s.,IČO:36436160, Hodžova 11, 01001 Žilina
28/05/2014 OBJ 8/1400134 Objednávka čistiacého materiálu
Objednávame u Vás čistiaci materiál podľa...
852.13 EUR D a D Dzurňák,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
28/05/2014 OBJ 8/1400133 Znalecký posudok
Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého...
300 EUR Nagy Ladislav Ing.-súdny znalec,IČO:35066148, Dénešova 73, 04023 Košice
28/05/2014 FAD 281/2014 Mlynárska 1-vyúčtovanie nákladov
Mlynárska 1-vyúčtovanie nákladov za služby...
34.03 EUR Bytový podnik mesta Košice s.r.o.,IČO:44518684, Južné nábrežie 13, 04001 Košice
27/05/2014 FAD 274/2014 Náplň do tlačiarne HP LJ 1505
Náplň do tlačiarne HP LJ 1505.Objednávka...
70 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
27/05/2014 FAD 273/2014 Čistiace potreby
ŠZA-čistiace potreby pre T - Systems Športovov...
242.14 EUR D a D Dzurňák,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
27/05/2014 FAD 272/2014 Samonosná konštrukcia
ŠZA-samonosná konštrukcia na TRX 3m - 1 ks +...
1172 EUR 3D FITNESS, s.r.o.,IČO:28818067, Kostelní 74, 56401 Žamberk
27/05/2014 FAD 271/2014 ŠZA-kancelárske potreby
ŠZA-kancelárske potreby pre T Systems Športovo...
38.74 EUR D a D Dzurňák,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
27/05/2014 FAD p142/2014 Preplatok z vyúčtovania nákladov
Preplatok z vyúčtovania nákladov za užívanie...
866.32 EUR MESTO KOŠICE,IČO:00691135, Trieda SNP 48, 04001 Košice
27/05/2014 FAO 8/1400132 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
6930 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
27/05/2014 OBJ 8/1400132 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
6930 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
26/05/2014 OBJ 8/1400131 Balíčky na MDD
Objednávame si u Vás balíčky na MDD dňa...
166 EUR Denex Slovakia s.r.o.,IČO:44987935, Podkamenná 7, 04001 Košice
26/05/2014 FAD 270/2014 Telefónne hovory-mobily
Telefónne hovory-mobily od 17.5. do 16.6.2014.
552.05 EUR ORANGE Slovensko a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
26/05/2014 FAD 269/2014 ŠZA-základný balík
ŠZA-základný balík za 6/2014.
9.60 EUR DIGI Slovakia s.r.o.,IČO:35701722, Röntgenova 26, 85101 Bratislava
23/05/2014 OBJ 8/1400130 Čistiace potreby
Objednávame si u Vás čistiace potreby pre T -...
242.14 EUR D a D Dzurňák,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
23/05/2014 OBJ 8/1400129 Samonosná konštrukcia
Objednávame si u Vás samonosnú konštrukciu...
1172 EUR 3D FITNESS, s.r.o.,IČO:28818067, Kostelní 74, 56401 Žamberk
23/05/2014 OBJ 8/1400128 Grafický návrh a realizáciu informačných materiálov
Objednávame si u Vás grafický návrh a...
600 EUR JES Košice, s.r.o.,IČO:46455523, BULHARSKÁ 2060/5, 04001 Košice
23/05/2014 FAD 268/2014 ŠZA-čistenie kanalizačného rozvodu - havarijný stav
ŠZA-čistenie kanalizačného rozvodu -...
249 EUR KMEC JOZEF,IČO:10823646, Keldišova 5, 04018 Košice-Krásna
23/05/2014 FAD 267/2014 Oprava žehliča.
ZOS-oprava žehliča.Objednávka č.8/1400118
40 EUR FLIG Ladislav-Opravy el. zariadení,IČO:43122906, Tokajícka 14, 04001 Košice
23/05/2014 ZML 03/2014/3253 Zmluva o výpožičke č. 03/2014/3253
Predmetom nájmu sú nebytové priestory a to...
123.03 EUR Základná škola, Užhorodská 39, 04011 Košice
23/05/2014 FAD p128/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za Voľby do Európskeho...
123.03 EUR Základná škola,Užhorodská 39,IČO:31263071, Užhorodská 39, 04001 Košice
23/05/2014 ZML 3/2014 Zmluva o výpožičke č. 3/2014
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ,...
63.58 EUR Základná umelecká škola Jantárová 6, 040 01 Košice, Jantárová 6,, 04001 Košice
23/05/2014 ZML 0 Zmluva o krátkodobom podnájme nebytových priestorov
Predmetom podnájmu sú nebytové priestory a to...
53.2 EUR Penet, s. r.o., Komenského 52,, 04001 Košice
23/05/2014 ZML 0 Zmluva o výpožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory, a...
113 EUR Základná škola Gemerská 2,, Gemerská 2, 04001 Košice
22/05/2014 FAD p127/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za Voľby do Európskeho...
59.51 EUR PENET s.r.o.,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
22/05/2014 FAD p126/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za Voľby do Európskeho...
63.58 EUR Zákl.umelecká škola,Jantárova 6,IČO::35540435, Jantárová 6, 04001 Košice
22/05/2014 FAD p125/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za Voľby do Európskeho...
113 EUR ZŠ Gemerská 2,IČO:31263119, Gemerská 2, 04001 Košice
22/05/2014 OBJ 8/1400147 Náplň do tlačiarne
Objednávame u Vás náplň do tlačiarne pre...
83 EUR AutoCont SK a.s ,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
22/05/2014 OBJ 8/1400127 Objednávame si u Vás PC a office
Na základe Vašej ponuky si u Vás objednávame...
695 EUR ALL SOLUTIONs.r.o.,IČO:46865837, kpt. Jaroša 779/11, 04022 Košice
22/05/2014 FAD 266/2014 Náplň do tlačiarne.
Matrika-Náplň do tlačiarne.Objednávka...
83 EUR AutoCont SK a.s.,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
22/05/2014 OBJ 8/1400137 Odpadová nádoba do konicaminolta c35 (ŠFRB)
Objednávame si u Vás odpadovú nádobu do...
21.60 EUR Iveta Sokolová - OPTIMA,IČO:33634319, Tokajícka 4, 04022 Košice
22/05/2014 FAD 265/2014 Voľby-materiál
Voľby-materiál podľa priloženého zoznamu na...
103.20 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 91101 Trenčín
21/05/2014 FAD p124/2014 Úhrada účastníckeho poplatku pre rok 2014.
Úhrada účastníckeho poplatku pre rok 2014.
EUR ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA,IČO:584614, Bezručova 9, 81109 Bratislava
21/05/2014 FAD p123/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za Voľby do Európskeho...
177.70 EUR Základná škola Požiarnicka 3, Košice ,IČO:31263097, Požiarnická 3, 04001 Košice
21/05/2014 FAD p122/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za Voľby do Európskeho...
116.50 EUR Základná škola, Staničná 13, Košice ,IČO:31263089, Staničná 13 , 04001 Košice
21/05/2014 FAD p121/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za Voľby do Európskeho...
86.52 EUR Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova, Košice,IČO, Kukučínova 40, 04001 Košice
21/05/2014 OBJ 8/1400125 Príspevok za rok 2014
Príspevok za rok 2014
83 EUR CASSOVIAINFO , Trieda SNP 48, 04011 Košice
21/05/2014 OBJ 8/1400124 Objednávame u Vás kancelársky materiál
Objednávame u Vás materiál podľa...
105 EUR ASC office, s.r.o.,IČO:31432981, Bratislavská 123, 0 Trenčín
21/05/2014 OBJ 8/1400123 Náplň do tlačiarne
Objednávame u Vás náplň do tlačiarne HP LJ...
70 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
21/05/2014 OBJ 8/1400122 Čistiace potreby
Objednávame si u Vás čistiace potreby pre T...
38.74 EUR D a D Dzurňák,IČO:14382857, Južná trieda 78, 04001 Košice
21/05/2014 ZML 86,52 Zmluva o výpožičke
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory, a...
EUR Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 04137 Košice
21/05/2014 ZML 246 6 2014 Zmluva o výpožičke č. 246 6 2014
Predmetom nájmu sú nebytové priestory a to...
177.70 EUR ZŠ Požiarnická 3., Požiarnická 3, 04001 Košice
21/05/2014 ZML 3248092014 Zmluva o výpožičke č. 3248092014
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory, a...
116.5 EUR Základná škola Staničná, Staničná 13, 04001 Košice
20/05/2014 FAD 264/2014 Toner do tlačiarne
Toner do tlačiarne Konica Minolta Bizhup 421 TN...
60 EUR AutoCont SK a.s ,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
20/05/2014 FAD 263/2014 ŠZA-náplň do tlačiarne
ŠZA-náplň do tlačiarne HP LJ 1320 pre T -...
84 EUR AutoCont SK a.s ,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
20/05/2014 FAD 262/2014 ŠZA-bránkové siete futbalové
ŠZA-bránkové siete futbalové - viď....
553.18 EUR Coman s.r.o.,IČO:31357881, Lovinského 43, P.O.Box 1, 81104 Bratislava
20/05/2014 FAD 261/2014 Aktivačná činnosť-prac. náradie
Aktivačná činnosť-hliníkové lopaty a...
51.12 EUR SCA Market s.r.o.,IČO:17176999, JUŽNÁ TRIEDA 7, 04001 Košice
20/05/2014 FAD 260/2014 Aktiv. činnosť-polyuretánové fary, tvrdidlo, riadidlo a odpadové vrecia
Aktiv. činnosť-polyuretánové fary, tvrdidlo,...
186.42 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
20/05/2014 FAD p120/2014 Účastnícky poplatok za účasť na školení
Účastnícky poplatok za účasť na školení...
42 EUR Sotac, s.r.o.,IČO:36189855, JUŽNÁ TRIEDA 1, 04001 Košice
19/05/2014 FAD 259/2014 Havarijné poistenie Kasko
Havarijné poistenie Kasko na sl. mot.voz KE...
237.70 EUR UNIQA poisťovňa a.s.,IČO:00653501, Lazaretská 15, 82007 Bratislava
19/05/2014 FAD 258/2014 Poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ.
Dostavba parkoviska na Rastisl.ul a Pasteur....
6 EUR T Slovak Telecom a.s.,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
19/05/2014 FAD p119/2014 Prevádzkové náklady
Prevádzkové náklady za Voľby do Európskeho...
54.10 EUR Stredná odborná škola, Gemerska 1 ,IČO:17078423, Gemerská 1, 04001 Košice
19/05/2014 FAD p118/2014 Účastnícky poplatok za školenie PROebiz
Účastnícky poplatok za školenie PROebiz dňa...
108 EUR NAR marketing s.r.o.,IČO:36694207, Masarykovo námestie 33, 0 Ostrava
19/05/2014 OBJ 8/1400121 Toner do tlačiarne
Objednávame u Vás Toner do tlačiarne Konica...
60 EUR AutoCont SK a.s ,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
19/05/2014 OBJ 8/1400120 Lopaty, násady, špachtle drôtená kefa
Objednávame si u Vás hliníkové lopaty a...
51.12 EUR SCA Market s.r.o.,IČO:17176999, JUŽNÁ TRIEDA 7, 04001 Košice
19/05/2014 OBJ 8/1400119 Farby na náter oplotenia detského ihriska
Objednávame si u Vás polyuretánové fary,...
186.42 EUR Macinská Anna ,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
19/05/2014 ZML 01/ 2014/ KZ Kúpna zmluva č. 01/ 2014/ KZ
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj a...
1000 EUR A S C spol. s r.o., Ľudovíta Stárka 18, 911 05 Trenčín
19/05/2014 ZML 02/ 2014/ KZ Kúpna zmluva č. 02/ 2014/ KZ
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj a...
700 EUR Ing. Tomáš Dzurňák – D & D, Južná trieda 78, 04001 Košice
16/05/2014 FAD 254/2014 AB(VŠA)-spotreba studenej vody
AB(VŠA)-spotreba studenej vody za 4/2014.
13.26 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/05/2014 FAD 253/2014 SRC-vyšetrenie vzorky bazén. vody
SRC-vyšetrenie vzorky bazén. vody v dňoch 2.4....
79.40 EUR REGIONÁLNY ÚRAD VEREJ.ZDRAVOTNÍCTVA V KE,IČO:00606, Ipeľská 1, 04001 Košice
16/05/2014 FAD 252/2014 SRC,MÚ-pranie prádla
SRC,MÚ-pranie prádla za 4/2014.
78.93 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
16/05/2014 FAD 251/2014 Školenie WordPress
Školenie WordPress dňa 13.5.2014 pre...
30 EUR LKC Consulting-Ing. Ľuboš Kudláč,IČO:43390030, MIŠKOVECKÁ 12, 04001 Košice
16/05/2014 ZML 3/2014 Zmluva o výpožičke č. 3/2014
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a...
54.1 EUR Stredná odborná škola Gemerská l, Košice, Gemerská 1, 04011 Košice
16/05/2014 OBJ 8/1400118 Oprava žehliča
Objednávame si u Vás opravu žehliča.
40 EUR FLIG Ladislav-Opravy el. zariadení,IČO:43122906, Tokajícka 14, 04022 Košice
16/05/2014 OBJ 8/1400117 Sieťky proti hmyzu
Objednávame si u Vás sieťky proti hmyzu v...
200 EUR Horizont-žalúzie, s.r.o.,IČO:46965785, Rožňavská 16, 04011 Košice
16/05/2014 OBJ 8/1400116 Čistenie kanalizačného rozvodu - skate park
Objednávame si u Vás čistenie kanalizačného...
249 EUR KMEC JOZEF,IČO:10823646, Keldišova 5, 04018 Košice
15/05/2014 FAD p115/2014 MÚ-záloha za elektrinu
MÚ-záloha za elektrinu za 5/2014.Zmluva č....
1040 EUR Východoslovenská energetika a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
15/05/2014 FAD p114/2014 Úhrada účastnického poplatku na školenie účtovníkov
Úhrada účastnického poplatku na školenie...
272 EUR REGION.VZDELÁVACIE CENTRUM,IČO:31268650, Hlavná 68, 04001 Košice
15/05/2014 FAD 248/2014 Servisné služby a ON-site podpora
Servisné služby a ON-site podpora za...
372 EUR DATALAN a.s.,IČO:35810734, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
15/05/2014 FAD 247/2014 Výplatné-úver
Výplatné-úver za 4/2014.Zmluva č. ZPS001/2011
919.80 EUR SLOVENSKÁ POŠTA a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
15/05/2014 OBJ 8/1400115 Elektrické štvorkolky
Objednávame si u Vás elektrické štvorkolky...
1060 EUR BENEO s.r.o.,IČO:45414742, Topoľnica 292, 92592 Topoľnica
14/05/2014 FAD 250/2014 SRC-výmena vodného čerpadla na polievanie záhrady, funkčnosť fontány a vodoinštalačné, elektroinštalačné práce
SRC-výmena vodného čerpadla na polievanie...
200 EUR R.O.B.I -Martončík Róbert,IČO:40259196, Oblá 21, 04001 Košice
14/05/2014 FAD p113/2014 Účelové finančné prostriedky
Účelové finančné prostriedky poukázané...
5700 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
14/05/2014 FAD 246/2014 SRC-dezinfekcia
SRC-3 X 50kg chlórnanu sodného a 1 X 50kg...
184.03 EUR Brenntag Slovakia, s.r.o.,IČO:31336884, Glejovka 15, 90203 Pezinok
14/05/2014 FAD 245/2014 Nákup 6 ks konferenčných stoličiek pre MÚ.
Nákup 6 ks konferenčných stoličiek pre...
324 EUR A J Produkty a.s.,IČO:36268518, Bulharská 42, 91702 Trnava
13/05/2014 FAD p112/2014 Účastnícky poplatok
Účastnícky poplatok za prednášku a...
84 EUR Sotac, s.r.o.,IČO:36189855, JUŽNÁ TRIEDA 1, 04001 Košice
13/05/2014 OBJ 8/1400113 Objednávame si u Vás pracovné prostriedky na základe cenovej ponuky
rukavice.MaxiFlex nylon ,kau- nit.9,8 -...
371.47 EUR Peritech, s.r.o.,IČO:44894058, Prostějovská 97, 08001 Prešov
13/05/2014 OBJ 8/1400112 Toner
Objednávame si u Vás náplň do tlačiarne HP...
84 EUR AutoCont SK a.s,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
12/05/2014 OBJ 8/1400126 Školenie
Školenie WordPress
30 EUR LKC Consulting-Ing. Ľuboš Kudláč,IČO:43390030, MIŠKOVECKÁ 12, 04001 Košice
09/05/2014 FAD 243/2014 ŠZA-letáky-návrh a tlač.
ŠZA-letáky-návrh a tlač.
225 EUR JES Košice, s.r.o.,IČO:46455523, BULHARSKÁ 2060/5, 04001 Košice
09/05/2014 FAD 242/2014 MÚ-telefónne hovory
MÚ-telefónne hovory za 4/2014.
297.42 EUR T Slovak Telecom a.s.,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
09/05/2014 FAD 241/2014 ŠZA,SRC-telefónne hovory
ŠZA,SRC-telefónne hovory za 4/2014.
24.43 EUR T Slovak Telecom a.s.,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
09/05/2014 FAD 240/2014 ZOS-telefónne hovory
ZOS-telefónne hovory za 4/2014.
25.31 EUR T Slovak Telecom a.s.,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
09/05/2014 OBJ 8/1400111 Odborná prehliadka a skúška el. zar.
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a...
2814 EUR KAMEL-Kandalík Mikuláš,IČO:30679061, Bystrická 43, 04011 Košice
09/05/2014 ZML 0 ZMLUVA O USKUTOČNENÍ VYSTÚPENIA
Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie...
70 EUR Daniela Markušová, a, 0 k
07/05/2014 FAD 239/2014 Ubytovanie, obed
Ubytovanie pre 4 osoby (z Budapešti, XIII....
431.50 EUR Herkules s.r.o.,IČO:36602485, Bankov 5, 04001 Košice
07/05/2014 OBJ 8/1400110 Konferenčné stoličky
Objednávame u Vás 6 ks konferenčných...
324 EUR A J Produkty a.s.,IČO:36268518, Bulharská 42, 91702 Trnava
06/05/2014 FAD p100/2014 ŠZA-dodávka elektriny
ŠZA-dodávka elektriny za 5/2014.Zmluva...
1200 EUR ENERGETIKA - JUMI s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice
06/05/2014 FAD 238/2014 Predplatné Poradca 2015.
Predplatné Poradca 2015.
58.80 EUR PORADCA s.r.o.,IČO:36371271, Pri celulózke 40, 01001 Žilina
06/05/2014 FAD 237/2014 Údržba kopírovacích strojov
Údržba kopírovacích strojov KonicaMinolta...
695.88 EUR Iveta Sokolová - OPTIMA,IČO:33634319, Tokajícka 4, 04001 Košice
06/05/2014 FAD 236/2014 ŠZA-oprava zosilovača
ŠZA-oprava zosilovača prevádzka - havarijný...
50 EUR TOMaC electric,IČO:10821171, Námestie kozmonautov 5, 04012 Košice
06/05/2014 OBJ 8/1400114 Poradca 2015
Objednávame si u Vás predplatné publikácie:...
58.80 EUR PORADCA s.r.o.,IČO:36371271, Pri celulózke 40, 01001 Žilina
06/05/2014 OBJ 8/1400109 Oprava zosilovača
Objednávame si u Vás opravu zosilovača...
50 EUR TOMaC electric,IČO:10821171, Námestie kozmonautov 5, 04012 Košice
05/05/2014 FAD 235/2014 SRC-odber z.plynu
SRC-odber z.plynu za 5/2014.
306 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a , 82511 Bratislava
05/05/2014 FAD 234/2014 VPP-odber z.plynu
VPP-odber z.plynu za 5/2014.
120 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a , 82511 Bratislava
05/05/2014 FAD 233/2014 SRC-odber z.plynu
SRC-odber z.plynu za 5/2014.
50 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
05/05/2014 FAD 232/2014 ŠZA-odber z.plynu
ŠZA-odber z.plynu za 5/2014.
309 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a , 82511 Bratislava
05/05/2014 FAD 231/2014 ZOS-odber z. plynu
ZOS-odber z. plynu za 5/2014.
5 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a , 82511 Bratislava
05/05/2014 FAD 230/2014 ZOS-odber z. plynu
ZOS-odber z. plynu za 5/2014.
16 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a , 82511 Bratislava
05/05/2014 FAD 229/2014 Ihrisko Milosrdenstva
Ihrisko Milosrdenstva-odber z. plynu za 5/2014.
6 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a , 82511 Bratislava
05/05/2014 FAD 228/2014 Náplne do tlačiarní
Náplne do tlačiarní na doplnenie skladu pre...
156 EUR AutoCont SK a.s ,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
05/05/2014 FAD 227/2014 Finančný príspevok
Finančný príspevok vo výške 0,10 eur na...
239.60 EUR PENET s.r.o.,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
05/05/2014 FAD 226/2014 Doplatok za str. lístky pre dôchodcov
Doplatok za str. lístky pre dôchodcov za 4/2014.
977.52 EUR PENET s.r.o.,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
05/05/2014 FAD 225/2014 Maskot
ŠZA-výroba a doprava maskota na T - Systems...
768 EUR MASCOTT, s.r.o.,IČO:46039694, Jozsefa Bodona 14, 97901 Rimavská Sobota
02/05/2014 FAD 224/2014 ŠZA-výroba mobilného stojana na knihy
ŠZA-výroba mobilného stojana na knihy podľa...
260 EUR Michalčik Rastislav,IČO:43808476, kpt. Jaroša 770/10, 04022 Košice
02/05/2014 FAD 223/2014 ŠZA-rastlinný materiál
ŠZA-rastlinný materiál viď príloha -...
296.35 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,IČO:17078202, RASTISLAVOVA 1617/79, 04001 Košice
02/05/2014 FAD 222/2014 Elektrina
Elektrina od 1.3 do 31.5.2014-Vojvodská...
3374 EUR Východoslovenská energetika a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
02/05/2014 FAD 221/2014 Sieťky proti hmyzu
Sieťky proti hmyzu podľa predloženej cenovej...
240 EUR Horizont-žalúzie, s.r.o.,IČO:46965785, Rožňavská 16, 04001 Košice
02/05/2014 OBJ 8/1400107 Objednávka tonerov
Objednávame u Vás náplne do tlačiarni na...
156 EUR AutoCont SK a.s ,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
30/04/2014 FAD 220/2014 ŠZA-bilboard-Golfová liga.
ŠZA-bilboard-Golfová liga.
81 EUR JES Košice, s.r.o.,IČO:46455523, BULHARSKÁ 2060/5, 04001 Košice
30/04/2014 FAD 219/2014 ŠZA-strážna služba
ŠZA-strážna služba za 4/2014.Zmluva...
1176.70 EUR SBS Aries,IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
30/04/2014 FAD 218/2014 MÚ-strážna služba
MÚ-strážna služba za 4/2014.Zmluva...
2066.40 EUR SBS Aries,IČO:10817042, Jenisejská 59, 04001 Košice
30/04/2014 FAD 217/2014 Jedálne kupóny pre zamestnancov
Jedálne kupóny pre zamestnancov MÚ na mesiac...
6270 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
30/04/2014 FAD p99/2014 Poistenie právnej ochrany služ. mot.voz.
Poistenie právnej ochrany služ. mot.voz.KE 638...
72 EUR DAS Rechtsschutz AG,IČO:47250569, Šumavská 34, 82108 Bratislava
30/04/2014 ZML 0 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Zmluvné strany sa dohodli, že MČ Košice - Juh...
0 EUR Martin Adamčík - MAAD, Obecná 22, 04410 Geča
30/04/2014 OBJ 8/1400106 Objednávka ubytovania a stravovania
Objednávame u Vás ubytovanie pre 4 osoby (z...
500 EUR Penzión Zlatý Jeleň , Bankov , 04001 Košice
30/04/2014 OBJ 8/1400105 Výrobá a doprava maskota
Objednávame si u Vás výrobu a dopravu maskota...
768 EUR MASCOTT, s.r.o.,IČO:46039694, Jozsefa Bodona 14, 97901 Rimavská Sobota
29/04/2014 FAD 216/2014 ŠZA-grafický návrh na výrobu maskota
ŠZA-grafický návrh na výrobu maskota pre...
72 EUR MASCOTT, s.r.o.,IČO:46039694, Jozsefa Bodona 14, 97901 Rimavská Sobota
29/04/2014 FAD 215/2014 AČ-farby, štetce, rukavice a odpadové vrecia
AČ-farby, štetce, rukavice a odpadové vrecia v...
223.23 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
29/04/2014 FAD 214/2014 Telefónne hovory-mobily
Telefónne hovory-mobily od 17.4. do 16.5.2014.
507.29 EUR ORANGE Slovensko a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
29/04/2014 OBJ 8/1400104 Výmena vodného čerpadla v Spoločensko - Relax. Centre
Objednávame si u Vás výmenu vodného...
200 EUR R.O.B.I -Martončík Róbert ,IČO:40259196, Oblá 21, 04001 Kavečany
29/04/2014 OBJ 8/1400103 Servisná kontrola kotlov v SRC
Objednávame si u Vás servisnú kontrolu kotlov...
140 EUR HA-GAS s.r.o.,IČO:44284152, Hrašovík 87, 04442 Hrašovík
29/04/2014 OBJ 8/1400102 Objednávka chémie do bazéna v SRC
Objednávame si u Vás 3 X 50kg chlórňanu...
184.03 EUR Brenntag Slovakia, s.r.o.,IČO:31336884, Glejovka 15, 90203 Pezinok
29/04/2014 OBJ 8/1400101 Nákup farieb, rukavíc a odpadových vriec pre aktivačných pracovníkov
Objednávame si u Vás farby, štetce, rukavice a...
229.73 EUR Macinská Anna,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04013 Košice
28/04/2014 FAD 211/2014 Toner
Toner - repasovaný lexmark E 260 d na T -...
59.88 EUR ERGOTON s.r.o.IČO:36212971, Krivá 23, 04001 Košice
28/04/2014 OBJ 8/1400108 Údržba kopírovacích strojov Konica Minolta
Objednávame si u Vás údržbu kopírovacích...
695.88 EUR Iveta Sokolová - OPTIMA ,IČO:33634319, Tokajícka 4, 04022 Košice
25/04/2014 FAD 212/2014 SRC-informačné tabule
SRC-informačné tabule k bazénu v počte 2 ks,...
87.23 EUR DOTONE reklamná spol.- Ing. Lúkáš Hlaváč,IČO:47645, Poštová 14, 04001 Košice
25/04/2014 FAD 210/2014 Mobil
Mobil
3.60 EUR ORANGE Slovensko a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
25/04/2014 FAD 209/2014 Doména
Doména kosicejuh.eu a hosting pre doménu...
20 EUR Websupport, s.r.o,IČO:36421928, Staré Grunty 12, 84104 Bratislava
25/04/2014 OBJ 8/1400100 Ojadnávka na akciu
Objednávame si u Vás na deň 14.06.2014 pre...
144 EUR Tramtaria Slovensko s.r.o.,IČO:47049189, Nešporova 24, 04001 Košice
25/04/2014 OBJ 8/1400099 Objednávka na akciu
Objednávame si u Vás na deň 07.06.2014 - akcia...
129.60 EUR Tramtaria Slovensko s.r.o.,IČO:47049189, Nešporova 24, 04001 Košice
25/04/2014 OBJ 8/1400098 Objednávka na akciu
Objednávame si u Vás na deň 31.05.2014 -...
184 EUR Tramtaria Slovensko s.r.o.,IČO:47049189, Nešporova 24, 04001 Košice
24/04/2014 FAD 208/2014 Odb. pomoc
Odborná pomoc a riešenie zlegalizovania úpravy...
300 EUR PBS profi, s.r.o.,IČO:47002735, JANTÁROVÁ 30, 04001 Košice
24/04/2014 OBJ 8/1400096 Doména kosicejuh.eu
Objednávame si u Vás doménu kosicejuh.eu a...
20 EUR Websupport, s.r.o.,IČO:36421928, Staré Grunty 12, 84101 Bratislava
24/04/2014 FAD 207/2014 Puzdro na mobil.
Puzdro na mobil.
6.99 EUR ORANGE Slovensko a.s.,IČO:35697270, Metodova 8, 82108 Bratislava
24/04/2014 OBJ 8/1400097 Projekt sanácie obvodového muriva
Objednávame si u Vás spracovanie projektu...
456 EUR PROINST,IČO:31653863, KUKUČÍNOVA 23, 04001 Košice
23/04/2014 OBJ 8/1400095 Jedálne kupóny
Objednávame si jedálne kupóny pre zamestnancov...
6270 EUR Le Cheque Dejeuner s.r.o.,IČO:31396674, Tomášikova 23, 82101 Bratislava
23/04/2014 FAD 206/2014 ŠZA-servis toaletných kabín.
ŠZA-servis toaletných kabín.
63.60 EUR TOI TOI DIXI s.r.o.,IČO:36383074, Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava
23/04/2014 FAD 205/2014 Deratizácia objektov MČ Košice - Juh
Deratizácia objektov MČ Košice - Juh v rámci...
834 EUR ASANARATES s.r.o.,IČO:36606693, Park Angelinum 4, 04001 Košice
22/04/2014 FAD p97/2014 MÚ-záloha za elektrinu
MÚ-záloha za elektrinu za 4/2014.Zmluva č....
1280 EUR Východoslovenská energetika a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
22/04/2014 FAD 204/2014 ŠZA-poskytnutie priestoru na rekl.plochách
ŠZA-poskytnutie priestoru na rekl.plochách pre...
216 EUR ISPA, s.r.o.,IČO:31328717, Kopčianska 92, 85101 Bratislava
22/04/2014 FAD 203/2014 ŠZA-prenájom + tlač bilboardov
ŠZA-prenájom + tlač bilboardov v Košiciach ...
60.48 EUR ISPA, s.r.o.,IČO:31328717, Kopčianska 92, 85101 Bratislava
17/04/2014 FAD 194/2014 ŠZA-štrk
ŠZA-štrk riečny 8/16 na T-Systems Športovo -...
33.94 EUR UND - O3 a,s. Košice,IČO:31719163, RASTISLAVOVA 2975/106, 04001 Košice
17/04/2014 OBJ 8/1400094 Tlačiareň - toner
Objednávame si u Vás toner lexmark E 260 d na T...
60 EUR ERGOTON s.r.o.,IČO:36212971, Krivá 23, 04001 Košice
17/04/2014 FAD 201/2014 Vyjadrenie i IS.
Parkovisko Rastislavova ul. a Pasteurovo...
9 EUR ANTIK Telecom s.r.o.,IČO:36191400, Čárskeho 10, 04001 Košice
17/04/2014 FAD 200/2014 ŠZA-návrh sadovej výsadby
ŠZA-návrh sadovej výsadby - golfové ihrisko...
100 EUR Ing. Alena Beráková-zahrad.arch.,graf.dizajn,IČO:4, Heľpa 3, 97668 Heľpa
16/04/2014 FAD 193/2014 ŠZA-poháre, medaile, diplomy
ŠZA-poháre, medaile, diplomy na 7.ročník mini...
86.26 EUR MAAD - Adamčík Martin,IČO:41452534, Obecná 22, 04410 Geča
16/04/2014 ZML 1/2014 Zmluva o poskytnutí fmančných prostriedkov.
Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 883 zo...
21000 EUR Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice, Rastislavova č. 65, 04001 Košice
16/04/2014 FAD 202/2014 SRC,MÚ-prenie prádla
SRC,MÚ-prenie prádla za 3/2014
100.83 EUR Miestny podnik služieb s.r.o.,IČO:31687067, Rastislavova 65, 04001 Košice
16/04/2014 FAD 199/2014 AB(VŠA)-studená voda
AB(VŠA)-studená voda za 3/2014.
15.91 EUR TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o.,IČO:31679692, Komenského 7, 04001 Košice
16/04/2014 FAD 195/2014 Letáky do schránky,výplatné úver
Letáky do schránky,výplatné úver za 3/2014.
951.43 EUR SLOVENSKÁ POŠTA a.s.,IČO:36631124, Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
16/04/2014 ZML 0 Zmluva o krátkodobom nájme
Predmetom zmluvy je krátkodobý prenájom...
299.50 EUR Continental Tours s.r.o., Mánesovo námestie 7, 85101 Bratislava
14/04/2014 FAD 192/2014 ŠZA-servis toaletných kabín
ŠZA-servis toaletných kabín na Športovo -...
63.60 EUR TOI TOI DIXI s.r.o.,IČO:36383074, Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava
14/04/2014 FAD 191/2014 Náhradné diely na bicykle
ŠZA-náhradné diely na bicykle pre T-Systems...
39.57 EUR CYKLOSPORT-Makeľ Kamil,IČO:17304784, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce
14/04/2014 FAD 190/2014 Rotačná motorová kosačka
T-Systems,ŠZA-rotačná motorová kosačka Stiga...
760 EUR Novátor spol.s.r.o.,IČO:36575950, Trolejbusová 2, 04001 Košice
14/04/2014 FAD 189/2014 Drvič konárov
T-Systems,ŠZA-drvič konárov Alko Easy Crush v...
219.90 EUR Novátor spol.s.r.o.,IČO:36575950, Trolejbusová 2, 04001 Košice
14/04/2014 FAD 188/2014 Elektrické štvorkolky
T-Systems,ŠZA-elektrické štvorkolky QUAD SUPER...
767 EUR BENEO s.r.o.,IČO:45414742, Topoľnica 292, 92592 Topoľnica
14/04/2014 OBJ 8/1400092 Sieťky proti hmyzu.
Objednávame u Vás sieťky proti hmyzu podľa...
240 EUR Horizont-žalúzie, s.r.o.,IČO:46965785, Rožňavská 16, 04011 Košice
14/04/2014 OBJ 8/1400091 Doprava - štrk
Objednávame si u Vás dopravu - riečny štrk...
25 EUR Ladislav Demčák-doprava,IČO:34378065, Kurská 27, 04022 Košice
14/04/2014 OBJ 8/1400090 Riečny štrk
Objednávame si u Vás štrk riečny 8/16 na...
35.10 EUR UND - O3 a,s. Košice,IČO:31719163, RASTISLAVOVA 2975/106, 04001 Košice
11/04/2014 FAD 187/2014 Farby
ŠZA- farby na náter mosta na T-Systems...
113.45 EUR Macinská Anna ,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
11/04/2014 FAD 186/2014 Vyjadrenie k existencii PTZ
Vyjadrenie k existencii PTZ-dostavba park. na...
12 EUR Michlovský spol. s.r.o.,IČO:36230537, Letná 9, 92101 Piešťany
11/04/2014 FAD 185/2014 ŠZA-piesok
ŠZA-piesok na DI.
23.90 EUR UND - O3 a,s. Košice,IČO:31719163, RASTISLAVOVA 2975/106, 04001 Košice
11/04/2014 FAD 184/2014 ZOS-strava pre klientov
ZOS-strava pre klientov za 3/2014.
2129.10 EUR Stredisko soc.pomoci mesta Košice,IČO:00696871, Garbiarska 4, 04001 Košice
11/04/2014 FAD p93/2014 ŠZA-dodávka elektriny
ŠZA-dodávka elektriny za 4/2014.
1200 EUR ENERGETIKA - JUMI s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice
10/04/2014 FAD 183/2014 Výmena dverných zámkov
T-Systems, AB(VŠA)-výmena dverných zámkov (...
375 EUR Okná Martin Trade, s.r.o.,IČO:44993943, Námestie slobody 2675, 09301 Vranov nad Topľou
10/04/2014 FAD 182/2014 Náplň do tlačiarne
Náplň do tlačiarne 1320.Objednávka...
84 EUR AutoCont SK a.s ,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
10/04/2014 FAD 181/2014 Servisné služby a ON-Site podpora
Servisné služby a ON-Site podpora za...
372 EUR DATALAN a.s.,IČO:35810734, Galvaniho 17, 82104 Bratislava
10/04/2014 FAD 180/2014 ZOS-telefónne hovory
ZOS-telefónne hovory za 3/2014.
20.78 EUR T Slovak Telecom a.s.,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
10/04/2014 FAD 179/2014 MÚ-telefónne hovory
MÚ-telefónne hovory za 3/2014.Suma s DPH.
286.69 EUR T Slovak Telecom a.s.,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
10/04/2014 FAD p92/2014 Náklady na ubytovanie
Náklady na ubytovanie pre členky súboru...
2987.50 EUR Slovenská gymnastická federácia,IČO:00688321, Junácka 6, 83104 Bratislava
10/04/2014 FAD 178/2014 Telefónne hovory
SRC,ŠZA-telefónne hovory za 3/2014.
72.60 EUR T Slovak Telecom a.s.,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
10/04/2014 OBJ 8/1400089 Elektrické štvorkolky
Objednávam si u Vás elektrické štvorkolky...
767 EUR BENEO s.r.o.,IČO:45414742, Topoľnica 292, 92592 Topoľnica
10/04/2014 OBJ 8/1400088 Drvič konárov
Objednávame si u vás drvič konárov Alko Easy ...
219.90 EUR Novátor spol.s.r.o.,IČO:36575950, Trolejbusová 2, 04001 Košice
10/04/2014 OBJ 8/1400087 Motorová kosačka
Objednávame si u Vás rotačnú motorovú...
760 EUR Novátor spol.s.r.o.,IČO:36575950, Trolejbusová 2, 04001 Košice
10/04/2014 OBJ 8/1400086 Ubytovanie pre hostí z Budapesti
Objednávame u Vás nocľah pre zahraničných...
75 EUR Mansid, s.r.o.,IČO:45916691, Podnikateľská 2, 04017 Košice-Barca
09/04/2014 OBJ 8/1400085 Farby na náter mosta DI
Objednávame si Vás farby na náter mosta na...
113.45 EUR Macinská Anna ,IČO:41032128, Na hájiku 30, 04001 Košice
09/04/2014 OBJ 8/1400084 Zákaznícke kartičky a inf. tabuľa pre SRC
Objednávame u Vás informačné tabule k bazénu...
87.24 EUR DOTONE reklamná spol.- Ing. Lúkáš Hlaváč, IČO:4764, Poštová 14, 04001 Košice
09/04/2014 OBJ 8/1400083 Stolárske práce
Objednávam si u Vás výrobu mobilného stojana...
260 EUR Michalčik Rastislav,IČO:43808476, kpt. Jaroša 770/10, 04022 Košice
09/04/2014 OBJ 8/1400082 Športové siete
Objednávame si u Vás bránkové siete ...
614.64 EUR Coman s.r.o.,IČO:31357881, Lovinského 43, P.O.Box 1, 81104 Bratislava
09/04/2014 OBJ 8/1400081 Ceny na minifutbalový turnaj
Objednávame si u Vás poháre, medaile, diplomy...
90 EUR MAAD - Adamčík Martin,IČO:41452534, Obecná 22, 04410 Geča
09/04/2014 FAD 177/2014 Kvety.
Nákup kvetov na akciu.Objednávka č. 8/1400002
105.12 EUR Lucia Hoborová - Kvetinárstvo,IČO:46004149, JUŽNÁ TRIEDA 31, 04001 Košice
08/04/2014 FAD 175/2014 ŠZA-vyúčtovanie elektriny za 1Q./2014.
ŠZA-vyúčtovanie elektriny za 1Q./2014.Zmluva...
4559.10 EUR ENERGETIKA - JUMI s.r.o.,IČO:36601101, Starozagorská 39, 04001 Košice
08/04/2014 FAD 174/2014 Doplnenie piesku do pieskovísk
Doplnenie piesku do pieskovísk na ulici...
218.77 EUR Záhradníctvo JŠK, s.r.o.,IČO:36598178, Zombova 43, 04001 Košice
08/04/2014 OBJ 8/1400080 Rastliny
Objednávame si u Vás rastlinný materiál viď...
360 EUR Správa mestskej zelene v Košiciach,IČO:17078202, RASTISLAVOVA 1617/79, 04001 Košice
08/04/2014 OBJ 8/1400079 Objednávka toneru
Objednávame u Vás Náplň do tlačiarne 1320
153 EUR AutoCont SK a.s ,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
07/04/2014 FAD 173/2014 ASPI cez internet
ASPI cez internet za 1.štvrťrok 2014.
223.44 EUR Wolters Kluwer s.r.o.,IČO:31348262, Mlynské nivy 48, 82105 Bratislava
07/04/2014 FAD 171/2014 ŠZA- kopaný piesok
ŠZA- kopaný piesok 0-1 ( certifikát nutný ) +...
41.40 EUR UND - O3 a,s. Košice,IČO:31719163, RASTISLAVOVA 2975/106, 04001 Košice
07/04/2014 FAD 170/2014 Poplatok
Poplatok za vyjadrenie k existencii...
6 EUR T Slovak Telecom a.s.,IČO:35763469, Bajkalská 28, 81762 Bratislava
07/04/2014 FAD 169/2014 Smetanova 4, SRC-voda z povrch.odtoku od 1.1. do 31.3.2014.
Smetanova 4, SRC-voda z povrch.odtoku od 1.1. do...
405.92 EUR Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.,IČO:36570460, Komenského 50, 04001 Košice
07/04/2014 OBJ 8/1400078 Výmena zámkov
Objednávame si u Vás výmenu dverných zámkov...
375 EUR Okná Martin Trade, s.r.o.,IČO:44993943, Námestie slobody 2675, 09301 Vranov nad Topľou
07/04/2014 OBJ 8/1400077 Prenájom bilboardov
Objednávame si u Vás prenájom + tlač...
230.40 EUR ISPA, s.r.o.,IČO:31328717, Kopčianska 92, 85101 Bratislava
07/04/2014 OBJ 8/1400076 Nájhradné diely na bicykle
Objednávame si u Vás náhradné diely na...
41.03 EUR CYKLOSPORT-Makeľ Kamil,IČO:17304784, Osloboditeľov 83, 07101 Michalovce
04/04/2014 FAD 172/2014 SRC-servisná prehliadka
SRC-servisná prehliadka kamerového systému v...
106.80 EUR CASSOTECH s.r.o.,IČO:36586838, Aténska 11, 04001 Košice
04/04/2014 FAD 168/2014 Audit IT prostredia.
Audit IT prostredia.
118.80 EUR AutoCont SK a.s ,IČO:36396222, Einsteinova 24, 85101 Bratislava
04/04/2014 FAD 167/2014 Likvidácia vianočného stromu.
Likvidácia vianočného stromu.Suma s DPH.
70 EUR MESTSKÉ LESY Košice a.s.,IČO:31672981, JUŽNÁ TRIEDA 1546/11, 04001 Košice
04/04/2014 FAD 166/2014 SRC-odber a lab. skúšky bazén. vody
SRC-odber a lab. skúšky bazén. vody zo dňa...
58.60 EUR REGIONÁLNY ÚRAD VEREJ.ZDRAVOTNÍCTVA V KE ,IČO:0060, Ipeľská 1, 04001 Košice
04/04/2014 FAD 165/2014 VPP-odber zemného plynu
VPP-odber zemného plynu za 4/2014.
311 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a , 82511 Bratislava
04/04/2014 FAD 164/2014 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu za 4/2014.
5 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/04/2014 FAD 163/2014 SRC-odber zemného plynu
SRC-odber zemného plynu za 4/2014.
50 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a , 82511 Bratislava
04/04/2014 FAD 162/2014 SRC-odber zemného plynu
SRC-odber zemného plynu za 4/2014.
795 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a , 82511 Bratislava
04/04/2014 FAD 161/2014 ŠZA-odber zemného plynu
ŠZA-odber zemného plynu za 4/2014.
309 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/04/2014 FAD 160/2014 ZOS-odber zemného plynu
ZOS-odber zemného plynu za 4/2014.
16 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/04/2014 FAD 159/2014 Ihrisko Milosrdenstva-odber zemného plynu
Ihrisko Milosrdenstva-odber zemného plynu za...
16 EUR SPP a.s.,IČO:35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
04/04/2014 FAD p86/2014 MÚ-elektrina
MÚ-elektrina za 3/2014-záloha.Zmluva...
1330 EUR Východoslovenská energetika a.s.,IČO:36211222, Mlynská 31, 04001 Košice
04/04/2014 ZML 2/2014/BTS SAFETY MANAGEMENT s.r.o.
Posky1ovatel\' sa zaväzuje, že bude vykonávať...
140 EUR Safety Management s.r.o., Kostolianska cesta 131, 040 01 Košice
04/04/2014 OBJ 8/1400075 Návrh sadových úprav
Objednávame si u Vás návrh sadovej výsadby -...
100 EUR Ing. Alena Beráková-zahrad.arch.,graf.dizajn,IČO:4, Heľpa 3, 97668 Heľpa
02/04/2014 FAD 146/2014 ŠZA-montáž vodomeru
ŠZA-montáž vodomeru do studne na ŠZA v...
120.28 EUR SERVIS ČERPADIEL, s.r.o.,IČO:45962545, Hemerkova 29, 04001 Košice
02/04/2014 OBJ 8/1400074 Oprava klimatizácie
Objednávame u Vás opravu klimatizácie v budove...
85 EUR COLTBURG, s.r.o.,IČO:36200760, Hrnčiarska 2, P.O.Box 1, 04001 Košice
02/04/2014 OBJ 8/1400073 Premytie pieskovísk
Objednávame si u Vás premytie pieskovísk a...
1000 EUR Záhradníctvo JŠK, s.r.o.,IČO:36598178, Zombova 43, 04023 Košice
02/04/2014 OBJ 8/1400071 Doplnenie piesku do pieskovísk
Objednávame si u Vás doplnenie piesku do...
223.02 EUR Záhradníctvo JŠK, s.r.o.,IČO:36598178, Zombova 43, 04023 Košice
01/04/2014 FAD 158/2014 Účelový finančný príspevok na stravu pre dôchodcov
Účelový finančný príspevok na stravu pre...
946.64 EUR PENET s.r.o.,IČO:31659896, Vojvodská 5, 04001 Košice
01/04/2014 FAD 157/2014 Služby BTS (BOZP, PO).
Služby BTS (BOZP, PO).Zmluva č.ZPS016/2013
144 EUR Safety Management s.r.o.,IČO:46747397, Kostolianska cesta 131, 04001 Košice
01/04/2014 ZML Č. 80 /§ 52a /2014 / Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.
Predmetom dohody je úprava práv a povinností...
27.2 EUR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie č.9, 04211 Košice
01/04/2014 OBJ 8/1400072 Servisná prehliadka v SRC
Objednávame v Vás servisnú prehliadku v...
106.80 EUR CASSOTECH s.r.o.,IČO:36586838, Aténska 11, 04001 Košice
01/04/2014 OBJ 8/1400070 Grafický návrh
Objednávame si u Vás grafický návrh na...
72 EUR MASCOTT, s.r.o.,IČO:46039694, Jozsefa Bodona 14, 97901 Rimavská Sobota
01/04/2014 OBJ 8/1400069 Servis toaletných kabín
Objednávame si u Vás servis toaletných kabín...
63.60 EUR TOI TOI DIXI s.r.o.,IČO:36383074, Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava